از روزنامه ها و مجله های عمومی استفاده نکنید

مجله هایی مثل Rolling Ston, New York Times, Wired, Time و سایر منابع مشابه می‌توانید به خوبی ما را از رویدادهای جهان آگاه کنند اما نمی‌توانند جای مقاله های موجود در مجله های علمی را بگیرند. به بسیاری از سایت های اینترنتی نیز نمی‌توان اعتماد کرد زیرا تشخیص منبع و درستی آنها دشوار است. هر چند مطالب موجود در مجله های عمومی ممکن است درست باشند، نمی‌توان یافته های این مجله ها را با یافته های موجود در مجله های علمی مقایسه کرد زیرا در مجله های علمی، روش پژوهش به روشنی بیان شده است که از این طریق می‌توان اعتبار یافته ها را ارزیابی کرد.

ممکن است اطلاعات موجود در سایت های اینترنتی فریب دهنده باشند زیرا سایت ها خیلی زود عوض می‌شوند. در یک طرف، سایت هایی قرار دارند که برای سرگرمی و بیان دیدگاه های شخصی افراد ساخته شده اند و در طرف دیگر، سازمان های علمیِ واقعی قرار دارند که یافته های پژوهشی دانشمندان را منتشر می‌کنند. بنابراین ارزیابی اطلاعات اینترنتی اهمیت زیاد دارد. آیا گردانندة سایت اینترنتی، متخصص است و اطلاعاتی شبیه به فصلِ کتاب یا بازنگری منابع تخصصی در سایت وجود دارد؟ یا منبع و نویسندة مقاله مشخص نیست؟ اعتبار علمی سایت های متخصصان را دقیق تر بررسی کنید و از سایر سایت هایی که گرداننده و منابع آنها مشخص نیست استفاده نکنید زیرا احتمالاً اطلاعات آنها معتبر نیستند.

پیشینه تحقیق(فصل دوم)

پیشینه مرتبط با موضوع را تعیین کنید
از منابع دست اول استفاده کنید
از روزنامه ها و مجله های عمومی استفاده نکنید
نویسندگان برجسته و مجله های معتبر را شناسایی کنید
از منابع کتاب شناسی استفاده کنید
از جست و جوی کامپیوتری استفاده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.