انتظارات و بازخورد

در بسیاری از گروه های تخصصی، برخی اعضای هیأت علمی استانداردهای سطح بالایی دارند در حالی که برخی دیگر کمتر ایراد می‌گیرند و آسان گیر هستند. انتخاب استاد راهنمای سخت گیر یا آسان گیر، در مقدار زمانی که باید صرف پروژه کنید تأثیر می‌گذارد و پیامدهای دیگری نیز دارد.

داشتن استانداردهای سطح بالا مزایای زیادی دارد. نخست این که اگر پایان نامه یا رسالة شما به گونه ای نوشته شده باشد که استاد سخت گیر را راضی کند در شورای تخصصی گروه و در جلسة دفاع مشکل چندانی نخواهد داشت زیرا قبلاً مشکلات را برطرف کرده اید. دوم این که برای دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان نامه آمادگی بهتری دارید زیرا شما و استاد راهنما بسیاری از ایرادهای احتمالی شورای گروه را برطرف کرده اید. همچنین استادی که از کار شما راضی باشد بیشتر احتمال دارد که از کارتان دفاع کند و به ایرادهای شورای گروه پاسخ دهد.

دادن بازخورد و پیشنهادِ مشخص خیلی مهم است. استاد راهنمایی که می‌گوید پایان نامه ات را بهتر کن اما نمی‌گویم کدام قسمت از پایان نامه باید اصلاح شود شما را به دردسر می‌اندازد و ناامید می‌کند نباید از استاد راهنما و مشاور انتظار داشته باشید برایتان مقاله پیدا کند، در همة زمینه ها برای شما تصمیم بگیرند با جملات ضعیف شما را بازنویسی کنند، اما باید استادی انتخاب کنید که دقیقاً اشکال کار شما را مشخص کند.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.