این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟

چه کسی جلسه را برنامه ریزی می‌کند، اتاق را رزرو می‌کند.” و تجهیزات و وسایل را آماده می‌کند؟

چه مدت قبل از جلسه باید نسخه پرینت شده را به اعضای کمیته. علمی‌تحویل داد؟

پیش از برگزاری جلسه چه فرم‌‌‌هایی باید تکمیل شوند؟ چه مدت پیش از برگزاری جلسه باید فرم‌‌‌ها را تکمیل کرد؟

آیا می‌توان پیش از جلسه دفاع پروپوزال را برای بررسی رسمی‌به دورانی غیر از اعضای کمیته علمی فرستاد؟ اگر می‌توان‌‌‌‌ این کار را انجام داد چه فرم‌‌‌هایی باید تکمیل شوند و چگونه باید‌‌‌‌ این کار انجام شود؟

روال رایج جلسات چگونه است؟ ‌‌‌‌آیا هر یک از اعضای کمیته علمی ‌همه سؤال‌‌‌های خود را یک جامی‌پرستد یا‌‌‌‌ این که به نوبت سؤال می‌کنند؟

چه کسی جلسه را اداره می‌کند؟

جلسه چقدر طول می‌کشد؟

‌‌‌‌آیا دانشجویان باید وسایل پذیرایی بیاورند؟‌‌‌‌

آیا دانشجو مطالب را به صورت رسمی‌ارائه می‌کند؟ ارائه چقدر طول میکشد؟ چه چیز‌‌های را باید بیان کند؟ ‌‌‌‌آیا باید از اورهد یا اسلاید استفاده کند؟

‌‌‌‌آیا سوال‌‌ها فقط درباره رساله هستند یا در مورد سایر زمینه‌‌‌ها نیز سؤال می‌شود؟

چه کسی نظرات استادان را درباره اصلاح پروپوزال یا رساله ثبت می‌کند؟

‌‌‌‌ فضای عمومی‌جلسات چگونه است؟ آیا اعضای کمیته علمی‌به سوال‌‌های شما پاسخ می‌دهند؟

چه تعداد از اعضای کمیته علمی‌ در جلسه باید حضور داشته باشند تا جلسه تشکیل شود؟‌‌‌‌آیا همه اعضا باید در جلسه حاضر باشند؟

چه کسانی غیر از اعضای کمیته علمی ‌و دانشجو می‌توانند در جلسه چگونه تمام می‌شود؟

در جلسه چه فرم‌‌هایی باید امضا شوند؟ چه کسی فرم‌‌‌ها را آماده می‌کند و از کجا می‌توانید بگیرید؟

‌‌‌‌پس اژ یا سه چه اتفاقی میافتد؟ چگونه تغییرات را در متن اعمال می‌کنید و به اعضای کمیتة علمی نشان می‌دهید؟

آیا اعضای کمیتهعلمی باید تأیید کنند که تغییرات را در متن اعمال کرد‌‌هاید یا استاد راهنما این کار را انجام می‌دهد؟

کیفیت پیشنهاد‌‌های اعضای کمیته علمی ‌درباره اصلاح پرویوزال ممکن است بسیار متفاوت باشد و برای به کار بستن هر پیشنهاد ممکن است زمان کم یا زیادی صرف شود. برای پاسخ دادن به‌‌‌‌ این پیشنهاد‌‌ها ابتدا از خود بپرسید هر پیشهاد چقدر می‌تواند به بهبود پژوهش شما کمک کند. اگر یک پیشنهاد، بهبود چشم گیری در کار شما ‌‌‌‌ایجاد می‌کند آن را اعمال کنید هر چند مجبور شوید وقت زیادی برای اصلاح پروپوزال اختصاص دهید. اگر پیشنهاد، مربوط به بخش روش شناسی است که قبلاً درباره آن فکر کرده‌‌‌‌اید بهتر است درباره مزآیا و معایب اجرای آن پیشنهاد با اعضای کمیته علمی‌گفت و گو کنید. هیچ گاه یک پیشنهاد را صرفاً به‌‌‌‌ این دلیل که باید زمان زیادی برای اجرای آن صرف کنید کنار نگذارید.

‌‌‌‌آیا باید با تظر اعضای کمیته علمی، متغیر‌‌های مستقل و وابسته را به کارتان اضافه کنید؟ خیر، می‌توانید به درخواست‌‌های غیرمنطقی‌‌‌‌ این طور پاسخ دهید:‌‌‌‌ این موضوع خیلی جالبی است اما فکر می‌کنم خارج از چهارچوب پژوهش من است. در بخش بحث و نتیجه گیری حتماً به آن اشاره خواهم کرد و سپس امیدوار باشید استاد راهنما از شما حمایت کند. علاوه بر‌‌‌‌ این می‌توانید به مسائل عملی اشاره کنید هر چند تا جایی که ممکن است باید از جنبه علمی ‌به مساله نگاه کنید. مثال زیر نشان می‌دهد چگونه می‌توانید با رعایت ادب و احترام به انتقادات پاسخ دهید. می‌دانم که بهتر است نمونه من محدود به زنان شاغل، متاهل و طبقه متوسط باشد که تازه صاحب یک فرزند شده‌‌‌اند و دچار اختلال افسردگی اساسی هستند. بهترین راه‌‌‌‌ این است که آزمودنی‌‌ها داراى اختلال افسردگی اساسی باشند و هیچ مشکل جسمی ‌یا روانی دیگری نداشته باشند اما چنین نمونه همگنی در‌‌‌‌ این شهر در تعداد افرادی که چنین ویژگی و تعداد افرادی که چنین ویژگی‌‌هایی داشته باشند زیاد نیست. من سعی کرد‌‌ه‌ام ویژگی های آزمودنی را گسترده‌تر کنم به صورتی که یافته‌‌های پژوهش به خطر نیفتند.‌‌‌‌ آیا به نظر شما این کار مشکلی ‌‌‌‌ایجاد می‌کند و یا‌‌‌‌ این که می‌توانید راهی به من پیشن‌‌هاد کنید تا نمونه بزرگتری انتخاب کنم؟

دادن پاسخ مناسب اعضای کمیته علمی‌مستلزم‌‌‌‌ این است که بتوانید سریع فکر کنید و به طور منطقی حرف بزنید. اگر در هر یک از‌‌‌‌ این زمینه‌‌‌ها مشکل دارید درباره پیشنهادها کمی فکر کنید. یک راه برای خرید زمان‌‌‌‌ این است که پیشن‌‌هاد یا سؤال را دوباره تکرار کنید: پس پیشنهاد شما این است که …. سپس می‌توان نظر خود را درباره مزآیا و معایب آن پیشنهاد بیان کنید. در پایان‌‌‌‌ این فر ایند می‌توانید دیدگاه خود را نیز بیان کنید. اجازه بدهید چند لحظه به‌‌‌‌ این مساله فکر کنم. سپس آرام بنشینید و درباره چیز‌‌هایی که می‌خواهید بگویید فکر کنید. در‌‌‌‌ این صورت ممکن است اعضای کمیته علمی ‌نیز درباره مساله فکر کنند یا چیزی که بیشتر احتمال دارد‌‌‌‌ این است که یکی از اعضای کمیته علمی ‌یا استاد راهنما نظر یا پیشن‌‌هاد خود را مطرح کنند.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.