بخش های مختلف پروپوزال را بشناسید

چه چیزهایی در پروپوزال نوشته می‌شوند؟ گروهها و دانشکده ها برای نوشتن پروپوزال قواعد متفاوتی دارند. گاهی پروپوزال شامل گزیده ای از پیشینة پژوهش و روش پژوهش و چند پیوست است. گاهی نیز پروپوزال بسیار مفصل است و نیمی از رسالة نهایی را شامل می‌شود و سایر مطالب مرتبط نیز در پیوست می‌آیند. اگر قبلاً پروپوزال ننوشته اید، از استاد راهنمایتان دو نمونه پروپوزال بگیرید و از آنها الگو بگیرید. پروپوزال ها را با پایان نامه یا رسالة نهایی مقایسه کنید تا بدانید چه مقدار از پروژة نهایی در پروپوزال نوشته می‌شود.

ما قویاً معتقدیم پروپوزال باید مفصل باشد. بهتر است هر آنچه در پایان یا رسالة نهایی می‌‎آید در پروپوزال نوشته شود. اکنون که اندیشه ها، منابع و نظرات شما نسبتاً تازه و در دسترس هستند آنها را در پروپوزال بیاورید تا فراموش نشوند. اگر همة مطالب را در پروپوزال بیاورید دیگر نگران از دست دادن آنها نخواهید بود.

همچنین، آوردن همة جزئیات کار در پروپوزال باعث می‌شود اعضای هیأت علمی دربارة ایده ها و برنامه های خاص شما نظر بدهند. هر چه پروپوزال کامل تر باشد احتمال کمتری وجود دارد که یکی از استادان در جلسة دفاع بگوید: «فکر می‌کردم می‌خواهی کار را جور دیگری انجام دهی.» حال ناچارید همة پرسشنامه ها را دوباره اجرا کنید تا خطایتان را اصلاح کنید.

ممکن است قوانین و مقررات رسمی و نیز دیدگاههای استادان راهنما، مشاور و داور متفاوت باشد اما راه درست این است که پروپوزال را به سه بخش تقسیم کنید: مقدمه پیشینة پژوهش)، روش و نتایج . گاهی تحلیل داده ها در بخش روش آورده می‌شود و بخش نتایج حذف می‌شود. البته برخی مطالب، پیش یا پس از این سه بخش مهم می‌آیند (مثلاً صفحة عنوان و فهرست، پیش از این سه بخش و منابع و پیوست ها پس از این سه بخش می‌آیند). اما این سه بخش (مقدمه، روش و نتایج) قلب پروپوزال هستند. در زیر، هر یک از بخش ها را مرور می‌کنیم.

نگارش پروپزال(فصل اول)

بخش های مختلف پروپوزال را بشناسید
فرایند پروپوزال را بررسی کنید
فهرست مطالب پروپوزال

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.