تالیف یافته های تحقیق

در چهارمین فصل از پایان نامه ، نتایج تحقیق ارائه می شود. این فصل معمولا دارای انبوهی از شکل ، جدول و نمودار است . غالب مانور در جلسه دفاع روی نتایج تحقیق است ، از این رو ، مدیریت و تدوین مناسب داده و نتایج ، تأثیر بسزایی در انتقال مفاهیم دارد .
قبل از هر اقدامی ، باید در نظر داشت که نتایج خروجی که به صورت اعداد و شکل هستند ، باید به گونه ای واضح و گویا به خواننده منتقل شوند . به همین دلیل در اینجا اصول تدوین و مدیریت اطلاعات ارائه می شود.
شماره گذاری
تمامی جداول ، شکل ها و نمودار ها با دو عدد و یک خط فاصله بین آن ها شماره گذاری می شوند. عدد اول از سمت چپ شماره فصل (که معمولا 4 است) و عدد دوم شماره جدول ، شکل و نمودار در فصل چهارم است . مثلا شکل (8-4) ، یعنی هشتمین شکل در فصل چهارم . دقت شود ، شماره گذاری شکل و جدول مجزا و مستقل از هم بوده و شروع شماره گذاری در تمامی فصل از یک شروع می شود.
عنوان نویسی
تمامی شکل ها و جداول باید دارای عنوان باشند . عنوان بعد شماره قید می شود . به عنوان نمونه نوشته می شود:
جدول (2-4) :مکان و ظرفیت بهینه خازن های نصب شده
عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می شود.
فاصله گذاری
باید قبل و بعد از شکل و جدول، حتما باید یک سطر فاصله باید گذاشته شود . این فاصله گذاری برای شکل و جدول متفاوت است .
در شکل ، قبل از شکل و بعد از عنوان
در جدول قبل از عنوان و بعد از جدول
معرفی نویسی
تمامی جداول و شکل باید دارای معرفی قبل از ارائه شکل و جدول باشند.به عبارت ساده تر ، باید قبل از شکل و جدول نوشته شود که این شکل و جدول چه اطلاعاتی را ارائه می کند. به عنوان نمونه:
مکان و اندازه بهینه بانک های خازنی نصب شده در جدول (2-4) ، قابل مشاهده است .
شکل (8-4)، منحنی تغییرات پروفیل ولتاژ شبکه مورد مطالعه را تحت سناریو های پیشنهادی نمایش می دهد.

نکته مهم این که ، حتما معرفی باید قبل از جدول و شکل نوشته شود . مگر این که قرار دادن شکل یا جدول اساس مشکل داشته باشد . مثلا بخشی از جدول در صفحه بعدی باشد.
استنتاج نویسی
حتماً بعد از اشکال و جدوالی که نتایج تحقیق در آن ارائه شده است ، استنتاجی برای آن قید شود. در نوشتن استنتاج هدف فقط تشریح و واکاوی نتایج شکل و جدول است ، هر چند که برای نگارنده تحقیق واضح و صریح باشد، اما با بیان آن به فهم و لمس این نتایج کمک می کند. در نوشتن استنتاج به این بسنده نشود که چون جدول یا شکلی ارائه شده پس واضح است ؛ بلکه باید سعی شود که حتماً با بحث روی نتایج و نگاه به نتایج با زوایای دید مختلف ، قابلیت های این نتایج را برجسته کرد. به عنوان مثال برای نوشتن استنتاج شکل (2-2) ، به این صورت عمل می کنیم.

شکل (2-2): محل و ظرفیت بانک های خازنی نصب شده در شبکه
با دقت در نتایج شکل (2-2) ، می توان ادعا کرد که تعداد بانک های خازنی نصب شده توسط الگوریتم IDE دو واحد کمتر از DE است ، این تعداد واحد کمتر بانک خازنی باعث شده با وجود یکسانی ظرفیت نصب شده ، IDE دارای هزینه بانک خازنی کمتری شود. پراکندگی بانک های خازنی پیشنهاد شده توسط الگوریتم DE بیشتر در 20 باس ابتدایی است و باس های انتهایی کمتر نیاز به بانک خازنی داشته اند ، یعنی تنها حدود %17 ظرفیت نصب شده در 17 باس انتهایی شبکه است در حالی که ، بانک های خازنی نصب شده توسط الگوریتم IDE دارای پراکندگی تقریبا معمولی در شبکه هستند ، این امر کمک شایانی در بهبود پروفیل ولتاژ و بالاتر بودن متوسط ولتاژ شبکه الگوریتم IDE نسبت به الگوریتم شده است .
دیده می شد

ود که با وجود این که شاید به نظر نویسنده شکل کاملاً واضح بوده و استنتاج نوشته برای آن کاملاً در شکل مشهود است ، اما نوشتن استنتاج علاوه به کمک به انتقال مفاهیم به خواننده ، قابلیت های کار انجام شده را نیز بیشتر برجسته می کند. نوشتن اختلاف مقادیر یا نوشتن مقادیر به صورت درصدی ، یکی از تکنیک های مهم برای جدول (2-2) می توان دو نوع استنتاج نوشت . شایان ذکر است ، در اینجا هدف برجسته کردن قابلیت الگوریتم IDE نسبت به الگوریتم DE و حالت قبل از خازن گذاری است.
جدول (2-2) : تلفات انرژی قبل و بعد از جبران سازی در شبکه 73 شینه
روش انرژی تلفاتی(MWh)
قبل از خازن گذاری 1352/83
DE 953/89
IDE 952/33

الف) با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (2-2) ، با کاهش 401 مگاوات – ساعت نسبت به حالت عدم حضور خازن و 56/1 مگاوات ساعت نسبت به الگوریتم DE در صورت استفاده از الگوریتم IDE پیشنهادی مواجه می شویم .
ب) با دقت در مقادیر فهرست شده در جدول (2-2) ، می توان ادعا کرد که تلفات انرژی الگوریتم IDE به ترتیب به اندازه 05/42 و 61/0 درصد کمتر از مقادیر متناظر قبل از خازن گذاری و الگوریتم DE است .
جمع بندی
حتما در انتهای فصل چهارم ، جمع بندی و خلاصه نویسی از نتایج به دست آمده باید ارائه شود.
تالیف نتیجه گیری و پیشنهادات
در انتهای تحقیق باید از مجموع کار پژوهشی انجام شده نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز برای کسانی که تمایل به پژوهش در زمینه تحقیق را دارند ارائه شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.