تحلیل‌‌‌های تکمیلی

تحلیل‌‌های مرتبط با فرضیه‌‌های اصلی اغلب موجب مطرح شدن سؤال‌‌‌های دیگری می‌شو آن با تحلیل‌‌‌های اضافی به آن‌‌ها پاسخ داد. اگر داده‌‌های مورد نیاز برای پاسخ دادن به‌‌‌‌ این سوال‌ها وجود دارند. سؤال‌‌‌ها به موضوع مطالعه شما نزدیکند. توصیه میشود در پایان بخش نتایج به این‌‌‌ سوال‌ها پاسخ دهید.‌‌‌‌ این بخش در پایان‌ بخش نتایج به این سوال‌ها پاسخ دهید.‌‌‌‌ این بخش در پایان نامه یا رساله بخش مهمی‌به شمار می‌رود زیرا در اغلب موارد سال‌‌ها باعث‌‌‌‌ به وجود آمدن فرضیه‌‌‌های جدیدی می‌شوند که ممکن است بعد‌‌ها پایه و اساس پژوهش‌‌های ارزشمندی شوند. اما مراقب باشید توجه به‌‌‌‌ این سؤال‌‌ها شما را از پاسخ دادن به سؤال‌‌های اصلی پژوهش دور نکند. به خاطر داشته باشید یافته‌‌های جانبی پژوهش، ارزشمند هستند اما نباید جای فرضیه‌‌‌های اصلی پژوهش را بگیرند.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.