تحلیل‌‌‌های مقدماتی

حال مهمانان رسیده‌‌‌اند، پیش غذا سرو شده است و مهمانان منتظر وعده اصلی هستند. در‌‌‌‌ اینجا باید بخشی که مربوط فرضیه‌‌‌های پژوهش است، ارائه شود. به علاوه، باید روش‌‌های آماری را ذکر کنید که از آن‌‌ها استفاده کرده‌‌‌‌اید تا به داده‌‌‌ها معنی بدهید. قطعاً میخواهید همه چیز را به طور کامل ذکر کنید اما سعی کنید تعادل را رعایت کنید.

در صورتی که نتایج را به صورت منظم و منطقی ارائه کنید، داده‌‌ها خلاصه و سازماندهی می‌شوند. از ارائه نمرات خام خودداری کنید مگر‌‌‌‌ این که روش پژوهش، تک آزمودنی باشد. داده‌‌‌های را در صورت نیاز برای تحلیل‌‌‌های بعدی نگاه دارید و اگر ضروری است آن‌‌ها را در بخش پبوست بیاورید. یتس (۱۹۸۲) بیان می‌کند که نگهداری داده‌‌های خام به صورتی که به راحتی قابل تحلیل و در دسترسی باشند، برای انجام تحلیل‌‌های بعدی بسیار مهم است زیرا ممکن است ویراستار مجله‌‌‌‌ای که قرار است مقاله شما در آن چاپ شود به‌‌‌‌ این تحلیل‌‌‌ها نیاز داشته باشد. در بخش نتایج، تنها داده‌‌ها و روش‌‌‌های آماری را ذکر کنید. کاربرد نتایج پژوهش را در بخش بحث و نتیجه گیری مطرح کنید.

خوشبختانه نکته مبهمی‌در مورد ارائه بخش نتایج وجود ندارد. به محض‌‌‌‌ این که تصمیم بگیرید چه مطالبی را اضافه و چه مطالبی را حذف کنید، بقیه مراحل به طور خودکار انجام می‌شود.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.