رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید

آخرین مؤلفه اضطراب (رفتار حرکتی) به رفتار‌‌های بیرونی شما مربوط است. مؤلفه‌‌‌های حرکتی، فیزیولوژیک و شناختی اضطراب لزوماً همزمان رخ نمی‌دهند. بنابر این هرچند درون شما آشوبی به پاست، لزوماً‌‌‌‌ این آشوب نباید در رفتار شما نمآیان شود. بسیاری از بهترین سخنرانان اعتراف می‌کنند اضطراب را درون خود احساس می‌کنند اما مخاطبان متوجه‌‌‌‌ این اضطراب نمی‌شوند.

همانند بسیاری از توصیه‌‌های قبلی ما، کلید سخنرانی حرفه‌‌‌‌ای و موفق، برنامه ریزی و تمرین است. این جمله مهم را به خاطر بسپارید: «برنامه ریزی، مانع از عملکرد ضعیف می‌شود، به استادان با همکلاسی‌‌هایی فکر کنید که می‌توانند با اعتماد به نفس سخنرانی کنند و از آن‌‌ها الگو بگیرید. به یاد داشته باشید نیازی نیست احساس اطمینان و کفایت کنید بلکه فقط باید وانمود کنید آرام و مطمئن هستید.

جدول ۱۳- ۴ سیاهه رفتاری برای اضطراب عملکرد (پل، ۱۹۶۶) را نشان می‌دهد. می‌توانید به کمک‌‌‌‌ این سیاهه، نشانه‌‌‌های اضطراب را در خود پیدا کنید و بکوشید آن‌‌ها را به حداقل برسانید. می‌توانید از‌‌‌‌ این سیاهه استفاده کنید تا فیلم سخنرانی خود را ارزیابی نمایید. ممکن است از‌‌‌‌ این که چقدر آرام به نظر می‌رسید تعجب کنید. بسیاری از ما خیلی با کفایت تر از آن چیزی که احساس می‌کنیم به نظر می‌رسیم.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.