روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید

معمولا بخش بحث با اشاره به جهت گیری پژوهش‌‌های آینده پایان می‌یابد. پژوهشگران اغلب می‌گویند که پژوهش، بیشتر سؤال تولید می‌کند تا جواب. هنگام نوشتن‌‌‌‌ این بخش باید به سؤال‌‌هایی فکر کنید که بررسی آن‌‌ها در پژوهش حل نشده را بسط دهید و سازماندهی کنید و در آخرین پاراگراف بخش «بحث» بیاورید.
بیشتر افراد سعی میکنند در بخش بحث، یافته های پژوهش را به سایر جمعیت ها تعمیم دهند. می‌توانید با مطرح کردن چند سؤال اضافی، از تعمیم یا کردن‌‌‌‌ این موضوع: نظریه زیربنایی پژوهش است. چه متغیر‌‌های پژوهشگران بعدی باید چه سطوحی از متغیر‌‌های مستقل کنونی را بررسی متغیر‌‌های مستقل مهمی‌را بررسی کنند و بهترین راه برای پژوهش درباره‌‌‌‌ این متغیر‌‌ها چیست؟ چه تغییراتی باید در طرح پژوهش انجام شوند؟ پژوهشگران بعدی باید چه تغییراتی در روش پژوهش خود‌‌‌‌ایجاد کنند؟

علاوه بر‌‌‌‌ این، چه تغییراتی باید در ویژگی‌‌های جامعه، متغیر‌‌های مستقل و وابسته ‌‌‌‌ایجاد شوند؟‌‌‌‌ این تغییرات را می‌توان به پژوهشگران بعدی پیشنهاد داد. مثلاً فرض کنید نتایج پژوهش نشان داده‌‌‌اند که نوع خاصی از درمان شناختی – رفتاری به صورت‌‌های مختلف در انواع افکار افراد تاثیر میگذارد. گام منطقی بعدی‌‌‌‌ این است که ابزارهای روایی و پآیا برای اندازه‌گیری انواع افکار ساخته شوند، سپس درمان شناختی – رفتاری اجرا شود و در پایان بررسی شود که درمان، چگونه در افکار مختلف تاثیر می‌گذارد.

برای این که به طور کامل به هدف‌‌‌های پژوهش برسید چه چیز‌‌هایی دیگری باید بدانید؟ با منابع نامحدود چه می‌کنید؟ برای جواب دادن به‌‌‌‌ این سؤال‌‌ها باید رؤیا پردازی کنید. با وجود این رویاهایتان را واقعی کنید و توضیح دهید که پژوهش‌‌های آینده چه نقشی در نظریه، پژوهشی عملی ‌‌‌‌ایفا خواهند کرد.
اگر چنین است، از نوشتن لذت ببرید! احتمالا در فر ایند نوشتن پایان نامه یا رساله راه شیوه نوشتن مطالب علمی ‌چیز‌‌های زیادی فرا گرفته‌‌‌‌اید.‌‌‌ سعی کنید اشتبا‌‌هات رایج را تکرار نکنید. کمی ‌وقت بگذارید و مطالب را به طور منطقی سازماندهی کنید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.