سخنرانی خود را آماده کنید

سخنرانی شما در کل جلسه دفاع تاثیر می‌گذارد. بنابراین بهتر است از قبل متن سخنرانی را آماده کنید و آن را تمرین کنید تا بتوانید در مدت زمان محدود، به صورت حرفه‌ای و منسجم نتایج پژوهش را بیان کنید. معمولا مدت زمان سخنرانی بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است اما در برخی دانشکده‌‌‌ها ممکن است نیم ساعت یا حتی بیشتر باشد.
بخش‌‌‌های اصلی سخنرانی شما معمولاً مطابق با سبک APA است و شامل مقدمه، روش، نتایج و نتیجه گیری است. در سخنرانی ۲۰ دقیقه‌‌‌‌ای، حدود ۳ دقیقه برای مقدمه، ۶ دقیقه برای روش، ۶ دقیقه برای نتایج و ۵ دقیقه برای بحث اختصاص دهید. در سخنرانی‌‌های ۴۵ دقیقه‌‌‌‌ای برای هر کدام از قسمت‌‌‌ها به ترتیب حدود ۱۰، ۲۰، ۱۰ و ۵ دقیقه وقت دارید. سعی نکنید دقیقاً‌‌‌‌ این چهار بخش را به ترتیب و بدون انعطاف ارائه دهید. به یاد داشته باشید که سخنرانی با نوشته فرق می‌کند. اگر مدت سخنرانی شما نسبتاً کوتاه است میتوان‌‌‌‌ این بخش‌‌‌ها (مقدمه، روش، نتایج و نتیجه گیری) را باهم ترکیب کرد، مثلا می‌توانید نتایج را ارائه دهید و پس از بیان هر نتیجه، درباره آن به طور مختصر بحث کنید. به طور کلی، برای معرفی روش و نتایج، زمان بیشتری صرف کنید. برخی سخنرانان حرفه‌ای دوست دارند سخنرانی خود را با جوک آغاز کنند.‌‌‌‌ این کار باعث می‌شود جو صمیمانه‌تری به وجود ‌‌‌‌اید و نشان دهنده حس انسان دوستی و شوخ طبعی شماست. با وجود‌‌‌‌ این، اگر در جوک گفتن مهارت ندارید اکنون زمان مناسبی برای تمرین‌‌‌‌ این کار نیست، یک راه دیگر برای شروع سخنرانی‌‌‌‌ این است که از اعضای کمیته علمی ‌به دلیل حضورشان در جلسه تشکر کنید و صادقانه به اضطراب سخنرانی در مقابل آن‌‌ها اعتراف کنید.به طور مرتب با مخاطبان ارتباط چشمی ‌برقرار کنید.

از رویکرد قیفی استفاده کنید یعنی ابتدا مفاهیم گسترده و کلی را مطرح کنید و سپس ماهرانه خواننده را به جایی هدایت کنید تا به‌‌‌‌ این نتیجه برسد که جای خالی پژوهش شما کاملاً احساس می‌شود. چون زمان ارائه مطالب محدود است نمی‌توانید همه چیز را توضیح دهید. بهتر است فرض کنید مخاطبان تا زمینه کلی پژوهش آشنایی دارند و بر پژوهش‌‌هایی که با پژوهش شما ارتباط نزدیک تری دارند تأکید کنید. یافته‌‌های پژوهش مهمی ‌را که منجر به شکل گیری پژوهش شما شده‌‌‌اند به طور مختصر توضیح دهید. یافته‌‌های دیگران را به طور یکپارچه و منسجم ارائه دهید نه‌‌‌‌ این که آن‌‌ها را جدا از هم معرفی کنید و مخاطبان را خسته و کسل کنید. سپس نقص‌‌‌های پژوهش‌‌های گذشته را بررسی کنید و زمینه را برای معرفی پژوهش خود آماده کنید و توضیح دهید که چگونه نقص‌‌‌ها را برطرف کرده‌‌‌‌اید. فروتن باشید. هر پژوهش، از جمله پژوهش شما، نقصی‌‌‌هایی دارد. بیش از حد به کار‌‌های دیگران انتقاد نکنید زیرا در پایان جلسه دفاع باید به سؤال‌‌ها و انتقاد‌‌ها پاسخ دهید. اگر یافته‌‌های پژوهش دیگران را در قالب جدول در پایان نامه آورده‌‌‌‌اید وقت آن است که جدول را نمایش دهید. البته اگر محدودیت زمانی دارید می‌توانید از‌‌‌‌ این کار صرف نظر کنید. استفاده از وسایل سمعی – بصری شاید بتواند به شما کمک کند تا مطالب بیشتری را در زمان کمتری ارائه دهید.

وقتی ماهرانه خواننده را به‌‌‌‌ این نتیجه رساندید که پژوهش شما بهترین گام منطقی در زمینه مورد نظر است، سؤال‌‌‌ها و فرضیه‌‌ها را مطرح کنید و سپس روش پژوهش را معرفی کنید. از شیوه APA استفاده کنید، یعنی ابتدا آزمودنی‌‌ها و محیط پژوهش را توضیح دهید. روش‌‌‌های انتخاب آزمودنی‌‌ها و معیار‌‌های ورود و خروج آن‌‌ها را بیان کنید. اشاره کنید که آزمودنی‌‌ها با رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت کرده‌‌‌اند. سپس متغیر یا متغیر‌‌های مستقل و وابسته را توصیف کنید. با استفاده از اسلاید می‌توانید تصویر وسایل خاص یا ابزارهای پژوهش را نشان دهید. به پایایی و روایی ابزار‌‌ها اشاره کنید و اگر از داوران یا مشاهده گران در طول جمع آوری داده‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند. روشی جمع آوری داده‌‌ها را توضیح دهید و بیان کنید که چگونه از آثار احتمالاً زیانبار پژوهش بر آزمودنی‌‌ها کاسته‌اید.

قطعاً در زمان‌‌‌اندکی که در اختیار دارید نمی‌توانید همه جزئیات روش پژوهش را توضیح دهید. اگر نمی‌دانید چه قسمت‌‌هایی را باید توضیح دهید: ۱۰ نکته مهمی ‌را که باید حتماً معرفی کنید انتخاب کنید و سپس جزئیات بیشتری به آن‌‌ها اضافه کنید. سپس نتایج پژوهش را توضیح دهید. نتایج را به ترتیب و بر اساس فرضیه‌‌ها ارائه دهید. اگر برای آزمون هر فرضیه چندین آزمون آماری به کار می‌برید تصمیم بگیرید که آن‌‌ها را به چه ترتیبی توضیح دهید. همانند بخش روش، زمان شما محدود است و نمی‌توانید همه نتایج را بیان کنید. زمان را مدیریت کنید و فقط نتایجی را بیان کنید که مهم ترند یا بیشترین ارتباط را با فرضیه‌‌های شما دارند. نتایج مشابه را با هم ترکیب کنید و به طور خلاصه بیان کنید به‌‌‌‌ این که نتیجه هر متغیر را به طور جداگانه توضیح دهید.

در ارائه نتایج، ساده‌گویی اهمیت زیادی دارد. به F یا سطح معنی داری اشاره نکنید بلکه فقط نام تحلیل آماری و نتایج را ساده و بدون ابهام بیان کنید. یک راه برای ساده گویی‌‌‌‌ این است که فقط داده‌‌هایی را توضیح دهید که با فرضیه‌‌های شما ارتباط دارند و به یافته‌‌های مهمی ‌منجر شده‌‌‌اند. نیازی نیست همه تحلیل‌‌‌های آماری را معرفی کنید. به یافته‌‌های غیرمعنی دار نیز فقط به طور گذرا اشاره کنید. از خودتان بپرسید چه مطالب دیگری مهم هستند و برای توضیح هر کدام از آن‌‌ها چقدر زمان لازم است و اگر وقت بود به ترتیب هر کدام را توضیح دهید. بهتر است گلچینی از نتایج مهم را انتخاب کنید و به روشنی آن‌‌ها را توضیح دهید نه‌‌‌‌ این که مخاطبان را با اعداد و ارقام گیج کنید.

هنگام ارائه نتایج یا پس از آن، کاربرد‌‌های یافته‌‌‌ها را نیز توضیح دهید. کاربرد‌‌های یافته‌‌ها را به ترتیب و بر اساس فرضیه‌‌ها بیان کنید، درست همانند روشی که برای ارائه نتایج به کار بردید. بحث و نتیجه گیری را با بیان دوباره هدف پژوهش شروع کنید و سپس اولین فرضیه را معرفی کنید. اگر تعداد فرضیه‌‌‌ها زیاد است، در صورت امکان یافته‌‌های مشابه را با هم ترکیب کنید و نتایج چند فرضیه را با هم بیان کنید. مرتبا به همخوانی یافته‌‌های خود با یافته‌‌های دیگران اشاره کنید و توضیح دهید که یافته‌‌های شما احتمالا چه تغییری در آن زمینه پژوهش ‌‌‌‌ایجاد خواهند کرد.

بیان محدودیت‌‌ها بهتر از بیان مشکلات پژوهش است زیرا همه پژوهش‌‌ها محدودیت‌‌هایی دارند. بهتر است با دو یا سه پیشنهاد مشخص برای پژوهش‌‌های بعدی سخنرانی خود را تمام کنید، مگر‌‌‌‌ این که قبلا‌‌‌‌ این پیشنهاد‌‌ها را در بخش بحث و نتیجه گیری مطرح کرده باشید.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید