سخن آخر

وودرو ويلسون (يکي از روساي جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا) طي يک سخنراني اعلام نمود “در صورتي که بخواهم ده دقيقه صحبت نمايم، به يک هفته، براي پانزده دقيقه صحبت، به سه روز؛ براي نيم ساعت، به دو روز زمان براي آماده سازي احتياج دارم؛ و براي يک ساعت صحبت کردن، اکنون آماده ام”. در صورتي که او مي خواست يک مقاله علمي بنويسد احتمالا تفکراتي مشابه در خصوص تهيه ي يک چکيده مي داشت. تمامي صفحات اطلاعات را مي توان در زماني کوتاه نوشت؛ روند خلاصه نمودن اين اطلاعات با کلماتي که به خوبي انتخاب شده اند زمان بيشتري مي برد. اما يک چکيده خوب بي شک ارزش صرف اين زمان را دارد.

چکیده مقاله: سخنرانی آسانسوری

1. با پاسخ دادن به سوالات داستان را تعريف کنيد
2. استفاده از سبک و شيوه ي صحيح نگارش چکيده
3. چکيده اي مستقل ايجاد نماييد
4. چکيده را پس از تکميل نمودن متن اصلي، بنويسيد
5. از اختصارات اجتناب کنيد
6. سخن آخر