عبارات انتقالي

در مقدمه، در صورتي که از عبارات انتقالي استفاده گردد، داستان واضح تر خواهد شد. عبارات انتقالي به نويسنده اجازه مي دهند روي نکات مهم تمرکز نموده و همچنين به خواننده کمک مي کنند ميان شناخته شده، ناشناخته، پرسش و رويکرد آزمايشي تفاوت قائل شود. پيش از اين مثال هايي از راه هايي که منجر به پرسش يا نظريه مي گردند ارائه شده است. مثال هاي عبارات انتقالي که مي توان از آن ها به منظور برجسته نمودن موارد معلوم، يا برقراري ارتباط ميان شناخته شده و ناشناخته استفاده نمود، در زير آورده شده:

• مطالعات پيشين نشان مي دهند که … (These prior studies show that . . .)
• از اين نظريه پشتيباني مي کند که … (Supporting the theory that . . .)
• اين مطالعات مهم هستند زيرا … (These studies are important because . . .)
• قابل توجه است که … (Interestingly, . . .)
• مهم تر اين که، … (More importantly, . . .)
• با استفاده از اين اطلاعات، … (Using this information, . . .)
• با اين حال، … (Yet, . . .)
• برخلاف … (Unlike . . .)
• با اين حال نشان داده شده است که … (Whereas it has been shown that . . .)
• از سوي ديگر، … (On the other hand, . . .)
• مشخص نيست که … (It is unclear . . .)
• اين پرسش همچنان باقي مي ماند، با اين حال، … (The question remains, however, . . .)
• اگرچه مطالعات پيشين نشان دادند … (Although prior studies demonstrated . . .)

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

1. مقدمه ي مخروطي
2. عبارات انتقالي
3. انواع مطالعات
4. طول مقدمه و همپوشاني آن با ساير بخشها
5. سازگاري و مطابقت با ديگر بخش ها
6. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.