عنوان را پر محتوي تدوين کنيد

اگرچه موجز بودن عنوان يک مقاله يکي از ويژگيهاي ممتاز آن مقاله است، گاهي عناوين آنقدر کوتاه و ناکامل هستند که اطلاعات بسيار کمي درباره ي عنوان مقاله به خواننده مي دهند. لیست 1 تفاوت هاي موجود در سه عنوان را نمايش مي دهد، که از بالا به پايين پر محتوي تر مي شوند. در مثال اول، پرمحتوي ترين عنوان، عنواني است که شامل مزيت مشخص روش (سرعت)، نمونه ي مورد استفاده (خون کامل)، ترکيب آناليز شده (سيروليموس)، و روش مورد استفاده (کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا – طيف سنجي جرمي) مي باشد. در اين عنوان مقاله از 16 کلمه استفاده شده است. نمونه ي دوم با يک جمله ي کلي آغاز مي گردد که مقاله درباره ي استاتين و کلسترول بوده، و اطلاعات کمي در اختيار خواننده قرار مي دهد. زمانيکه به خواننده گفته مي شود استاتين بر کلسترول موثر است اطلاعات بيشتري داده شده، و حتي زمانيکه خوانندگان درمي يابند که استاتين موجب کاهش کلسترول مي گردد اطلاعات خود را تکميل مي کنند. پرمحتوي ترين عنوان تنها با استفاده از 12 کلمه متغيرمستقل (کلسترول)، تاثير مشاهده شده (کاهش)، و جمعيت بيماران مطالعه شده (بيماران قلبي-عروقي) را به خوانندگان اطلاع مي دهد.. در نشريات زيست پزشکي، گونه هاي تحت مطالعه عموما انسان در نظر گرفته مي شوند، مگراينکه چيزي بر خلاف آن بيان شود. در تمام تحقيقات ديگر (براي مثال، حيوانات، باکتري ها، کشت ياخته )، عنوان بايد به شکلي واضح، ارگانيسم به خصوص يا سيستم بيولوژيکي تحت مطالعه را بيان دارد (براي مثال، سگ ها، اشريشيا کلي ، سلولهاي هيلا )، همانطور که در مثال سوم در لیست 1 نشان داده شده است.

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

1. کم گوي و گزيده گوي چون دُر
2. عنوان را شفاف و واضح بيان کنيد
3. عنوان را پر محتوي تدوين کنيد
4. از کلمات کليدي و اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنيد
5. نشريه و مخاطب هدف را بشناسيد
6. از کلمات اختصاري بپرهيزيد
7. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.