فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید

راه دیگر برای مدیریت اضطراب، کاهش سطح برانگیختگی است. تلاش برای اصلاح تفکرات غیرمنطقی ممکن است موجب کاهش سطح برانگیختگی شود. علاوه بر‌‌‌‌ این، بسیاری از فنون درمانی تلاش می‌کند سطح برانگیختگی را به طور مستقیم کاهش دهند، از جمله آرمیدگی، مراقبه، آموزش خودزاد، خود هیپنوتیزم، ورزش آموزشی تنفس، بازخورد زیستی” و تصویرسازی رویداد‌‌های مطلوب. برای اطلاعات بیشتر درباره‌‌‌‌ این فنون درمانی به منابع تکمیلی پایان همین فصل مراجعه کنید.

علاوه بر‌‌‌‌ این که باید ‌‌‌‌مهارتی را یاد بگیرید تا فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید، باید طوری برنامه ریزی کنید تا بتوانید درست پیش از شروع سخنرانی خود از‌‌‌‌ این فنون استفاده کنید. یکی از دانشجویانی که میشناسیم جلسه دفاع دکتری خود را طوری برنامه ریزی کرده بود تا بتواند پیش از شروع جلسه دفاع، ورزش کند و حمام برود!
یک راه دیگر برای مدیریت فیزیولوژی بدن، استفاده از داروست خوردن دارو آسان تر از یادگیری ‌‌‌‌مهارت‌‌های کاهش برانگیختگی است اما ممکن است برخی دارو‌‌ها فرایند‌‌های شناختی شما را کند نمایند. اما استفاده از دارو‌‌ها را توصیه نمی‌کنیم مگر‌‌‌‌ این که مطمئن باشید آثار جانبی منفی در جلسه دفاع ندارند.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید