مراقب اصطلاحات علمی باشید

مراقب باشید نام و ماهیت آزمون آماری باعث نشود که تصور کنید بین متغیرها رابطه علت و معلولی برقرار است. مثلاً برخی دانشجویان به اشتباه تصور می کند معنی دار شدن تحلیل واریانس به این مفهوم است که متغیر مستقل « علت » تغیر در متغیر وابسته است. این تفاوت در سطوح متغیر مستقل با تفاوت در متغیر وابسته « مرتبط » است . این که بتوان گفت متغیر مستقل « علت » تغییر در متغیر وابسته است به طرح پژوهش بستگی دارد نه به آزمونی که برای بررسی روابط بین متغیر ها به کار رفته است. اگر متغیر مستقل را دستکاری نکرده باشید، نمی توانید از اصطلاحات علت و معلولی استفاده کنید. برخی مدل سازی معادله ساختاری را « مدل سازی علی » می دانند که این اشتباه باعث شده است استنباط های نامناسبی از این روش صورت گیرد. اغلب مدل سازی های معادله ساختاری، داده ها را در یک زمان خاص جمع آوری می کنند . تحلیل مسیر نبز بر داده های مقطعی استوار است و نوعی تحلیل همبستگی ساده است . در رگرسیون نیز همین وضعیت حاکم است زیرا یک یا چند متغیر پیش بین ، متغیر ملاک را پیش بینی می کنند و همه متغیر ها نیز در یک زمان اندازه گیری می شوند . تحلیل های واسطه ای نیز همین وضعیت را دارند ، طرح پژوهش ، نه آزمون آماری ، تعیین می کند آیا متغیر مستقل « علت » متغیر وابسته است .

با احتیاط از دیگران کمک بگیرید

تا کنون ممکن است فهمیده باشید چه آزمون آماری برای پژوهرش تان مناسب است . با وجود این ، احتمال دارد شک کنید که آیا آزمون آماری را به درستی انتخاب کرده اند. نه کتابخانه یا سایت های اینترنتی بروید و درباره آزمون های آماری که در پژوهش تان می خواهید از آنها استفاده کنید اطلاعات بیشتری به دست آورید . با دیگر دانشجویان یا اعضای هیأت علمی صحبت کنید تا ببینید آیا آزمون های آماری مناسبی انتخاب کرده اید .
اگر همچنان سردرگم هستید و به کمک نیاز دارید چه باید بکنید؟ آیا می توانید از مشاور آماری کمک بگیرید؟ برای چه کارهایی می توانید از مشاور آماری کمک بخواهید ؟ جواب این دو سؤال به میزان مشاوره ای که از دیگران می گیرید بستگی دارد. « مشاوره » دامنه وسیعی دارد و ممکن است از سؤال کردن از دیگران درباره برخی جنبه های تحلیل آماری تا استخدام کردن شخصی برای انتخاب ، برنامه ریزی و اجرای تحلیل های آماری را شامل شود. این دو طیف مختلف نشان می دهند چقدر از کار آماری را شما و چقدر را مشاور آماری انجام داده است.
مشاوره مفید است. بسیاری از اعضای هیأت علمی از استادان خبره درباره روش های آماری خاص مشاوره می گیرند و از تجربه آنها استفاده می کنند. پژوهشگران در طرح های پژوهشی که انجام می دهند معمولاً برای مشاور آماری هزینه ای در نظر می گیرند. ما نیز برای نوشتن این فصل با همکارانمان مشورت کرده ایم. مشاوره با اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه انتخاب روش های آماری مناسب، از نظر حرفه ای اشکالی ندارد. تشخیص ضعف های علمی و تلاش برای برطرف کردن این ضعف ها از طریق مطالعه کتاب و مشاوره با دیگران، جزئی از پیشرفت حرفه ای است. بیشتر دانشجویان برای انتخاب روش های آماری مناسبی با اطمینان از این که روش های مناسبی انتخاب کرده اند از متخصصان مشاوره می گیرند .

اگر مقدار کمک های گرفته شده بیش از « مشاوره گرفتن » باشد تکلیف چیست ؟ پاسخ به این سؤال، دشوار است. ایده آل این است که دانشجو همه کارها را خودش انجام دهد و گاه گاهی نیز کمک بگیرد . متاسفانه در برخی دانشگاه ها ممکن است درس امار به خوبی آموزش داده نشود . علاوه بر این ممکن است دانشجو در این درس ضعیف باشد ، استاد راهنما نیز در آمار ضعف داشته باشد یا امکانات کامپیوتری و مشاوره ای لازم برای انجام تحلیل های آماری پیچیده وجود نداشته باشد . در این موارد نمی توان از دانشجو انتظار داشت بدون کمک گرفتن از دیگران، همه کارها را خودش انجام دهد .

صرف نظر از این که چگونه از دیگران مشاوره می گیرید، به یاد داشته باشید که در نهایت، شما مسوول تحلیل های آماری پایان نامه یا رساله هستید .یعنی باید بدانید چرا از یک آزمون آماری خاص ، نه از آزمون دیگر ، استفاده شده است ، از چه برنامه آماری استفاده شده و برای تحلیل داده ها چه کارهایی انجام شده است ، چگونه داده های از دست رفته مدیریت شده اند ، معنی خروجی های کامپیوتری چیست ؟ آیا تحلیل ها به درستی انجام شده اند و یافته ها چگونه باید تفسیر شوند . به عبارت دیگر ، چه تحلیل ها را خودتان انجام داده باشید یا فرد دیگری داده ها را تحلیل کرده باشد حتما باید دقیقاً چه کاری انجام شده است و شما مسؤول درستی نتایج و تفسیر یافته ها هستید. در جلسه دفاع از از پروپوزال یا جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله، دیگران نمی توانند از کار شما دفاع کنند !

اگر به کمک بیشتری نیاز داشته باشید چه باید بکنید. نخست این که پیشنهاد می کنیم تا جایی که می توانید تحلیل ها را خودتان انجام دهید . اگر نرم افزار های آماری مناسبی در اختیار دارید. اما درباره یک آزمون آماری خاص چیزی نمی دانید ، می توانید در زمینه انتخاب آزمون آماری، برنامه ریزی برای تحلیل و خواندن خروجی های کامپیوتری کمک بگیرید. می توانید خودتان پرسشنامه ها را نمره گذاری کنید و داده ها را وارد کامپیوتر کنید و تحلیل ها را انجام دهید ( می توانید این کار را به کمک مشاور آماری انجام دهید ) دوم این که پیشنهاد می کنیم از مشاور برای یادگیری مهارت های لازم کمک بگیرید . این که شبیهِ « شاگردی کردن » است نه « مشاوره گرفتن » . اگر نزد مشاور آماری شاگردی کنید می توانید بفهمید چه تحلیل هایی مفروضه های آزمونهای آماری آشنا شوید و آگاه شوید چه یافته هایی به دست آورده اید .

در جلسه دفاع ممکن است از شما پرسیده شود : « دقیقا چه کاری انجام داده اید؟ » نمی توانید پاسخ دهید که اجازه دهید از مشاور آماری ام سؤال کنم. فقط خودتان (نه مشاور آماری ) باید در جلسه دفاع در مقابل هیأت داوران از پایان یا رساله دفاع کنید. هیأت داوران می خواهد توانایی شما را در انجام پایان نامه یا رساله بسنجد نه توانایی دیگران را ، چون قرار است به شما مدرک داده شود نه به دیگران .

بنابر این از دیگران کمک بگیرید تا بفهمید چه کاری انجام داده اید اما تا جایی که می توانید کا ها را خودتان انجام دهید و مسؤولیت کامل انتخاب آزمون های آماری و درستی محاسبات را به عهده بگیرید . حتی اگر قرار است کسی همه تحلیل های آماری را برایتان انجام دهد ، خودتان داده ها را آماده کنید ، از مشاور آماری کمک بگیرید و داده ها را وارد کامپیوتر کنید. این کار به شما کمک میکند ماهیت داده های خام را بفهمید . همچنین باعث می شود درباره مسائل مهم فکر کنید، مثلاً این که با داده های از دست رفته چه باید بکنید . هنگام وارد کردن داده ها ممکن است متوجه داده های افراطی شوید . این داده ها نتایج را تحریف می کنند و ممکن است بخواهید آنها را به دقت مدیریت کنید. پیشنهاد می کنیم تحلیل های مقدماتی را خودتان انجام دهید و میانگین ها ، انحرافی استانداردها توزیع های فراوانی و غیره را بررسی کنید. همان طور که قبلا اشاره کردیم توزیع های فراوانی به شما کمک می کنند تا تعیین کنید آیا آز آزمون های آماری انتخاب شده ، مناسب هستند . همچنین می توانند به شما هشدار دهند تا در صورت لزوم ، برنامه های تحلیل آماری تان را تغییر دهد .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.