مشکلات اضطرابی شدید

همان طور که قبلا گفتیم داشتن کمی ‌اضطراب در سخنرانی، طبیعی است حتی اگر‌‌‌‌ این اضطراب برای فرد ناخوش ایند باشد. با وجود‌‌‌‌ این اگر معمولا در سخنرانی یا سایر موقعیت‌‌های اجتماعی دچار اضطراب شدید می‌شوید ممکن است نیاز باشد پیش از جلسه دفاع، اضطراب خود را درمان کنید. برای درمان موارد خفیف اضطراب سخنرانی می‌توانید به سایت سازمان جهانی که در‌‌‌‌ این زمینه فعالیت A (www.toastmasters.org) as: می‌کند و در بسیاری از شهر‌‌ها نمایندگی دارد. مراجعه کنید. اگر اضطراب شدید دارید به متخصصان توانمند و باصلاحیت که در زمینه درمان اضطراب تخصصی دارند مراجعه کنید. بسیاری از سازمان‌‌های تخصصی (مثل انجمن درمان رفتاری و شناختی و انجمن اختلال‌‌‌هاى اضطرابی آمریکا) اطلاعات مربوط به متخصصان درمان اختلال‌‌های اضطرابی را در سایت خود قرار میدهند. انجمن اختلال‌‌‌های اضطرابی آمریکا فهرستی از کتاب‌‌های خود‌یاری را نیز معرفی می‌کند.
پرسشنامه‌ها را چطور نمره گذاری کرده‌‌‌‌اید؟ چگونه مقادیر از دست رفته را مدیریت کرده‌‌‌‌اید؟ چطور آزمودنی‌‌ها را انتخاب نموده‌‌‌‌اید؟ ‌‌‌‌آیا می‌دانید؟ ‌‌‌‌آیا می‌توانید‌‌‌‌ این پژوهش‌‌ها را کاملا توضیح دهید؟ اگر پاسخ به هر یک از‌‌‌‌ این سؤال‌‌ها «منفی» است باید دوباره متن را بخوانید و روش جمع آوری داده‌‌ها و تجزیه و تحلیلی آن‌‌ها را مرور کنید تا در جلسه دفاع دچار مشکل نشوید. مثلاً یکی از دانشجویان در جلسه دفاع نتوانست توضیح دهد ‌‌‌‌آیا برخی سؤال‌‌های یک پرسشنامه مهم را به صورت معکوس نمره گذاری کرده است و به همین دلیل نزدیک بود. داوران، کار او را رد کنند. خطای نمره گذاری علت برخی نتایج غیر معمول است و روایی نمرات را زیر سؤال میبرد.‌‌‌‌ این دانشجو پرسشنامه‌‌ها را به درستی نمره گذاری کرده بود اما در جلسه دفاع نتوانست روش نمره گذاری را به خاطر بیاورد. به دلیل‌‌‌‌ این که توانسته بود از جهات دیگر به خوبی از پروژه خود دفاع کند هیات داوران به طور مشروط پروژه او را قبول کرد تا روش نمره گذاری پرسشنامه‌‌ها را دوباره بررسی کند. نکته کلیدی‌‌‌‌ این است که دانشجو می‌توانست یک یا دو هفته قبل از جلسه دفاع، متن پایان نامه خود را مرور کند تا دچار چنین مشکلی نشود.

دانشجویان دیگر، به سادگی به چنین سؤال‌‌هایی پاسخ می‌دهند زیرا متن پایان نامه یا رساله خود را مرور کرده‌اند. همیشه به یاد داشته باشید که برنامه ریزی، مانع از بروز مشکل می‌شود.

جلسه پروپوزال جلسه دفاع ممکن است ترسناک یا لذتبخش و سازنده باشند. در هر مرحله از فر ایند پژوهش، بررسی و آمادگی قبلی می‌تواند احتمال موفقیت شما را افزایش دهد.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید