مطابقت نتايج با ديگر بخش ها

در نهايت، مطمئن شويد که بخش نتايج مطابق با ديگر بخش ها در نسخه نهايي مقاله است. آيا نتيجه اي وجود داشته که داراي روش يا آزمايش مربوطه در بخش روش ها نباشد؟ در مقابل، آيا روش يا آزمايشي وجود داشته که براي آن هيچ نتيجه اي گزارش نداده باشيد؟ آيا نتيجه اي وجود داشته که در بخش بحث ونتیجه گیری پوشش داده نشده يا نتيجه ای مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته که در بخش نتايج موجود نباشد؟ آيا مهم ترين نتايج برابر با نتايجي هستند که در چکيده عنوان شدند؟ آيا نتايج مربوط به پرسش تحقيقاتي، نظريه يا مشکلي هستند که ابتدا در مقدمه ارائه شده؟ این ها نکاتی است که در نسخه نهایی مقاله باید مورد توجه قرار گیرند تا انطباق لازم میان بخشهای مختلف مقاله به وجود بیاید و مقاله قابل قبول باشد.

بخش نتایج: سهام یک شرکت

1. ارائه نتايج
2. داده ها و نتايج برابر نيستند
3. نتيجه را عنوان نماييد، کل نتيجه و فقط و فقط نتيجه
4. مطابقت نتايج با ديگر بخش ها
5. سخن آخر