نتيجه را عنوان نماييد، کل نتيجه و فقط و فقط نتيجه

در سيستم قضايي بيشتر کشورها، شاهدان قسم ياد مي کنند که 1- تنها حقيقت (حقايق) را بگویند،2- کل حقيقت را گفته (همه چيز را بگويند) و 3- چيزي جز حقيقت نگويند (بدون دروغ، حدس يا تفسير). يک بخش نتايج حرفه ای و خوب در یک مقاله علمي هم باید همين الزامات را داشته باشد. ذکر نمودن حقايق بخش آسان آن است، زيرا هدف اين بخش مي باشد: اين که به خواننده بگوييد در طول مطالعه چه چيزي يافتيد. ولی الزامات 2 و 3 حوزه هايي هستند که نويسنده برای عمل به آنها ممکن است با مشکل مواجه شود.

لیست 2. راهنماي گزارش دهي براي انواع مختلف مطالعات

– استاندارد تلفيقي ازگزارش محاکمات (CONSORT: www.consort-statement.ogr/)
– بهبود کيفيت و شفافيت تحقيقات بهداشت و سلامت (EQUATOR؛ www.euator-netowrk.org/home/)
– متا آناليز از مطالعات مشاهده اي در اپيدميولوژي (MOOSE؛ JAMA 2000؛ 12-2008)
– حداقل اطلاعات در خصوص يک آزمايش ميکرو آرايه(MIAME؛ www.mged.org/Workgroups/MIAME/miame_2.0.html)
– حداقل اطلاعات براي تحقيقات زيستي و پزشکي (MIBBI; mibbi.org/index.php/Main_Page)
– حداقل اطلاعات براي انتشار آزمايشات واقعي کمي PCR (MIQE؛ Clin Chem 2009;55:611–22)
– موارد گزارشي ارجح براي بررسي سيستماتيک و متاآناليز (PRISMA؛ www.prisma-statement.org)
– استانداردهاي گزارش دقت تشخيصي (STARD؛ www.stard-statement.org)
– تقويت گزارش مطالعات مشاهده اي در اپيدميولوژي (STROBE؛ www.strobe-statement.org)

– اجراي الزام دوم شامل ذکر نمودن تمامي داده ها مي باشد. همانطور که در لیست 3مشخص است چک لیستها و دستورالعمل های زیادی وجود دارند که مي توانند شما را در دستيابي به استانداردهاي لازم برای نگارش بخش نتايج با استفاده از تمامی داده های به دست آمده کمک نمايند. به عنوان يک نويسنده شما بايستي از این چک ليست و دستورالعمل ها در زمان مناسب در مطالعه خود استفاده نماييد. انجام اين کار به شما اجازه مي دهد تمامی داده هاي کليدي را ذکر نماييد و جلوی حذف شدن سهوی داده ها را می گیرد. براي مثال، چند بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند؟ چند نفر از ادامه درمان انصراف دادند؟ چند بيمار مطالعه را به پايان رساندند؟ چند نفر داراي نتايج يا تشخيص غير قطعي بودند؟ پاسخ به این سئوالات همه داده ها و نتايج بوده و به بخش نتايج تعلق دارند.
ذکر تمامي اطلاعات همچنين بدين معناست که هيچ نتيجه ای حتی نتایج منفی حذف نگردند زیرا هر شخصي که تصميم بگيرد تحقيقات شما را ادامه داده يا از روش هاي شما استفاده نمايند، به احتمال زياد با همين نتايج منفي روبرو خواهد شد و اين واقعيت که اين اطلاعات در مقاله شما عنوان نشده اند، به نفع شما نخواهد بود. وجود “نتايج منتشر نشده” برای بسیاری از سردبيران و داوران آزار دهنده است مگر اين که شما دلایلی قانع کننده براي عدم انتشار آن ها داشته باشید.

بخش نتايج تنها همين است: نتايج. بنابراین برای تامين الزام سوم در بالا، اين بخش بايستي تنها شامل نتايج باشد. هيچ روش و بحثي نبايد در آن گنجانده شود. همواره اين وسوسه وجود دارد که به خواننده جزئيات آزمايش صورت گرفته يا روش استفاده شده به منظور بدست آوردن نتايج را يادآوري کنيم. روش، مطالعه و جزئيات تجربي نبايد در بخش نتايج دوباره عنوان گردند. البته، شما مي توانيد در زمان توصيف نتايج به يک آزمايش يا روش خاص اشاره نماييد، فقط جزئيات آزمايشاتي که در بخش روش ها توصيف شدند را دوباره عنوان ننماييد.

تنها زماني که ارائه جزئيات یک روش براي بخش نتايج مناسب هستند، زماني است که روش اوليه (که در بخش روش ها به درستي توصيف شدند) داده هايي را ارائه دهد که نیاز باشد از روشهای بيشتری استفاده گردد تا به داده های کاملتری برسیم. در نتیجه، توصيف روشهای جدید در صورتي که با نتايج مرتبط در بخش نتايج گنجانده شود، مناسب تر باشد.

در زمان ارائه گزارش، دلیلی براي نظر دادن در خصوص نتايج وجود ندارد، براي مثال نیازی به ارائه توضیحات راجع به چگونگي مقايسه نتايج با نتایج حاصل از تحقيقات پيشين و یا میزان انطباق نتایج به دست آمده با نتایج پیش بینی شده درمقالات دیگر وجود ندارد. با اين حال، تفسير و تجزيه و تحليل نتايج به بخش بحث و نتيجه گيري تعلق دارد. در بخش نتايج شما تنها باید داده های بدست آمده را توصيف نماييد، در حالیکه در بخش بحث و نتيجه گيري شما معناي داده ها را توصيف مي کنيد.

در تعداد قابل توجهي از موارد واژه “اهميت” مورد سوء استفاده مقدار مي گيرد

عنوان بالا عمداً اشتباه نوشته شده است، اين عنوان بر اين واقعيت تمرکز دارد که اصطلاحات “قابل توجه(significant)”،” اهميت(significance)” و “به صورت قابل توجه اي(significantly)” در بسياري از مقالات به اشتباه مورد استفاده قرار مي گيرند. در نشريات علمي به ويژه مقالات مبتني بر آمار اين اصطلاحات تنها برای نتایجی می توانند مورد استفاده قرار گیرند که از نظر آماري بررسي شده و تعيين گشته و بعيد است که به صورت اتفاقي رخ داده باشند. اين اصطلاحات بايستي با يک مقدار يا محدوديت رياضياتي دنبال شوند (براي مثال، P = 0.067 يا P < 0.001). اگر مدرکي دال برمعناداري آماري نداريد، بايستي از ديگر اصطلاحات همچون قابل ملاحظه(substantial)، قابل توجه(considerable) يا با ارزش (noteworthy) استفاده نماييد. همچنین نمی توانید از اصطلاحات بالا وقتی که می خواهید با عنوان نمودن اين که یک داده “حاکي از آن است (trended toward)” يا “نشان مي دهد (tended to show)”تمرکز خواننده را به مواردي نامعين جلب نمايند، استفاده نمایید. در صورتي که يافته ها روشن نيستند، ادعایی ننمایید که نتوانید آن را اثبات کنید.

بخش نتایج: سهام یک شرکت

1. ارائه نتايج
2. داده ها و نتايج برابر نيستند
3. نتيجه را عنوان نماييد، کل نتيجه و فقط و فقط نتيجه
4. مطابقت نتايج با ديگر بخش ها
5. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.