نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

موضوع: طراحی مدلی برای تعامل موثر در دانشگاههای باز و از دور ایران بر مبنای نقد نظریات هیوبرت دریفوس

چکیده: هیوبرت دریفوس فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصرآمریکایی با الهام از نظریات نیچه  در کتاب نگاهی فلسفی به اینترنت هفت مرحله را برای آموزش انسان تصویر کرده است:الف- آموزش مقدماتی، ب- مقدماتی پیشرفته ، ج- کاردانی، د- تبحر و مهارت، ه – خبرگی و تخصص، و- استادی، ز- خرد عملی وفرزانگی،وی معتقد است از طریق آموزش مجازی تنها می توان به سه مرحله اول از این مراحل دست یافت.اینکه می گوید مراحل چهار  به بعد امکان پذیر نیست به دلیل تعاریفی است که از این مراحل ارائه داده است.وی این چهار مرحله را اینگونه توصیف می کند:مرحله تبحر و مهارت: در اين مرحله فراگيرنده به رشدي مي رسد که از خود واکنش هاي شهودي نشان مي دهد و اين واکنش ها جانشين پاسخ هاي حساب شده يا منطقي مي شود. مثلا بازيكن تنيس به تور نزديك مي شود و فاصله خود را از آن در هنگام ضرورت حفظ مي کند بي آن که به نظريه ها و قواعد بازي فکر کند و اين کار از طريق شهود انجام میشود. مرحله خبرگی و تخصص :در اين مرحله فراگيرنده نه تنها آن چه را که لازم است انجام دهد در مي يابد، بلكه به شكرانه مجموعه گسترده اي از تمايزات موقعيتي که مي تواند انجام دهد، فورا در مي يابد که چگونه به هدفش دست يابد بنابر اين نوعي توانايي تميز و تشخيص ظريف تر پيدا مي کند. در واقع خبره، کار مناسب را در زمان مناسب و به روش مناسب انجام مي دهد. در اين مرحله خبره به درجه خبرگي با مشاهده سبک و انگاره هاي معلم دست مي يابد و اين مرحله، مرحله اي نيست که بتوان در شبکه به آن دست يافت. مرحله استادی :در اين مرحله فرد به بالاترين سطح مهارت خويش دست مي يابد و سبک خود را ابداع مي کند. اين، مرحله اي است که فرد هرگز از طريق شبکه به آن دست نمي يابد؛ چون مستلزم شاگردي کردن و مشاهده سبک هاي مختلف و نهايتا دستيابي به سبک خاص خود است.مرحله خرد عملی – فرزانگی: در اين مرحله فرد با کاربرد مهارت هايش در بافت فرهنگي خاص کار دارد. انجام کار گروهي و يا برنامه ريزي در چين، هندوستان و يا آمريكا تفاوت هاي ظريفي دارد. تنها از خلال هدفون و يا ميكروفون و شبکه انتقال نمي يابد بلكه از طريق مواجهه جسماني و عاطفي و مشاهده سبک هايي که تعلق فرهنگي دارند کسب مي گردد.

دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی1


موضوع: بررسی تاثیر دور کاری بر  تعارض کار خانواده در میان زنان شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان

چکیده: دورکاري یک روش و سبک انجام کار است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه اي خود را، بدوراز بروکراسیهاي سنتی با انعطاف پذیري بیشتري انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوري اطلاعات و ارتباطات (اینترنت اکسترانت ، اینترانت  و…) است . دراجراي طرح دورکاري سازمانها میتوانند به کارکنان خود چه در خانه یا هر کجاي دیگر دسترسی داشته باشند. متقابلاً کارکنان نیز قادرند باسازمان خود ارتباط برقرار کنند، آنان میتوانند از منزلشان یا یک مرکز ارتباطی از راه دور در نزدیکی منزلشان و یا هر محل دیگري، وظایف و مأموریتهاي خود را انجام دهند . در دورکاري ، دورکاران وظایف خود رابطور مستقل و بدون دخالت دیگران انجام می دهند. از جمله اهداف دورکاري: صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وري، تقویت انگیزه، توسعه مهارت بصورت خود آموزي، انعطاف پذیري، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، کاهش زمان تردد و هزینه هاي آن براي سازمان، ایجاد فرصتهایی براي بهبود کار، جلوگیري از اختلال در زندگی، ایجاد تعادل در کار و زندگی خانوادگی، شراکت در جامعه محلی، ساعت کار اداري انعطاف پذیر، کاهش حجم ترافیک، افزایش گسترده، اشتغا ل و فرصتهاي کار، دسترسی به کار براي افراد با مشکلات خاص، می باشد.

دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی2


موضوع: بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با سلامت روان ورضایت از زندگی در دانشجویان

چکیده: پیرامون “سبک زندگی اسلامی”به اصطلاح رایج امروزی به فارسی،به ویژه در تحقیقات روان شناختی کاری انجام نشده است.در جامعه شناسی میتوان به کتاب”دین و سبک زندگی”تالیف مهدوی کنی اشاره کرد.در مطالعات دینی هم تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است.جعفری،به بررسی هدف و فلسفه ی زندگی، پسندیده،رضایت از زندگی از دیدگاه احادیث اسلامی،پاک نیا،به حقوق متقابل والدین و فرزندان، ، امیدی فر،به نقش دعا در زندگی،مطهریبه بررسی هدف در زندگی از دیدگاه اسلام، موسوی زنجان رودی به زندگی از نوع سیر و سلوک اسلامی،نجفی قوچانی،به زندگی برزخی با قلمی داستانی ،مکارم شیرازیبه زندگی در پرتو اخلاق، ،فقیهی علینقی،به هدف و مقصد زندگی اسلامی،مکارم شیرازی ناصر،به یکصد و پنجاه درس از دیدگاه اسلام،مظاهری،به عوامل کنترل کننده ی غرائز از دیدگاه دینی پرداخته اند. در مورد رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی تحقیقات کمی صورت گرفته است.كجباف و همكاران تحقيقي با عنوان رابطه ي سبك زندگي اسلامي با شادكامي در رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان انجام داده اند كه نتايج آن حاكي از وجود رابطه مثبت و معنادار بين سبك زندگي اسلامي و شادكامي با رضايت از زندگي است.

دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی3

موضوع: عوامل پیشبینیکنندهی اختلال استرس پس از حادثه در والدین کودکان مبتلا به سرطان

چکیده: سرطان در دوران کودکی و نوجوانی، یک بیماری مهلک است که با استرس، بی­ثباتی هیجانی، ترس، افسردگی، تغییرات در سبک زندگی و تردید در مورد آینده، همراه است. کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان در معرض خطر بالایی برای بروز افسردگی و سایر اختلالات روانی به علت بیماری و درمان آن هستند (متزیو، پردایکرایس و همکاران، 2008). از سوی دیگر درمان سرطان دوران کودکی و نوجوانی خود تجربه­ای با سطوح بالای استرس، چالش­انگیز و آزار­دهنده برای کودکان و اعضای خانواده­ی آن­ها می­باشد. هر ساله، بالغ بر 12000 کودک امریکایی زیر 20 سال تشخیص سرطان را دریافت می­کنند (ریس و همکاران، 2005). اگرچه پیشرفت­های اخیر در درمان منجر به افزایش چشمگیری در نرخ رهایی یافتگی گشته است ( همان منبع )، اما کودکان اغلب تحت درمان­های چندگانه قرار می­گیرند که عبارتند از: جراحی، شیمی­درمانی و اشعه که ممکن است اثرات متعدد آنی و درازمدتی داشته باشند. روش­های درمانی دردناک،‌ بستری شدن و پیش­آگهی نامشخص عوامل استرس­زای معمولی هستند که تهدیدی اساسی برای سازگاری کودکان و خانواده­های ایشان به شمار می­آیند (اسلوپرو همکاران، 2000). نظام خانواده عاملی مهم و مبدایی برای کودکان مبتلا به یک بیماری مزمن است (کازاک و همکاران، 2003). بر طبق این نظریه­ها، سازگاری کودکان با یک عامل استرس­زا می­تواند تحت تاثیر سازگاری افراد حول و حوش آنها و منابع در درسترس خانواده قرار گیرد. عامل استرس­زایی مانند یک بیماری مزمن نیازمند تطابق تمامی اعضای خانواده با قرار ملاقات­های پزشکی، مسئولیت­های جدید، ‌فشار مالی و عدم حضور فیزیکی چندین عضو خانواده است. مشخص شده است که فشار وارده بر والدین به طور مثبت با فشار وارده بر کودکان در ارتباط است. برای مثال، کودکان مادران افسرده نشانه­های درون­سازی و برون­سازی شدة چندی را نشان می­دهند که بیشتر از نشانه­های کودکانی است که ماردان آنها افسرده نیستند (برنان و همکاران، 2002؛ لنگراک و همکاران، 2002). به همین شکل، اضطراب در والدین با اضطراب کودکان در ارتباط است….

دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی4


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.