نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

موضوع: تحلیل محتوای تطبیقی متون سیاسی روزنامه های همشهری ، فرهیختگان و کیهان-طی سال 1391

چکیده: مطبوعات کشور در راستای تاثیرات مختلفی که برافکار عمومی دارند همواره نقش تاثیرگذار و کلیدی بر روند تصمیم سازی و تصمیم گیری های آحادمردم جامعه در مشارکت های سیاسی و اجتماعی داشته و توجه و پیگیری موضوعات مختلف بویژه موضوعات سیاسی در این رسانه ها موجب شده تا رویکرد مردم نسبت به موضوعات مختلف متفاوت باشد.
“مطبوعات‌ به‌ لحاظ نقش‌ تعيين‌ كننده‌ و مؤثر آن‌ در هدايت‌ افكار عمومي‌ بسيار مهم‌ بوده و ضرورت‌ بهره‌گيري‌ از آزادي‌ مطبوعات‌ براي‌ ارتقاء سطح‌ دانش‌ و آگاهي‌، بينش‌، روشن‌فكري‌ و روشن‌بيني‌ در مردم‌ مورد تاکید است.” (مقام معظم رهبری 24/2/1373).

مطبوعات ایران باوجود قدمت 163 ساله هنوز در چنبره بسیاری از مشکلات بسر می برد. (شعبانعلی بهرامپور/رسانه/شماره سوم/6/10/89)           .
بی تردید سامان مند ساختن این حرفه آن هم بعد از گذشت نزدیک به دو قرن از تولد اولین روزنامه ها در ایران کاری است که بسیار به تاخیر افتاده است.(هوشنگ اعلم/آزما/شماره 51/خرداد86).
باتوجه به شرایط خاص سیاسی سال 91 در کشور وتاثیرات دسته بندی ها و نگاههای طیف های مختلف سیاسی کشور بر روند مشارکت های سیاسی و همراهی مردم با نظام و نیز  بررسی نگاههای جناح های مختلف سیاسی کشور در خصوص این شرایط و همچنین تببین جایگاههای رسانه ها در این حوزه و نقشی که رسانه ها بویژه رسانه های مکتوب می توانند در این بخش داشته باشند بررسی و تحلیل محتوای سه روزنامه با گرایشهای سیاسی مختلف که هرکدام بیانگر طیف و گروه مشخص و گسترده ای از جریانهای سیاسی کشور است مورد توجه قرار گرفت.
بررسی رویکرد و موضوعات مطرح شده در این سه روزنامه می تواند روند خوبی از نگاه جامعه سیاسی ایران در سال 91 را به دنبال داشته باشد ودر ادامه این روند و تاثیراتی که در سال 92 به تبع جریان سازی های خاص سیاسی به دنبال داشت می تواند برشی مهم از این برهه از تاریخ ایران اسلامی باشد.
“در عرصه‌ سیاست، از یک جهت همت آنها این بود که ملت ایران را منزوی کنند، از جهت دیگر ملت ایران را دچار دودلی و تردید کنند؛ همت آنها را کوتاه و ضعیف کنند. درست عکس این عمل شد؛ در واقع عکس این اتفاق افتاد. در زمینه‌ی انزوای ملت ایران، نه فقط نتوانستند سیاستهای بین‌المللی و منطقی ما را محدود کنند، بلکه حتّی نمونه‌هائی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها با حضور تعداد کثیری از سران و مسئولان کشورهای جهان در تهران تشکیل شد و عکس آنچه را که دشمنان ما میخواستند، رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی نه فقط منزوی نیست، بلکه در دنیا با چشم تکریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملت عزیز ما نگریسته میشود”. (بیانات نوروز92 مقام مقام معظم رهبری)
بدين‌ ترتيب‌ مطالعه‌ مطبوعات‌ و روزنامه‌ها در رسيدن‌ به‌ دو هدف‌ به‌طور همزمان‌ کمک‌ مي‌کند. تحليل‌ محتواي‌ روزنامه‌ها از يکسو کمک‌ مي‌کند تا وقايع‌ و رخدادهاي‌ يک‌ دورة‌ زماني‌ خاص‌ شناخته‌ شود و از سوي‌ ديگر براي‌ درک‌ ديدگاه‌هاي‌ ايدئولوژيکي‌ موجود نسبت‌ به‌ رويدادهاي‌ هر دوره‌ نيز مفيد است‌ .

دانلود نمونه پروپوزال علوم اجتماعی1


موضوع: بررسي تاثير موسيقي ايراني در حفظ و اشاعه فرهنگ محلي و ملي در ميان مخاطبان نسل سوم از نظر متخصصان ارتباطات اجتماعي و موسيقيدانان

چکیده: موسیقی ایرانی، به عنوان عنصری قوی و پویا، در شکل گیری و تکامل موسیقی های همجوار و تا حدی آسیایی و آفریقایی و حتی اروپایی، نقش بسزائی را داشته است. وقتی سخن از فرهنگ و هنر ایران زمین به میان می آید، مقصود توجه به آثار فرهنگی و هنری داخل مرزهای جغرافیایی کنونی ایران نیست، بلکه دامنه فرهنگ ایران در تمام رشته های هنری به قدری گسترده و وسیع است که نشانه نفوذ آن را در دورترین نقاط شرق و غرب و جنوب آسیا و حتی قسمتهایی از قاره اروپا و آفریقا می توان جستجو کرد.

عدم اعتناء به جمع آوری، ثبت و ضبط، پژوهش و نقد و بررسی تمام زمینه های موسیقی، این باور را دامن زده است که موسیقی ایرانی از مبانی تئوری و علمی مستحکمی برخوردار نبوده بلکه صرفاْ شامل اصطلاحات و نامهایی است که در محدوده موسیقی دستگاهی و با ردیفی دوره قاجاریه به بعد آمده است یا به بیانی دیگر بی توجهی به رشد موسیقی ثبت و ضبط و ادبیات شفاهی، تا کنون ضربات غیر قابل جبرانی را به ماهیت موسیقی ایرانی وارد کرده است.
روند رو به رشد اضمحلال ادبیات شفاهی، آداب و رسوم، آیینها و باروهای مردمی به ویژه در قرن حاضر، از یک سو، و از سوی دیگر فقدان غیر قابل جایگزینی اساتید موسیقی سنتی و محلی، لزوم ثبت و ضبط علمی و هر چه سریعتر باقی مانده اصطلاحات موسیقی ایرانی را قبل از فراموشی و نابودی آن یادآور می سازد. این اساتید به مثابه گنجینه ای معتبر، زنده ، پویا و پشتوانه ای مستحکم برای انتقال اطلاعات و تجارب موسیقی این مرز و بوم به نسلهای بعدی، استمرار حرکت پویای میراث فرهنگی را تضمین می کرده اند و بدینسان راه برای ورود عناصر و اصطلاحات موسیقائی بیگانه به حوزه موسیقی ایرانی بسته می شده است.

دانلود نمونه پروپوزال علوم اجتماعی2


موضوع: نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در مهار بحران هاي سياسي  با رويكرد پدافندغيرعامل

چکیده: رسانه ها به دلیل توانایی در جهت دهي به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران ایفا می‌کنند. نقش دوگانه رسانه ها در بحران زايي و بحران زدایی، برجسته سازي و کوچک نمايي، اميدزايي و اميدزدايي و غيره دست کم برصاحبنظران این عرصه، پوشيده نيست. اما به نظر مي رسد در کشور ما ،تاکنون  از ابزار رسانه و ظرفیت استثنایی آن برای مدیریت آنها بخوبی استفاده نشده است. عوامل بسیاری در این ماجرا دخیل هستند؛ میزان حرفه ای گرایی، نوع نظام رسانه ای حاکم، پایگاه ایدئولوژیکی، میزان استقلال یا وابستگی به حاکمیت، سابقه بحران،  نوع عملکرد رقبا و غیره از جمله عواملی هستند که کارکردهای متفاوت رسانه را در بحران ها موجب می شوند ؛ این کارکردها می تواند از تقویت همبستگی و وفاق ملی، جلب کمک های مردمی و مشارکت در حل بحران، تقلیل بحران با کارکردهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی پیشگیرانه، توجیه و پذیرش بحران، انکار بحران و غیره و یا تشدید بحران برای نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وغیره باشد.

نقش رسانه‌ها در بحران‌هاي سياسي مشكل‌تر و غامض‌تر از برخورد با بحران‌هاي ديگر است. زيرا رسانه‌ها در ايجاد برخي بحران‌هاي سياسي نقش اصلي و اساسي را ايفا مي‌كنند. به اين معنا كه رسانه‌ها آگاهي شهروندان در خصوص مسائل سياسي و وجود نظام‌هاي سياسي بهتر و كارآمد‌تر را بالا مي‌برند و در عين حال نقاط ضعف نظام‌هاي سياسي موجود را در معرض نمايش قرار مي‌دهند. اين امر و مقايسه آن در ذهن شهروندان عامل اصلي ايجاد بحران‌هاي سياسي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب انتظارات و توقعات شهروندان از حاكميت روز افزون شده ولي دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي توان انطباق با اين توقعات را ندارند و اين فاصله بين شهروندان و نظام‌هاي سياسي، بحران سياسي محسوب مي‌شود. شبکه‌های اجتماعی از مهم‌ترين و مدرن‌ترين ابزارها و رسانه‌های ارتباط جمعی‌اند، نقش جدی و تأثيرگذار اين گونه پايگاه‌های اينترنتی در اطلاع‌رسانی سريع و گسترده، جايگاه ويژه‌ای را برای اين دسته از پايگاه‌ها به وجود آورده است. يکی از پيامدها و نتايج مهم حضور و مشارکت کاربران در اين شبکه‌ها، فراهم‌آوری زمينه حرکت‌های جمعی و بحران‌‌ها و يا در نقطه مقابل، مهار آن‌ است.

دانلود نمونه پروپوزال علوم اجتماعی3


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.