چکيده را پس از تکميل نمودن متن اصلي، بنويسيد

برخي نويسندگان گمان مي کنند که نگارش چکيده در شروع روند نوشتن مقاله، به حفظ نکات اصلي در نظر گرفته شده در مقاله کمک مي کند. درحاليکه از نظر منطقي چون چکيده يک نسخه ي فشرده شده از کل مقاله است، بهترين زمان براي نوشتن آن پس از تکميل باقي بخش هاي مقاله مي باشد. چکيده اي که بسيار زود نوشته شود ممکن است شامل اطلاعات، داده ها يا اظهاراتي گردد که در متن اصلي (يا برعکس) موجود نمي باشند. گاهاً پيش مي آيد نويسندگان مقاله پس از نگارش کل مقاله نتايجي را در يک لیست تغيير داده اند و يا دريافتند که برخي مطالب مقاله بايد تصحيح شود و فراموش کرده اند تغييرات مشابه را در چکيده اعمال نمايند. بنابراين نگارش چکيده در مرحله انتهايي فرآيند کلي نگارش مقاله کمک مي کند تا چکيده عينا خلاصه شده مطالب کل مقاله باشد و اشتباهي صورت نگيرد.

ار طرف ديگر، داوران و سردبيران نشريات علمي اغلب درخواست افزودن يا حذف بخشهايي از متن مقاله، اضافه نمودن اطلاعات بيشتر در خصوص آزمايشات، تحليل مجدد داده ها، تفسير نتايج، اصلاح نتيجه گيري و غيره را مي دهند. بنابراين، ارزيابي مجدد محتواي چکيده زماني که مقاله مورد بررسي داوران نشريه قرار گرفت و تغييرات مد نظر آنها اعمال شد، براي حصول اطمينان از تطابق ميان چکيده و متن تجديد نظر شده، بسيار مهم است.

يکي ديگر از دلايل نوشتن چکيده پس از تکميل نمودن متن اصلي، اين است که به شما اجازه مي دهد چکيده را به مقدمه مرتبط سازيد، که يک ويژگي ظريف و در عين حال مهم از يک مقاله ي خوب است. پيام اصلي در خصوص مطالعه که از طريق عنوان بايستي به خواننده انتقال يابد، بايستي دوباره در چکيده به خواننده القا شود. به طور مشابه، اطلاعات پيش زمينه اي موجود در چکيده بايستي موازي با اطلاعات پيش-زمينه در مقدمه باشند. مي توانيد جملاتي را از مقدمه قرض گرفته و آن ها را در چکيده بگنجانيد. استفاده از کلمات، افعال، يا صفات مشابه در عنوان، چکيده و مقدمه، نه تنها به طور کامل قابل قبول بوده بلکه همچنين به طور بالقوه مفيد است، زيرا به شما اجازه مي دهد با تکرار اصطلاحات کليدي، شانس آنها را جهت نمايه شدن در پايگاه هاي استنادي همچون PubMed يا Scopus و همچنين موتورهاي جستجو مثل گوگل بطور چشمگيري افزايش مي دهد در نتيجه رتبه مقاله شما جهت نمايش يافتن در اين پايگاه ها ارتقاء خواهد يافت.

چکیده مقاله: سخنرانی آسانسوری

1. با پاسخ دادن به سوالات داستان را تعريف کنيد
2. استفاده از سبک و شيوه ي صحيح نگارش چکيده
3. چکيده اي مستقل ايجاد نماييد
4. چکيده را پس از تکميل نمودن متن اصلي، بنويسيد
5. از اختصارات اجتناب کنيد
6. سخن آخر