یافته را تفسیر کنید

خلاصه کردن نتایج، تنها بخشی از تفسیر است در‌‌‌‌ این قسمت باید ببینید که نتایج چه معنایی دارند و درباره رابطه‌‌‌ بین متغیر‌‌های مستقل و وابسته چه می‌گویند؟‌‌‌‌ آیا اصلا بین متغیر‌‌ها رابطه‌‌‌‌ای وجود دارد؟ آیا‌‌‌‌ این رابطه‌‌‌ها بین همه متغیر‌‌ها وجود دارند یا تنها بین متغیر‌‌های وابسته دیده می‌شوند؟ برخی از دانشجویان، خوش شانس هستند و پژوهش آن‌‌ها طبق پیش بینی‌‌‌ها پیش می‌رود. اگر جز معدود افراد خوش شانس هستید که پژوهش طبق انتظارتان بوده است حالا می‌توانید کمی ‌پیش‌تر بروید و تبین‌‌‌های دیگری درباره یافته‌‌‌های خود مطرح کنید و رابطه آن‌‌ها را با نظریه و عمل بررسی کنید.

اغلب پژوهشگران زیاد خوش شانس نیستند. برخی از پیش بینی‌‌‌های آن‌‌ها درست از آب در می‌آید و برخی چیز‌‌ها آن طور که انتظار داشته‌‌‌‌اید اتفاق نیفتاد‌‌ه‌اند. خوشحال باشید زیرا‌‌‌‌ این موضوعی است که می‌توانید راجع به آن، به طور مفصل بحث کنید. در چنین شرایطی باید نشان دهید کدام متغیر‌‌ها طبق پیش بینی شما با هم ارتباط داشتند و کدام متغیر‌‌ها ارتباطی برخلاف پیش بینی شما داشتند. سپس علت را جویا شوید. ‌‌‌‌آیا متغیر‌‌های مهم تشابهات زیادی دارند؟‌‌‌‌ این موضوع را روشن کنید. مشخص کنید چرا نتایج معنی دار نشده‌‌‌اند؟ به عبارت دیگر، یافته‌‌های معنی دار را با یافته‌‌های غیر معنی دار مقایسه و مقابله کنید. علت تفاوت‌‌های بین‌‌‌‌ این متغیر‌‌ها را بررسی کنید و ببینید‌‌‌‌ این تفاوت‌‌ها درباره موضوع مورد پژوهش، چه اطلاعاتی به شما می‌دهند.

در صورتی که یافته‌‌‌ها همخوان نیستند، به تبیین‌‌‌های زیر توجه کنید: الف) مشکلات مربوط به استفاده از ابزار مناسب (آیا متغیر‌‌های وابسته به درستی‌‌‌اندازه‌گیری شده‌‌‌اند؟‌‌‌‌ آیا ابزار استفاده شده آنقدر پآیا بوده که بتواند تأثیرات واقعی متغیر‌‌ها را تشخیص دهد؟) ب) شواهد ناکافی یا دستکاری نادرست متغیر مستقل (ممکن است تصور کنید متغیر مستقل را به درستی سنجیده یا دستکاری کرده‌‌‌‌اید اما‌‌‌‌ آیا واقعاً‌‌‌‌ این طور بوده است؟ ‌‌‌‌آیا متغیر مستقل آن قدر قوی بوده که بتواند تفاوتی‌‌‌‌ایجاد کند؟) اج) نمونه ناکافی (آیا گروه نمونه آن قدر بزرگ بوده است که بتوان تاثیر متغیر مستقل را پیدا کرد؟ د) ممکن است روش اجرای پژوهش باعث سرکوب تاثیر متغیر مستقل شده باشد، و ه) رابطه واقعی بین متغیر‌‌های مستقل و وابسته با آنچه پیش بینی کرده‌‌‌‌اید متفاوت است (شاید نیاز است بار دیگر تاثیر متغیر مستقل را بررسی کنید یا از متغیر‌‌های واسطه‌‌‌‌ای با مکانیسم‌‌های دیگری برای مؤثرتر کردن متغیر مستقل استفادہ کنید‌‌‌‌).

موارد فوق را یک به یک بررسی کنید و ببینید کدام یکی از دلایل فوق دلیل موجهی برای عدم موفقیت شما بوده‌‌‌اند. اگر هنگام جمع آوری یا تحلیل داده‌‌ها یادداشتی تهیه کرد‌‌ه‌اید، آن‌‌ها را دوباره بررسی کنید، شاید اطلاعات موجود به شما کمک کنند دلایل منطقی برای این نتایج پیدا کنید. هنگام ارائه تبین‌‌‌ها دقت کنید که چگونه می‌توان با استفاده با استفاده از نتایج پژوهش‌‌‌‌ این دلایل را توجیه یا رد کنید. برای مثال اگر از ابزار‌‌‌اندازه‌گیری جدیدی در پژوهش خود استفاده کرده‌‌‌‌اید که اطلاعات زیادی درباره روایی آن وجود ندارد، می‌توانید همبستگی‌‌‌‌ این ابزار را با ابزارهای شناخته شده بررسی کنید.‌‌‌‌ این روش ممکن است اعتبار ابزار جدید را تأیید یا رد کند.

گاهی حتی پس از ماه‌‌ها تلاش، دانشجویان به هیچ نتیجه معنی داری دست پیدا نمی‌کنند. اگر‌‌‌‌ این اتفاق برای شما نیز رخ داده دلایلی را جویا شوید. عواملی را که در بالا ذکر شدند بررسی کنید و در صورت امکان تحلیل‌‌های بیشتری انجام دهید. برای مثال فرض کنید داده‌‌‌های شما بسیار ناپایدار هستند و شما گمان می‌کنید فقط یک زیر گروه از آزمودنی‌‌ها آن طور که انتظار داشته‌‌‌‌اید به متغیر مستقل پاسخ داده‌‌‌اند. در‌‌‌‌ این صورت، فقط داده‌‌‌های مربوط به آن زیر گروه را تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید دلیل به دست نیامدن نتیجه معنی دار، مربوط به متغیر‌‌های جمعیت شناختی است، متغیر‌‌های جمعیت شناخت شکل دار را به متغیر‌‌های وابسته ربط دهید.‌‌‌‌ این تحلیل‌‌‌ها می‌بایست در بخش نتایج و به عنوان تحلیل‌‌های تکمیلی ذکر شوند. اگر نمونه شما کوچک است بهتر است‌‌‌‌ این تحلیل‌‌‌ها در بخش تحلیل‌‌‌های مقدماتی آورده شوند.

اگر یافته‌‌‌های شما آن قدر چشمگیر نیستند که به آن‌‌ها افتخار کنید، ناامید نشوید. علم از طریق انباشته شدن اطلاعات پیشرفت می‌کند. بخشی از‌‌‌‌ این روند شامل پیش بینی‌‌‌های نادرست است. در پژوهش‌‌‌هایی که طرح پژوهش مناسبی دارند. نمونه انتخاب شده کافی است و معیار‌‌های اندازه‌گیری از روایی و پایایی برخوردارند، پیش بینی‌‌‌های نادرست ممکن است نشان دهنده‌‌‌‌ این امر باشند که فرضیه‌‌ها باید اصلاح شوند. با وجود این به دست نیامدن یافته‌‌های معنی دار به معنی تأیید قرضیه صفر نیست. برای توجیه معنی‌دار نشدن یافته‌ها، مجموعه‌ای از تبیین‌های منطقی مورد نیاز است.

در شرایطی که یافته‌‌‌های معنی داری در سایر زمینه‌‌‌ها وجود ندارد، همیشه می‌توانید متغیر‌‌های جمعیت شناختی را به متغیر‌‌‌های وابسته و متغیرهای وابسته را به یکدیگر ربط دهید‌‌‌‌ این امر باعث فراهم آمدن اطلاعات دیگری خواهد شد که در صورت به دست نیامدن یافته‌‌های مهم می‌توانید درباره آن‌‌ها بحث کنید .

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.