همه چیز درباره چاپ کتاب

صنعت چاپ و نشر به عنوان یکی از صنایع پویا در هر کشوری شناخته می شود و فعایت و گستردگی این صنعت سبب رشد و بالندگی بخشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز می گردد. با توجه به پیچیدگی ها موجود بر سر راه چاپ و نشر کتابها چه از باب مراحل اداری و چه از منظر بحث بازاریابی و فروش، دپارتمان چاپ کتاب پایان نامه سرا بر آن شده اند تا با جمع آوری اطلاعات مفید در ارتباط با مراحل چاپ و نشر کتابها به علاقه مندان جهت ورود به این راه و یا چاپ کتابهایشان به صورت خود ناشری عمل نمایند.