فرآیند چاپ یک مقاله

فرآیند چاپ مقالات در ژورنالهای علمی، پروسه ای دشوار و زمان بر است. این فرآیند از زمان انجام پژوهش شروع می گردد و تا زمان چاپ مقاله در ژورنال ادامه دارد. انتخاب موضوع، روش به کار گرفته شده در پژوهش، بدست آوردن نتیجه، میزان نوآوری و اهمیت مقاله، انتخاب عنوان مناسب برای مقاله، نحوه نگارش مقاله، نوع بحث و شیوه بیان در مقاله، انتخاب ژورنال، نامه به ادیتور، انتخاب داوران، شیوه پاسخ دهی به نظرات داورها و … از مهمترین مراحل چاپ یک مقاله در ژورنال می باشد. یکی از مهمترین و زمان بر ترین مراحل در چاپ یک مقاله فرآیند داوری مقالات است. از آنجایی که پروسه داوری مقالات کاری داوطلبانه است و جامعه علمی جهت داوری مقالات مبلغی دریافت نمی کنند لذا انجام داوری به طور کلی زمان بالایی می طلبد، از همین روی انتخاب ژورنال مناسب و منطبق با زمینه کاری مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش از وبسایت پایان نامه سرا با برخی از معیارهای انتخاب ژورنال آشنا خواهید شد و اطلاعات سودمندی را در ارتباط با چاپ مقالات در ژورنال ها به دست خواهید آورد.