بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

نگارش بخش مواد و روشها مشابه نوشتن دستور پخت غذایی است که خیلی در طبخ آن مهارت دارید. در قسمت مربوط به چکيده، نياز مبرم به تعريف داستان به کمک پاسخ به سئوالاتي مشخص مورد بحث قرار گرفت. در صورتي که بخواهيم اين روش را با مطرح کردن اين سوال که بخش ” مواد و روش هاي” يک مقاله خوب به چه پرسش هايي بايد پاسخ دهد بسط دهيم، اولين پاسخي که به ذهن خطور مي کند اين است که “من چگونه اين مطالعه را انجام دادم؟” با اين حال، “چگونه” تنها يکي از موارد اصلي در دستور نگارش يک بخش “روش ها”ي موفق است.

يک بخش روش هاي صحيح و پرمحتوا همچنين با يک بخش چه چيزي، يک بخش چه زماني، يک بخش کجا، يک بخش چه کسي و يک بخش چرا آغاز مي گردد. همانند هر دستورالعمل ديگر، نسبت و ميزان هر يک را مي توان با توجه به نوع مقاله و قالب مجله کم و زياد نمود، اما هر يک بايستي اضافه شود تا اين تصور ايجاد نگردد که يکي از موارد ناديده گرفته شده است.

بخش روش ها همچنين مطالب و روش ها، طراحي مطالعه يا بخش تجربي ناميده مي شود. اهداف اين بخش اين است که خواننده را قادر به موارد زير سازد (الف) درک چگونگي و دليل انجام روشها يا آزمايشات، (ب) درک بهتر باقي مقاله و چگونگي به دست آمدن نتايج و نتيجه گيري از روشها يا آزمايشات، (ج) توانايي اجراي دوباره ي مطالعه با انتظار موفقيت و (د) بيان اعتبار نتايج و نتيجه گيري ها بر مبناي روش هاي به کار گرفته شده و طراحي مطالعه. حصول اطمينان از گنجاندن جزئيات مهم در پاسخ به سئوالاتي همچون چه کسي، چه چيزي، چه زماني، کجا، چگونه و چرا در بخش “روشها” مي تواند به شما در دستيابي به اهداف مقاله کمک شاياني کند. در لیست 1 برخي از پرسش هاي نمونه ، بر اساس نوع تحقيقات، فهرست شده است که جهت پاسخ به خواننده مهم مي باشند. در باقي اين فصل از کتاب به بررسي ديگر موارد مهم پرداخته خواهد شد که مي توانند به شما در تهيه ي يک دستورالعمل موفق از بخش روش ها کمک نمايند.

طول بخش “روشها” و جزئيات آن
شيوه و قالب
سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.