مراجع و منابع

در حال نزديک شدن به پايان فرآيند تاليف مقاله ي علمي خود هستيد. با دقت يک مقدمه ي مختصر نوشته-ايد، که با جزئيات روش هاي شما را توضيح داده، نتايج را به وضوح گزارش نموده، و معناي نتايج را مورد بحث و بررسي قرار داده ايد. حتي ممکن است بهترين عنوان و چکيده را هم آماده داشته باشيد. اما نياز به تمرکز بر جزئيات همچنان وجود دارد، چراکه هنوز بخش دیگری باقی مانده که ممکن است سبب گردد در اين راه لغزيده و تمام تلاش هاي خود را از بين ببريد. منابع و مراجع. مبادا فرض کنيد مراجع از بخش کم اهمیت يک مقاله مي باشند، اين واقعيت را در نظر بگيريد که انجمن ويرايشگران علمي 86 صفحه از دستورالعمل راهنماي ويرايش مقاله ي خود را به استفاده ي مناسب از مراجع (1) و شيوه نامه ي AMA (2) 41 صفحه را به پوشش مراجع اختصاص داده اند.

در طول فرآيند تاليف، مجموعه اي از مقالات تاليف شده را گردآوري نموديد (انبوهي از مقالات فتوکپي شده يا يک پايگاه داده ي الکترونيکي) که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به مطالعات شما کمک مي کنند. بنابراين، ضروري است که به نظرات، روش ها و نتايج ديگران ارجاع نماييد. همچنين بايد خوانندگان را راهنمايي کنيم که در کجا مي توانند به مستندات اين مقاله دست پيدا کنند (مراجع). استنادات (عموما يک عدد يا نام نويسنده و يا سال) که در يک مقاله وارد مي شود نشانگر مطالبي است که بايد به تحقيقات صورت گرفته در گذشته منتسب گردد يا مرتبط باشد. استنادات و مراجع مي توانند منبع اطلاعاتي براي خوانندگان باشند، اما به همين صورت اگر به شکلي آگاهانه انتخاب نشده و استفاده نشوند، مي توانند به منبع سردرگمي خواننده تبديل شوند. بنابراين بايد اصول استفاده از استنادات و مراجع را مرور نماييم.

سازماندهي استنادات و مراجع در طول فرآيند نگارش
دقت و ارزش
استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله
قبل از ارسال همه چيز را بررسي نماييد
سخن نهايي

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.