پاسخ به نظرات داوران

چه دوست داشته باشيد چه نداشته باشيد، ما در زندگي همواره مورد داوري و قضاوت قرار مي گيريم. بسياري از جنبه هاي زندگي ما شامل يک روند بررسي است. در دانشکده، اساتيد شما منتقداني هستند که کارتان را ارزيابي و درجه بندي مي نمايند. هنگامي که براي يک وام اقدام مي کنيد، بانک از ارزياب ها و حسابداران مي خواهد درخواست شما را بررسي نمايند. هنگامي که يک سياستمدار تصميمي مي گيرد، منتقدان بسياري هستند که او را نقد مي کنند. هنگامي که يک شرکت مي خواهد براي ثبت اختراع اقدام نمايد، ارتشي از وکلا، مدارک را بررسي مي نمايند تا دليلي براي رد درخواست بيابند.
بنابراين جاي تعجب نيست که براي هر شخصي که يک مقاله عملي منتشر مي کند سردبير و داوران متعدد هميشه مشکلاتي را يافته يا مايل اند تغييراتي در مقاله به وجود آورند. اين مسير يک مسير طبيعي براي نشر مقالات است. شما نمي توانيد آن چه داوران مي گويند را کنترل نماييد. اما مي توانيد نحوه پاسخ گويي به نظرات آن-ها را کنترل کنيد. بنابراين، اين 10 نکته برتر براي کمک به شما در فرآيند پاسخ گويي مي باشد.
1. عصباني شويد. سپس عصبانيت خود را پشت سر بگذاريد.
مقاله عملي کمياب، مقاله اي است که بدون تجديد نظر پذيرفته شده باشد. بنابراين، به عنوان يک نويسنده، بايستي انتظار داشته باشيد که مقاله تان، در صورتي که از اولين چرخه داوري گذر کند، نيازمند نوعي از اصلاحات براي قانع کردن نقد منتقدان باشد. اين وظيفه سردبير و همچنين داوران آن نشريه مي باشد، که به نمايندگي از مجله، مطمئن شوند مقاله از نظر علمي بي عيب و نقص، واقعي، واضح، کامل و با اصالت مي باشد. براي انجام اين کار، افراد هميشه بايستي به مشکلات مقاله شما اشاره کنند. و براي شما به عنوان يک نويسنده، اين مساله ناراحت کننده است.
هنگامي که با انتقاداتي در خصوص مقاله خود مواجه شديد، عصباني شويد! عصبانيت و نااميدي خود را بر سر همکاران خود خالي کنيد. سپس، پيش از آن که هر اقدامي ديگري در ارتباط با مقاله تان انجام دهيد يا بخواهيد پاسخ منتقدانتان را بدهيد، اين مرحله را پشت سر بگذاريد. پاسخگويي ضعيف در اين مرحله، يک نتيجه ضعيف به بار خواهد آورد. پاسخ گويي به نظرات داوران به صورتي که واکنشي باشد معمولا تنها باعث موضع گرفتن آنها مي گردد و آنها را در مقابل شما قرار مي دهد.

2. آن چه که نامه سردبير در نامه تصميم گيري عنوان مي کند را در نظر بگيريد.
در نامه هاي مربوط به مقالات پذيرفته نشده، سردبيران معمولا پيغامي در خصوص ميزان علاقه مندي خود به مشاهده مجدد اين مقاله ارسال مي کنند. در صورتي که سردبير تصميم بگيرد مقاله شما را رد کند، همان طور که مثال اول نشان مي دهد، بهتر است تصميم را پذيرفته و مجله ديگري را در نظر بگيريد.
در برخي از نامه هاي رد شده (مثال 2) سردبيران فرصتي براي ارائه دوباره به شما مي دهند. شما همچنان فرصتي براي باقي ماندن داريد، اما بايستي به دقت را بررسي کنيد که آيا فرصتي جهت ارتقاي مقاله تا سطح رضايت منتقدان داريد يا خير. پس از يافتن کاستي هاي متعدد، سردبيران گاهي اوقات ارائه نظرات را متوقف مي-کنند زيرا توصيه هاي آن ها تا اندازه اي در مقاله واضح و روشن است. در صورتي که تصميم گرفتيد دوباره مقاله را ارائه دهيد، امکان دارد (1) داوران نظراتي ناخوشايند در خصوص مقاله شما داشته و (2) در زمان بررسي بخش-هاي ديگر مقاله که پيش از آن در دور اول به دقت توسط داوران بررسي نشده بودند، انتقادات بيشتري دريافت نماييد.
سومين مثال همچنين يک نامه تجديد نظر و ارسال مجدد است، اما به شما مي گويد که مقاله بايستي پس از پاسخ رضايت بخش به نظر داوران، قابل قبول باشد. در اين شرايط، بهتر است مقاله را ارتقاء دهيد و آن را با حداقل تاخير مجددا ارسال نماييد.
3. صبر نموده و افکار خود را جمع آوري نماييد
پس از خواندن نامه تصميم گيري سردبير و مشاهده نظرات داوران، حداقل يک روز به خود فرصت دهيد به پردازش آن چه داور و سردبير عنوان نموده اند، بپردازيد. سپس، نگاهي تازه به نظرات بياندازيد و آن چه داوران در نظر دارند در يک مقاله ي اصلاح شده مشاهده نمايند تعيين کنيد. مي توانيد با طبقه بندي نظرات داوران يک برنامه عملي را به صورت زير تهيه کنيد: (1) درخواست ها براي مشخص نمودن متن موجود؛ (2) درخواست براي تجزيه و تحليل دوباره، توصيف دوباره يا تفسير دوباره ي داده هاي موجود؛ (3) درخواست ها براي آزمايشات بيشتر يا اثبات بيشتر مفهوم؛ و (4) درخواست هايي که شما به سادگي نمي توانيد پاسخ دهيد. مشاهده طيفي از آن چه شما بايستي به منظور بهبود مقاله به دست آوريد، به اولويت بندي تلاش هاي شما کمک مي کند. در صورتي که تجزيه و تحليل بيشتر داده يا تحليل آماري بيشتر مورد نياز باشد، تصميم بگيريد که آيا داراي منابع کافي براي انجام اين کار هستيد يا بايستي مشاوره اي با يک متخصص آمار حرفه اي انجام دهيد. در صورتي که آزمايشات بيشتري بايستي صورت گيرد، پروتکل هاي تجربي را طراحي و تنظيم نماييد. در صورتي که تقاضاهايي از طرف داوران وجود داشته باشد که شما نمي توانيد برآورده نماييد، بايستي افکار خود را نيز در اين جا جمع آوري نماييد. بايد به نحوي منتقد را راضي کنيد، بنابراين يک توضيح منطقي براي چگونگي يا دليلي براي مواردي که انجام داده ايد ترتيب دهيد.

نمونه نامه هاي تصميم گيري
نمونه 1. عدم پذيرش، دوباره ارائه ندهيد.
مقاله شما توسط 2 متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. متاسفانه، ما بايستي اين مقاله را براي انتشار رد کنيم. دلايل اين تصميم گيري در نظرات منتقدين عنوان شده اند.
نمونه 2. اکنون رد شده است، پذيرش در آينده امکان پذير است.
مقاله شما توسط 2 متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. به دلايل عنوان شده در نظرات، ما نمي توانيم اين مقاله را براي انتشار در نشريه خود مورد پذيرش قرار دهيم. در صورت اصلاح مقاله بر اساس نظرات داوران، آن را دوباره براي ما ارسال نماييد تا بررسي مي کنيم، اما تضمين نمي کنيم که نسخه تجديد نظر شده مقاله شما منجر به پذيرش خواهد شد.
نمونه 3. اکنون رد شده، احتمال پذيرش در آينده بسيار زياد مي باشد.
مقاله شما توسط 2 متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. همان طور که در نظرات آن ها مشاهده خواهيد نمود، هر منتقد شايستگي هايي در اين مقاله يافته، اما پيشنهادات سازنده اي نيز ارائه داده است. لطفاً به دقت پيشنهادات را در نظر بگيريد، زيرا اعمال اين تغييرات موجب تهيه ي مقاله اي مي شود که به شما و خوانندگان ما خدمت بيشتري خواهد نمود.

4. حتي در صورتي که منتقد شما اشتباه کرده باشد، به اين معنا نيست که حق با شماست.
گاهي اوقات داورها نکته اي را در مقاله نمي بينند و سپس در قسمت نظرات درباره ي آن سوال مي پرسند. گاهي اوقات داور، متخصص موضوع ارائه شده توسط شما در مقاله نبوده و به درستي در خصوص اهميت آن-چه از شما مي خواهد حذف يا اضافه نماييد، قضاوت نمي کند. گاهي اوقات يک داور، نتيجه اي را سوء تعبير مي کند. گاهي اوقات يک داور به طور کامل پيام شما را درک نکرده و بنابراين در خصوص آن سوالاتي مي-پرسد. به عبارت ديگر، منتقدين مي توانند اشتباه کنند.
اما حتي در صورتي که داور مقاله شما اشتباه کرده باشد، اين بدان معني نيست که کار شما صحيح بوده است. شما، به عنوان نويسنده، مي توانيد باعث ايجاد نظرات اشتباه داوران باشيد. ممکن است که داور گيج شده يا به درستي درباره ي مطلبي در مقاله قضاوت نکند، آن ها ممکن است ناخواسته نکته اي را بفهمند که شما با وضوح کامل آن را توصيف نکرديد، فراموش کرديد به آن نکته اشاره کنيد و يا نتوانسته ايد به طور کامل بر آن تاکيد نماييد. بنابراين، به آن چه مي توانيد براي بهبود مقاله و راضي نمودن منتقدين انجام دهيد فکر کنيد و به منتقد توضيح ندهيد که چگونه اشتباه کرده است.
5. نبرد خود را عالمانه انتخاب کنيد
در صورتي که مقاله عملي شما معمولي است، منتقدين از شما مي خواهند بيش از يک تغيير اعمال کنيد. برخي تغييرات به نظر شما ارزشمند، برخي بي ربط و برخي ديگر بر خلاف نظر شما مي باشند. حتي در صورتي که در خصوص برخي موارد با منتقد به طور کامل موافق نباشيد، بايستي نبرد خود را عالمانه انتخاب کنيد. در صورتي که تغيير يک جمله يا پاراگراف درخواست شده توسط منتقد برروي معناي در نظر گرفته شده تاثير نمي گذارد، تلاش کنيد آن را تغيير دهيد. اين مساله گرچه ممکن است باعث آزار شما شود ولي اين پيام را مي فرستد که شما پيشنهادات آن ها را جدي گرفته ايد؛ با اين حال، در صورتي که عقيده داريد يک تغيير درخواست شده به شکلي منفي روي مقاله شما تاثير خواهد گذشت، با احترام نظر مخالف خود را اعلام نماييد. نام شما قرار است بر عنوان مقاله قرار گيرد و پاي آبروي علمي شما درميان است. با اين حال در پاسخ با بيان صريح اينکه داور اشتباه کرده است، به او پاسخ ندهيد. به او اجازه دهيد وجهه ي خود را حفظ کند. توضيح دهيد که منتقد کدام بخش را ممکن است سوء تعبير نموده و شما مي خواهيد متن را دست نخورده حفظ کنيد. با اين حال، شما ممکن است در بازبيني مقاله دريابيد که با تغيير متن بدون اينکه محتواي آن تعيير کند آن قسمت از مقاله شما شيواتر و واضخ تر ميشود و به خواننده در درک بهتر مقاله کمک خواهد شد و يا در پاسخ به داور افزودن يک پاراگراف به متن بدون تغيير محتوايي و تنها جهت غني تر شدن آن ارزش صرف زمان را دارد ، اين کار را انجام دهيد.
6. يک داور را در برابر داور ديگر به چالش نکشيد
يکي از استدلال هايي که هيچ گاه براي پاسخ دادن به داور نبايستي از آن استفاده کنيد اين است که تنها يک داور با يکي از جنبه هاي مقاله مشکل دارد، در حالي که داور ديگر مشکلي در آن مشاهده ننموده است. داورها گاهي اوقات به دليل حوزه هاي تخصصي مختلف خود انتخاب شده و مقاله را از دو جنبه مختلف مورد بررسي قرار مي دهند. اين رويکرد به سردبير در دستيابي به هدف ارزيابي دقيق کل مقاله کمک مي کند. بنابراين، فقدان يک نقد را به عنوان موافقت با مطالب درج شده در مقاله خود در نظر نگيريد. به هر داور به گونه اي پاسخ دهيد که گويي او تنها داور مقاله شما بوده است.
در برخي شرايط، داورهاي يک مقاله توصيه هايي دقيقا نقطه مقابل يکديگر ارائه مي دهند. براي مثال، يک داور ممکن است توضيحات اضافه اي براي يک شکل پيشنهاد دهد، در حالي که دومين داور ممکن است عنوان کند که شکل را مي توان از مقاله حذف نمود. در اين شرايط، شما بايستي تصميم بگيريد که کدام توصيه باعث بهبود مقاله خواهد شد؛ با اين حال، هيچ يک از توصيه هاي ارائه شده را با استفاده از اين استدلال که داورها توافق نداشتند، ناديده نگيريد. توضيحي منطقي براي هر دو داور و دليل احساس شما در خصوص تاثير بيشتر يکي از توصيه ها در بهبود مقاله، ارائه نماييد.
7. سپاسگزار وقت داورها و سردبيران باشيد
زماني که يک داور مي پذيرد يک مقاله علمي را ارزيابي نمايند، به صورت داوطلبانه اين کار را انجام مي دهد. اگرچه نظرات آن ها گاهي اوقات سخت گيرانه به نظر مي رسد، اما بسياري از داورها خود نويسنده هستند و تلاش مي کنند به راه هايي براي بهبود مقاله اشاره نمايند. بنابراين، سپاسگزار زمان صرف شده توسط آن ها و همچنين سردبير باشيد. در زمان ارائه ي دوباره مقاله هم به همين اندازه سپاسگذار باشيد.
در زمان پاسخ به نظرات دريافت شده، مودبانه و انديشمندانه عمل نماييد. در صورتي که يک داور از برخي جنبه هاي مقاله شما تعريف نمود، به صورت جداگانه از او تشکر نماييد. در صورتي که يک داور به نقطه ضعفي اشاره کرده يا نکته اي را ديده که شما در نظر نگرفته ايد، حتي در صورتي که دليل داريد اين مشاهده ارتباطي به مقاله ندارد، از او تشکر نماييد.
8. در زمان پاسخ دادن مجددا نظر داور يا سردبير را بيان نماييد
براي درک پاسخ ها توسط سردبير و داور، شفافيت از جانب شما ضروري است. آن ها شايد ترتيب نوشته شدن نظرات را به ياد نياورند، و همچنين جمله بندي دقيق استفاده شده توسط خود را شايد فراموش کنند. با عنوان نمودن دوباره ي نظر يک منتقد قبل از توضيح چگونگي اصلاح مقاله توسط شما، کار آن ها را ساده تر نماييد. شماره صفحه براي متن مورد پرسش ممکن است در نسخه اصلاح شده همانند نسخه اصلي نباشد، بنابراين در هر يک از پاسخ هاي خود شماره صفحه و خط نسخه اصلاح شده که در آن اصلاحاتي صورت گرفته، متني افزوده شده، يا متني در مقاله حذف شده است را عنوان نماييد. متن دقيق را از نسخه اصلاح شده در پاسخ خود کپي کنيد.
حتي در صورتي که يک داور نظرات خود را شماره گذاري کرده باشد، تنها به نوشتن “نظر 1” و سپس ارائه پاسخ بسنده نکنيد. نظر داور را دوباره بنويسيد. در صورتي که داورها داراي نظرات مشابهي بودند، از داور نخواهيد که “پاسخ به داور 2 را ببينيد”، يا تنها به نوشتن “نظر 1: پاسخ به نظر 4 از داور 1 را ببينيد” بسنده نکنيد. هر نظر از هر داور، حتي در صورتي که شما از متني مشابه در پاسخ هاي جداگانه خود به دو داور استفاده نماييد، سزاوار پاسخ هاي جداگانه است. نگران طول و يا تعداد کلمات پاسخ خود نباشيد. هدف، کمک به سردبير و داورها براي درک آسان اقدامي است که شما براي بهبود اين مقاله انجام داده ايد.
9. آماده براي کاهش متن باشيد
انتشار يک مجله امري گران قيمت بوده و سردبير مسئول متعادل نمودن محتوا و هزينه است. بنابراين در صورتي که سردبير از شما بخواهد مقاله خود را با حذف متن، يا حتي حذف يک جدول يا نمودار، فشرده نماييد، تعجب نکنيد. اين درخواست را جدي گرفته و تلاشي صادقانه براي کمک به سردبير انجام دهيد. به دنبال قسمتهاي همپوشاني دهنده در محتواي مقاله و آغاز بحث باشيد. شکل ها معمولا جزئياتي تجربي را نشان مي دهند که پيشتر در روش ها ارائه شده است. گاهي اوقات مي توان ستون هاي جداول را ترکيب نموده يا آن ها را حذف کرد و با پانوشت جايگزين نمود. در محيط چاپ و نشر الکترونيکي امروز، شکل هاي اگاهي بخش اما غيرضروري، جداول، و جزئيات تجربي را مي توان به عنوان فايل هاي مکمل آنلاين عرضه نمود. کلمات کوتاه را جايگزيني براي کلمات بلند کنيد. استفاده از يک لحن فعال به جاي لحن منفعل براي ذخيره کلمات بسيار مفيد است (براي مثال، “ليزينوپريل، فشار خون را کاهش داد” به جاي “فشار خون توسط ليزينوپريل کاهش يافت”).
10. همان نسخه مشابه را به مجله ديگر ارائه ندهيد
در صورتي که مقاله شما توسط اولين مجله اي که مقاله را بدان ارائه نموديد رد شده، يا در صورتي که تصميم بگيريد نسخه ديگري به آن مجله ارسال ننماييد، مقاله را بدون تلاش براي رسيدگي و رفع مسائل عنوان شده توسط داوران به مجله ديگري ارسال نکنيد. نظرات داورها اغلب به بهبود يک مقاله کمک مي کنند، بنابراين چرا نبايد از توصيه داورها براي بهبود مقاله استفاده ننمود؟ همان معايبي که توسط داوران اصلي شناسايي شدند، احتمالا توسط داوران جديد نيز تشخيص داده خواهند شد. حتي بدتر، مجله دوم ممکن است مقاله شما را براي همان داوري ارسال نمايد که ابتدا مقاله شما را بررسي نموده بود؟ چرا نبايستي به جاي اختصاص زماني براي تجديد نظر در خصوص مقاله پيش از ارسال آن به مجله اي ديگر، هيچ کاري انجام ندهيد؟
سخن آخر
يک ضرب المثل قديمي وجود دارد که مي گويد “هميشه کمتر بهتر است”. در بسياري از موارد اين توصيه مناسب است؛ با اين حال، در زمان پاسخ گويي به نظرات داوران و سردبيران، بيشتر قطعا بهتر است. زمان بيشتر بهتر از زمان کمتر براي جمع آوري افکار خود پيش از پاسخ گويي است. توجه بيشتر به چگونگي بهبود مقاله توسط نظرات داوران و سردبيران بهتر از توجه کمتر است. تفکر بيشتر در خصوص نتيجه نهايي، که مقاله پذيرفته شده است، مي تواند به شما در انتخاب نبرد عاقلانه کمک مي کند. جزئيات بيشتر در پاسخ کتبي شما بهتر از جزئيات کمتر است. و شايد مهم تر از همه، ابزار تواضع و قدرداني بيشتر عاقلانه تر از آن چيزي است که شما واقعاً تصور مي کنيد.

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.