انتخاب ژورنال مناسب

پس از انجام هر کار پژوهشی، گزارش آنها در قالب مقالات پژوهشی و به اشتراک قرار دادن آن با سایر محققین از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت انجام این کار پس از نگارش یک مقاله حرفه ای و بر مبنای استانداردهای نگارش مقالات علمی، انتخاب یک ژورنال مناسب بسیار مهم است. لنتخاب یک ژورنال نامناسب علاوه بر اتلاف زمان، سبب می شود کار پژوهشی شما نوآوری خود را از دست دهد. در این قسمت در ابتدا راه های انتخاب ژورنال به اطلاع شما خواهد رسید. پس از انتخاب چند ژورنال بر مبنای این روشها، با استفاده از بخش معیارهای انتخاب یک ژورنال همچون زمان داوری، هزینه ژورنال، اعتبار ژورنال، آیین نامه های وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و …، می توانید آنها را مورد بررسی قرار داده و از میان آنها ژورنال مناسب خود را بیابید.

  1. راه های انتخاب ژورنال مناسب
  2. معیارهای انتخاب ژورنال مناسب