انتخاب آزمون های آماری مناسب

هیچ واژ ای به اندازه آمارها در دل بسیاری از پژوهشگران تازه کار وحشت نمی اندازد. حتی دانشجویانی که در دوره های تحصیلات تکمیلی، دروس پیشرفته آمار گذرانده اند ادعا میکنند در انتخاب روشهای اماری مناسب برای پژوهش خود مشکل جدی دارند. چرا گاهی حتی بهترین دانشجویان در زمینه آمار مشکل دارند؟ روش های آموزش آمار نیز بخشی از این مشکل هستند. مدرسان آمار اغلب یکی از این دو رویکرد را در پیش می گیرند: ۱) روش ریاضی و ۲) روش کتاب آشپزی. در روش ریاضی، فرمول ها و مفاهیم زیربنایی تحلیلهای آماری آموزش داده می شوند. در روش کتاب آشپزی، شیوه انجام محاسبات آماری تدریس میشود. به عقیده ما هیچ یک از این دو رویکرد نمی توانند آمار را به سؤالهای پژوهشی یا فرضیه ها پیوند دهند. مرتبط کردن سؤال ها یا فرضیه ها با آمار، بهترین شیوه آموزش آمار است. بخش دیگری از مشکل به دلیل « اضطراب ریاضی » است که به دلیل کم انگاشتن توانایی ریاضی یا تجربه شکست در کلاسهای ریاضی پدید می آید. بسیاری از تجربه های شکست در درس ریاضی به دلیل آموزش ضعیف به وجود می آیند نه کمبود مهارت دانش آموز یا دانشجو، اضطراب ریاضی باعث می شود دانشجو از اعداد اجتناب کند و نتواند اعتماد به نفس خود را در این زمینه پرورش دهد. اجتناب از اعداد و تمرین نکردن باعث می شود دانشجو برای انتخاب آزمون های آماری به دیگران وابسته شود. در نتیجه، هیچ گاه یاد نمی گیرد در این زمینه مستقل عمل کند. این فصل به دانشجویان مضطرب کمک می کند تا بفهمند چه تحلیلهای آماری برای پژوهش آن ها مناسب تر هستند. قویاً توصیه می کنیم پیش از نوشتن پروپوزال، این فصل را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید و توصیه های آن را به کار ببندید نه این که پس از جمع آوری داده ها به سراغ سؤالهای پژوهش بروید. به همین دلیل، این فصل را قبل از فصل جمع آوری داده ها آورده ایم. دانشجویان زیادی را دیده ایم که داده هایشان را جمع کرده اند و سپس به شدت نگران تحلیل های آماری شده اند زیرا هنگام نوشتن پروپوزال به تحلیل های آماری فکر نکرده اند. امیدواریم بخواهید از این موقعیت ناخوشایند اجتناب کنید و فرض می کنیم در سری های معمول در زمینه آمار را گذرانده اید و حداقل با نام آزمونهای آماری و کاربردهای عمده آنها آشنا هستید.

بنابراین در این فصل ، تحلیل های آماری را طرح ریزی ، محاسبه یا استنتاج نمی کنیم . علاوه بر این ، عمدتا آزمون های آماری را توضیح می دهیم که برای بررسی موارد زیر ساخته شده اند : 1 ) تفاوت بین دو یا چند گروه مستقل ، 2 ) رابطه بین متغیر های مستقل (پیش بین) و متغیرهای وابسته ( ملاک ) است . در پایان فصل ، درباره تحلیل های آزمون مدل به طور مختصر توضیح داده می شود . اگر بخواهید ساختار ر زیربنایی مجموعه ای از متغیرها را بررسی کنید یا مجموعه روابط بین متغیر های هم زمان را بسنجید می توانید از روش های آزمون مدل استفاده کنید .

صدها آزمون آماری وجود دارند و ما تک تک آنها را توضیح نمی دهیم. آزمون هایی که درباره آنها توضیح نداده ایم آزمون های تخصصی هستند که در رشته های تخصصی درباره آنها بحث می شود. برخی روشهای آماری رایجتر را نیز توضیح نداده ایم، از جمله تحلیل توالی و دیگر روش های سری های زمانی، فنون فرا تحلیل و آزمون های خاص برای محاسبه اندازه اثر ، تحلیل های طولی پیچیده (مثل مدل سازی خطی سلسله مراتبی)، مدل سازی چند متغیری و تحلیل بقا. همچنین، همه مجادله های مربوط به استفاده از آزمون های خاص را نیاورده ایم. در عوض ، آزمون های آماری رایج و کاربرد احتمالی آنها را در تحلیل آماری توضیح داده ایم. برای کسانی که در آمار مهارت دارند. این فصل بسیار ساده به نظر می رسد و برای کسانی که تجربه کمی در آمار دارند ممکن است بیش از حد دشوار باشد.

هدف ما این است که به شما کمک کنیم درک بهتری نسبت به آزمون های آماری رایج به دست آورید . وقتی آزمون آماری مناسب را انتخاب کردید ، باید اطلاعات آماری بیشتری به دست آورید تا مطمئن شوید آزمون آماری انتخاب شده را به خوبی می شناسید و مناسب ترین تحلیل را انتخاب کرده اید ، چگونه می توانید برای انجام تحلیل های آماری آماده شوید ؟

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.