ارائه نتايج

در خريد و فروش سهام ، اينکه سهام چه شرکتهايي را نگه داريد و سهام چه شرکتهايي را بفروشيد در ميزان سود نهايي شما بسيار تاثيرگذار است. همين مساله براي بخش نتايج مقاله شما هم صدق مي کند. شیوه استفاده از نتايج و اينکه کداميک از نتايج را مي توانيد به درستي توجيه و در مقاله از آنها استفاده نماييد يا کدام نتایج را باید کنار بگذارید (فروش سهام) و به دنبال بدست آوردن نتایج جدید باشید (خرید سهام جدید) در ميزان موفقيت مقاله شما تاثير بسزايي دارد.

در خرید و فروش سهام، ترتیب قراردادن سهام شرکتها در جداول و نمودارهای شخصی تان می تواند شما را در تشخیص روند تغییرات سهام شرکتهای مختلف و تصمیم گیری صحیح برای خرید یا فروش سهامتان یاری رساند. در يک مقاله علمی نیز ترتيب ارائه نتايج چنین نقشی دارد.

گزينه هاي متعددي براي ارائه ترتيب نتايج وجود دارد (لیست 1) که با توجه به نوع مطالعه اي که در مقاله گزارش مي گردد هر یک از این گزینه ها می تواند مناسب باشد. ساده ترين روش، گزارش نتایج به ترتيب زماني است که هر یک از نتایج به دست آمده اند و همچنین ذکر اینکه هر یک از این نتایج با استفاده از چه روشی انجام شده اند. اين ترتيب به خوانندگان اجازه مي دهد به راحتی به عقب رفته و به روش هاي مربوط به هر یک از نتايج ارائه شده مراجعه نمايند. رويکرد ديگر، گروه بندي نتايج با توجه به موضوع یا گروه مورد مطالعه و همچنین طبقه بندی آنها بر مبنای پارامترهای مورد آزمايش یا مورد اندازه گيري مي باشد. مثالي از اين قالب، مقايسه عملکرد تجزیه ای 3 روش براي تشخیص آنتي ژن اختصاصي پروستات در سرم خون مي-باشد. در صورتي که بنا به موضوع گروه بندي شود، نتايج براي دقت تشخيص، عملکرد تجزیه ای، تست تداخل و تجزيه و تحليل هزينه براي روش 1 ابتدا ارائه شده و پس از آن همین نتايج براي روش 2 و سپس روش 3 عنوان خواهد شد. اين ترتيب، به خواننده اجازه مي دهد نتايج هر روش را به عنوان يک بسته از اطلاعات مشاهد نمايد، که روشي مناسب براي به خاطر سپردن اطلاعات مي باشد. در مقايسه، در صورتي که نتايج توسط پارامتر اندازه گيري شده گروه بندي شوند، شباهت ها يا تفاوت هاي مهم هر روش به صورت کاملاً واضح مشخص گردیده و خواننده مي تواند به راحتی بر روی يافته هاي مهم هر روش تمرکز نماید.

گروه بندي شده توسط موضوع:
روش 1: دقت تشخيص، عملکرد، تداخل، هزينه.
روش 2: دقت تشخيص، عملکرد، تداخل، هزينه.
روش 3: دقت تشخيص، عملکرد، تداخل، هزينه.
گروه بندي شده توسط پارامتر اندازه گيري شده:
دقت تشخيص: بدست آمده از روش 1، روش 2 و همچنین روش 3.
عملکرد: بدست آمده از روش 1، روش 2 و همچنین روش 3.
تداخلات: بدست آمده از روش 1، روش 2 و همچنین روش 3.
هزينه: بدست آمده از روش 1، روش 2 و همچنین روش 3.

در مطالعات باليني که شامل گروه هاي متعددي از افراد يا بيماراني مي باشند که با روشهای مختلفی مورد درمان قرار می گیرند، ارائه نتايج از عمومي تا تخصصي بسيار شايع و معمول مي باشد. در این گونه مطالعات ابتدا نتایج عمومی همچون ويژگي هاي کل جمعيت مورد مطالعه از قبیل جنسيت و توزيع سن، داده های اوليه و نهايي در هر گروه و همچنین تعداد افرادي که مطالعه را ترک نمودند، ارائه مي گردند. پس از ذکر اين اطلاعات، داده ها و نتايج به صورت تخصصی برای هر گروه مشخص مي شوند.در سایر مطالعات، معمولا ترتيب ارائه نتايج از پر اهمیت ترین تا کم اهميت ترين نتايج خواهد بود.
نتايج بايستي به زمان گذشته ارائه شوند. بخش نتايج معمولا به صورت مجهول نوشته مي شوند، اما استفاده ي آگاهانه از حالت معلوم نيز مي تواند به بهتر خوانده شدن متن کمک کند (براي مثال، “ما مشاهده نموديم که 2 گروه ” در مقابل “مشاهده شد که 2 گروه”.

لیست 1. گزينه هايي براي ترتيب ارائه نتايج.

1. ترتيب زماني
2. گروه بندي توسط موضوع يا آزمايش
3. عمومي به تخصصي
4. مهم ترين تا کم اهميت ترين

بخش نتایج: سهام یک شرکت

1. ارائه نتايج
2. داده ها و نتايج برابر نيستند
3. نتيجه را عنوان نماييد، کل نتيجه و فقط و فقط نتيجه
4. مطابقت نتايج با ديگر بخش ها
5. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.