از جست و جوی کامپیوتری استفاده کنید

پایگاه های الکترونیکی به شما کمک می‌کنند منابع را به سرعت جست و جو کنید. برای استفاده از منابع الکترونیکی باید شیوة جست و جو کردن را یاد بگیرید. برنامه های جست و جو با هم متفاوتند اما همة آنها شباهت های زیادی به هم دارند. ابتدا باید کلمه های کلیدی را مشخص کنید. کلمه های کلیدی، کلمه ها یا عبارت هایی هستند که محتوای مقاله را نشان می‌دهند. در بسیاری از مقاله ها فهرست کلمه های کلیدی در زیر چکیده آمده است. پس از تعیین کلمه های کلیدی باید مشخص کنید موتور جست و جو در کجا دنبال کلمه های کلیدی بگردد، مثلاً در چکیده، عنوان یا کل مقاله. می‌توان از نام مجله یا نام نویسندگان نیز به عنوان کلمة کلیدی استفاده کرد. همچنین می‌توانسید بیش از یک کلمة کلیدی را جست و جو کنید. برای این کار باید بین دو یا چند کلمة کلیدی از واژة «and» استفاده کنید اما اگر می‌خواهید مقاله هایی را پیدا کنید که هر یک از کلمه های کلیدی را داشته باشد (نه همة آنها را) باید از واژة «or» استفاده کنید. سپس می‌توانید مطالب را در کامپیوترتان ذخیره کنید، آنها را پرینت کنید یا برای خودتان ایمیل کنید. برخی موتورهای جست و جو اطلاعات جدیدی را که با پژوهش شما مرتبطند به طور خودکار به شما ایمیل می‌کنند. فناوری های جدید مثل وبلاگ و رادیوی اینترنتی ممکن است حاوی اطلاعات ارزشمندی باشند. در حال حاضر این فناوری ها برای بیان دیدگاه های شخصی به کار می‌روند و کمتر برای ارائه اطلاعات علمی استفاده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارة وبلاگ و رادیوی اینترنتی به این آدرس مرجعه کنید: http://en.wikipedia.org/

مشکل جست و جوهای کامپیوتری این است که ممکن است تصور کنید با این روش می‌توانید پیشینة پژوهش را به طور کامل مرور کنید. مشکلات این روش عبارتند از:

  1. کلمه های کلیدی که به کار می‌برید

  2. نویسندگان و نمایه کنندگان مقاله ها تا چه حد از کلمه های مشابه در عناوین، چکیده ها و غیره استفاده می‌کنند

  3. تعداد مجله هایی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارند

  4. پایگاه اطلاعاتی تا چند سال قبل را پوشش می‌دهد

انتخاب کلمه های کلیدی مناسب اهمیت زیادی دارد. این کار اصلاً ساده نیست زیرا همة نویسندگان برای توصیف مقاله هایشان از اصطلاحات یکسانی استفاده نمی‌کنند. بهتر است ابتدا واژه های عمومی تر را جست و جو کنیدو سپس اصطلاحات فنی تر را وارد کنید.

اگر در یک مجله از واژه های کلیدی استفاده نمی‌شود، بهترین کار این است که مجله های دیگری پیدا کنید که حاوی واژه های کلیدی باشند. واژه هایی که بیشتر به عنوان واژة کلیدی به کار رفته اند مناسب ترند. یکی از ویژگی های مثبت پایگاه های الکترونیکی این است که واژه های کلیدی مشابهی به شما پیشنهاد می‌دهند که با استفاده از آنها می‌توانید دامنة جست و جویشان را گسترده یا محدود کنید.

اگر با پایگاه های الکترونیکی رشتة خود آشنا نیستید، بهتر است ابتدا به این آدرس بروید.

http://researchresources.net/directory/socialscience

این سایت شامل فهرست منظمی از صدها سایت در زمینة علوم رفتاری و آموزش و پرورش است. سایت دیگری که می‌توانید مراجعه کنید:

htpp://www.socsiresearch.com/

احتمالاً مفیدترین پایگاه الکترونیکی روان شناسی که در دسترس همه قرار دارد PsycINFO است. PsycINFO شامل چکیدة منابع روان شناسی از قرن نوزدهم تاکنون است. این پایگاه اطلاعاتی شامل مجله (بیش از 1900 مجله)، کتاب، فصل کتاب، چکیدة رساله ها و سایر پایگاه های اطلاعاتی است.

پیشینه تحقیق(فصل دوم)

پیشینه مرتبط با موضوع را تعیین کنید
از منابع دست اول استفاده کنید
از روزنامه ها و مجله های عمومی استفاده نکنید
نویسندگان برجسته و مجله های معتبر را شناسایی کنید
از منابع کتاب شناسی استفاده کنید
از جست و جوی کامپیوتری استفاده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.