استفاده از سبک و شيوه ي صحيح نگارش چکيده

چکيده ها مي توانند به دو شيوه (فرمت) ساده و بخش بندي شده و همچنين دو سبک توصيفي و محتوايي نگارش شوند. يک چکيده ساده شامل يک پاراگراف ساده روايي مي شود که ممکن است بدون ارتباط خاص متن يا اطلاعات با هر يک از بخشهاي IMRAD ذکر شده در بالا، IMRAD را دنبال نمايد؛ اين چکيده ها مي توانند توصيفي يا محتوايي باشند.

در يک چکيده ي بخش بندي شده، متن به بخشهاي جداگانه، تقريبا همانند يک نسخه کوچک از مقاله، تقسيم مي شود. نويسنده، اطلاعات مربوط به هر بخش را به صورت خلاصه و در چند جمله ارائه مي دهد. با توجه به مزايايي همچون دسترسي سريع و راحت خوانندگان به خلاصه اي از هر بخش مقاله، شفافيت بيشتر براي نويسنده و خوانند، مقايسه راحت روشهاي مورد استفاده و نتايج بدست آمده مقالات مختلف با يکديگر و … در بسياري از نشريات به خصوص نشريات پزشکي و برخي نشريات مهندسي اين شيوه چکيده مورد استفاده قرار مي گيرد. معمولا چکيده هاي بخش بندي شده شامل 4 بخش مي باشند: 1- پيش-زمينه(Background) 2- روش ها(Methods) 3- يافته ها(Results) و 4- نتيجه گيري(Conclusions).البته برخي ديگر از نشريات از عناوين ديگري همچون: زمينه(Context)، هدف(Objective)، طراحي(Design)، تنظيم(Setting)، شرکت کنندگان(Participants)، مقادير مهم به دست آمده(Main Outcome Measures)، يافته ها(Results) و نتيجه گيري(Conclusions) براي هر بخش از چکيده استفاده مي نمايد.

چکيده هاي توصيفي، همان طور که از نامشان پيداست، محتواي مقاله را، همانند يک پاراگراف خلاصه شده در پايان مقاله، توصيف مي نمايند. يک چکيده توصيفي، به طور کلي به سوالات مطرح شده از قبل پاسخ مي-دهد. يک چکيده توصيفي، جزئياتي در خصوص طراحي آزمايشات يا داده هاي به دست آمده ارائه نمي نمايد و معمولا طول آن کوتاه است (75 تا 150 کلمه). چکيده هاي توصيفي براي مقالات مروري که شامل داده هاي تحقيقاتي نيستند مناسب است؛ با اين حال، برخي مجلات بسيار سطح بالا همچون نشريه نيچر و ساينس داراي محدوديت کلمات بيشتري بوده و براي مقالات پژوهشي از چکيده هاي توصيفي استفاده مي نمايند.

چکيده هاي محتوايي يکي ديگر از سبکهاي نگارش چکيده مقالات علمي هستند که در آنها کليه اطلاعات مرتبط با يک مطالعه پژوهشي، همانند طراحي تحقيق، روش هاي استفاده شده، يافته هاي مهم به دست آمده و نتيجه گيري ها ذکر مي شوند. يک چکيده محتوايي شمايي از کل مقاله است و گزينه ي مناسبي جهت جايگزين شدن با کل مقاله مي باشد. از آن جا که بسياري از مطالعات پژوهشي از روش هاي پيچيده اي استفاده مي نمايند و حجم وسيعي از داده ها را توليد مي نمايند، استفاده از چکيده محتوايي در بسياري از نشريات علمي رايج است.
جهت اطلاع از اينکه براي هر نشريه از چه نوع چکيده اي بايد استفاده شود بايد دستورالعمل هاي هر نشريه را مطالعه نمود چرا که اين دستورالعمل ها کليه اطلاعات مورد نياز نويسندگان در ارتباط با چگونگي نگارش چکيده و ساير قسمتهاي مقاله را در اختيار آنها قرار مي دهد. بنابراين، عدم اطلاع بهانه مناسبي براي آماده-سازي نادرست يک چکيده نيست.

چکیده مقاله: سخنرانی آسانسوری

1. با پاسخ دادن به سوالات داستان را تعريف کنيد
2. استفاده از سبک و شيوه ي صحيح نگارش چکيده
3. چکيده اي مستقل ايجاد نماييد
4. چکيده را پس از تکميل نمودن متن اصلي، بنويسيد
5. از اختصارات اجتناب کنيد
6. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.