از کلمات کليدي و اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنيد

کلمات کليدي و اصطلاحات نقش مهمي در عنوان يک مقاله دارند بنابراين بايد با دقت انتخاب گردند. از آنجا که خوانندگان قبل از هر چيز عنوان مقاله ي شما را مي بينند، به عنوان يک نويسنده بايد توجه خواننده را با استفاده از کلمات و اصلاحاتي که عنوان مقاله را برجسته مي سازند جلب نماييد.
کلمات کليدي يا اصلاحات مورد استفاده در عنوان همچنين بايد همان کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در کل مقاله باشند. به عنوان مثال، اگر از تطبيق پادکن گلبول سفيد انساني (HLA) در عنوان استفاده گردد، اين اصطلاح را با ساير اصطلاحات، همچون تطابق ژن سازگاري يا تطابق مجموعه ژن سازگاري اصلي (MHC) ، در چکيده يا متن اصلي جايگزين ننماييد. اگر از کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا در عنوان استفاده نموديد، در نقاط مختلف مقاله به آزمايشات کروماتوگرافيک تغيير جهت ندهيد.
انتخاب نوع کلمات کليدي و اصطلاحات در عنوان مقاله نيز از اهميت بالايي برخورداررند، چراکه مي بايد همان اصطلاحاتي مي باشند که سرويس هاي نمايه سازي مثل ISI،Scopus يا PubMed و موتورهاي جستجو همچون Google از آنها به عنوان کليدواژه استفاده مي کنند. به هيچ عنوان، از اصطلاحات کلي همچون حيوان، باکتري يا آنتي بيوتيک به عنوان کلمات کليدي استفاده نکنيد چراکه هرکدام مي توانند شامل معاني گوناگوني باشند.
لیست 2. تغيير در تاکيد از طريق ساماندهي مجدد عناوين
– اندازه گيري کمّي مايع آمنيوتيک اسفنگوميلين مي تواند جهش هاي ژن G1-∝ را با اهميت نامشخص شناسايي کند
تاکيد: مايع آمنيوتيک ، اسفنگوميلين
– جهش هاي ژن G1-∝ با اهميت نامشخص مي توانند با تعيين مقدار کمّي مايع آمنيوتيک اسفنگوميلين مشخص گردد
تاکيد: جهش هاي ژن G1-∝
– خون ذخيره شده در يخ منجر به افزايش درصد تطابق HLA براي اهداکنندگان مغز استخوان مي گردد.
تاکيد: فرآيند ذخيره ي خون
– افزايش درصد انطباق HLA اهداکنندگان مغز استخوان در خون هاي ذخيره شده در يخ
تاکيد: انطباق HLA مغز استخوان
– پروتئين پلاسماي A مرتبط با سه ماهه ي اول مادري تحت تاثير سيگار کشيدن قرار مي گيرد
تاکيد: غربالگري مادران در نيمه ي اول حاملگي
– سيگار کشيدن بر پروتئين A موجود در پلاسماي خون مادران اثر مي گذارد.
تاکيد: تاثير سيگار کشيدن
– اندازه گيري تريپسين موجود در لکه خون خشک شده به عنوان يک روش جديد در اندازه گيري سيستيک فيبروز
تاکيد: اندازه گيري تريپسين ، خون خشک شده
– روش جديد در اندازه گيري سيستيک فيبروز: اندازه گيري تريپسين در لکه خون خشک شده
تاکيد: روش جديد، سيستيک فيبروز

يک خواننده ي که به دنبال کسب اطلاعات در زمينه ي باکتري سالمونلاست، ابه احتمال زياد واژه باکتري را به عنوان کلمه ي جستجو در PubMed وارد نمي کند، زيرا در آن صورت بيش از 1 ميليون مقاله به نمايش درخواهند آمد. مقاله ي شما همچون يک قطره در دريايي از مقالات گم خواهد شد.
موتورهاي جستجو همچون گوگل عموما تنها 6 يا 7 کلمه ي اول يک عنوان را نشان مي دهند، بنابراين قرار دادن کليد واژه هايي که دوست داريد با مقاله تان مرتبط باشد در ابتداي مقاله يک مزيت بزرگ محسوب مي شود (لیست 2). اين هم دليل ديگري است که عبارات غيرضروري همچون “توسعه، معتبر و دقيق ” را که عمدتا پنج يا شش کلمه اول عنوان را اشغال مي کنند حذف نماييد.

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

1. کم گوي و گزيده گوي چون دُر
2. عنوان را شفاف و واضح بيان کنيد
3. عنوان را پر محتوي تدوين کنيد
4. از کلمات کليدي و اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنيد
5. نشريه و مخاطب هدف را بشناسيد
6. از کلمات اختصاري بپرهيزيد
7. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.