تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور

از سه منبع می‌توانید دربارة استادان راهنما و مشاور اطلاعات به دست آورید. اول اینکه می‌توانید از تجربة شخصی خودتان استفاده کنید، مثلاً ممکن است با استادِ خاصی درس گذرانده باشید یا به طریقی با او آشنا باشید. ممکن است قبلاً با یکی از استادان کار پژوهشی انجام داده باشید که بهترین راه برای کسب اطلاعات مستقیم دربارة استاد است. احتمال دارد پایان نامة کارشناسی ارشد را با استاد خاصی به پایان رسانده اید وحال می‌خواهید برای رسالة دکتری استاد راهنما انتخاب کنید. از این رو، چون قبلاً تجربة کار با آن استاد را دارید به خوبی می‌توانید دربارة ویژگی های مختلف او قضاوت کنید.

به یاد داشته باشید که نقش استاد راهنما با سایر نقش های استادان متفاوت است. مثلاً ممکن است عاشق روش تدریس دکتر اسمیت باشید اما دکتر اسمیت در جلسات بررسی پایان نامه یا رسالة، تدریس نمی‌کند. به این نکته فکر کنید که آیا دکتر اسمیت کار شما را به دقت مطالعه می‌کند، اشکالات آن را دقیقاً مشخص می‌کند و پیش نویس را به موقع به شما برمی‌گرداند؟

دومین منبعِ اطلاعاتی دربارة استادان، هم کلاسی های شما هستند که با آن استادان کار کرده اند. متأسفانه برداشتی که دانشجویان از استادان دارند اغلب نادرست است زیرا اطلاعات دانشجویان عمدتاً براساس شایعات و سخن چینی ها استوار است.

برای کسب اطلاعات دقیق تر، با دانشجویانی صحبت کنید که پایان نامه شان را با استادان مورد نظر شما گذرانده اند. آنها صاحب تجربة دست اول هستند. با بیش از یک دانشجو صحبت کنید و از آنها بخواهید تا تجربه هایشان را شرح دهند. در زمینه هایی که نگرانی دارید سؤال کنید: چند بار کار شما را صلاح کرد؟ چه مدت طول می‌کشید تا کار شما را مطالعه کند؟ آیا به تلفن ها یا ایمیل های شما جواب می‌داد؟ چه نوع بازخوردهایی به شما می‌داد؟ استادان داور چه ایرادهایی گرفتند و استاد راهنمای شما چطور جواب داد؟ با این اطلاعات می‌توانید بفهمید که آیا انتخاب استادان مورد نظرتان تصمیم خوبی است یا خیر.
علاوه بر این، هنگام ارزیابی نظرات دانشجویان به منبع اطلاعات نیز توجه کنید. مکن است استادانی که سخت گیری منطقی دارند از نظر دانشجویان ضعیف، «بسیار ایرادگیر» باشند در حالی که از نظر دانشجوی قوی، برانگیزنده و حمایت گرند. برای همة استادان دشوار است که به دانشجوی بسیار ضعیف کمک کنند. به یاد داشته باشید انتخاب استادان راهنما و مشاور، تصادفی نیست. دانشجویان قوی معمولاً استادان سخت گیر و منصف را انتخاب می‌کنند و دانشجویان ضعیف یا تنبل معمولاً استادانی را انتخاب می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهند سروته کار را هم بیاورند و البته هیچ دانشجویی نمی‌تواند با استاد خودرأی و غیرمسئولی که هر هفته نظر را تغییر می‌دهد کار کند.

سومین روش برای کسب اطلاعات دربارة استادان، صحبت کردن با خودِ استادان است. گاهی حق انتخاب زیادی ندارید و ناچارید از بین چند استاد، استادان راهنما و مشاور را انتخاب کنید. چگونگی پاسخ دادن استادان به پرسش های شما اطلاعات ارزشمندی در اختیارتان می‌گذارد.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.