ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید

بهتر است ابتدا دربارة راهبرد صحبت کنیم. دانشجویان اغلب می‌پرسند چه موقع باید موضوع پژوهش را انتخاب کرد. ما معمولاً جواب می‌دهیم «هر چه زودتر بهتر». تعداد کمی از دانشجویان که خوش شانس هستند موضوع پژوهش را در دورة کارشناسی انتخاب می‌کنند. آنها ممکن است واحد درسی انتخاب کرده باشند که باعث شده به موضوع پژوهشی خاصی علاقه مند شوند یا ممکن است دستیار پژوهشی استادان یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده باشند. این دانشجویان ممکن است به این دلیل وارد دورة تحصیلات تکمیلی شوند که استاد آنها در آن زمینه پژوهش می‌کند. برای این دانشجویان، پایان نامه یا رساله، ادامة منطقی پژوهش هایی است که سال ها قبل آن را آغاز کرده اند.

با وجود این، بیشتر افراد در دورة کارشناسی چنین تجربه ای نداشته اند، حتی اگر قبلاً تجربة کار پژوهشی داشته اند احتمالاً علائق پژوهشی آنها با علائق پژوهشی اعضای هیأت علمی متفاوتند. بنابراین اگر تجربة کار پژوهشی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم به علائق پژوهشی اعضای هیأت علمی توجه کنید و آنها را بررسی نمایید. موضوعاتی را که به نظرتان جالبند مشخص کنید. تا می‌توانید دربارة پژوهش های گذشته اطلاعات به دست آورید. همچنین دربارة اعضای هیأت علمی نیز اطلاعات کسب کنید. با آنها درس بردارید و بپرسید در چه زمینه هایی پژوهش می‌‎کنند از آنها بخواید مقاله های خودشان را در اختیار شما بگذارند تا مطالعه کنید. مقاله های استادان را مطالعه کنید تا بدانید در چه زمینه هایی پژوهش می‌کنند و آیا می‌خواهید راه آنها را ادامه دهید یا خیر. بهتر است پیش از این که پژوهش خودتان را شروع کنید سعی کنید با استادان در زمینه های پژوهشی همکاری کنید. پژوهش، مهارت پیچیدهای است که برای یادگرفتن آن، تجربة مستقیم مفیدتر از خواندن مطالب است.

در بهترین حالت، دانشجویان، فرایند یادگیری پژوهش را در ابتدای دورة کارشناسی ارشد شروع می‌کنند. درس های دورة کارشناسی ارشد به دانشجویان کمک می‌کنند فرایند پژوهش را یاد بگیرند. هر کدام از درس های آنها تا حدودی با پایان نامه ارتباط دارند.

بهتر است هر ایده ای را که به ذهنتان خطور می‌کند فوری یادداشت کنید. مثلاً یکی از نویسندگان از این کتاب، ایده هایی را که دربارة نوشتن مقاله، نوشتن کتاب، انجام کارهای پژوهشی یا گرفتن بودجة پژوهشی به ذهنش می‌رسد هر روز یادداشت می‌کند.

اگر می‌خواهید پایان نامه را زودتر شروع کنید و نمی‌خواهید با یکی از استادان کار کنید یا از موضوع پایان نامه خوشتان نمی‌آید، استاد دیگری انتخاب کنید و موضوع جدیدی پیدا کنید. اشکالی ندارد که در مراحل اولیة کار، با استادان مختلف مشورت کنید. این کار باعث می‌شود با روش کار، زمینة پژوهشی آنها و مزایا و سختی های کار کردن با آنها آشنا شوید. همچنین به شما کمک می‌کند تا از زوایای مختلف پژوهش نگاه کنید و تجربه هایی به دست آورید که در نوشتن پروپوزال به شما کمک می‌کنند. اگر می‌خواهید با استنادان مختلف مشورت کنید حتماً به آنها بگویید که فعلاً برای انتخاب استادان راهنما و مشاور تصمیم نگرفته اید تا در صورتی که نخواستید با استاد خاصی کار کنید آن استاد غافلگیر نشود.

اگر قبلاً تجربة کار پژوهشی نداشته اید ناامید نشوید. به یاد داشته باشید نخستین گام این است که فقط زمینة پژوهش را مشخص کنید و فعلاً نیازی نیست برای انجام همة مراحل پایان نامه برنامه ریزی کنید. زمینه ای که انتخاب می‌کنید باید دو ویژگی مهم داشته باشد. اول این که باید آنقدر به آن زمینه علاقممند باشید که بتوانید ساعت ها دربارة آن مطالعه کنید، بنویسید و داده های مربوط به آن موضوع را تحلیل کنید. دوم این که باید بتوانید استادی پیدا کنید که تمایل داشته باشد پایان نامة شما را راهنمایی کند.

برای مشخص کردن زمینة پژوهش، به دروسی که گذرانیده اید و تجربه های حرفه ای خود فکر کنید. به چه موضوعاتی علاقه دارید؟ وقتی با دانشجویان یا اعضای هیأت علمی دربارة موضوعات پژوهشی صحبت می‌کنید معمولاً چه موضوعاتی به ذهنیتان می‌آید؟ دوست دارید چه مقاله هایی بنویسید؟ آیا این مقاله ها را اخیراً نوشته اید و از پیشینة پژوهش در آن زمینه اطلاع دارید؟ اگر چنین است، احتمالاً بخشی از پیشینة پژوهش را پیدا کرده اید. برخی دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه برنامه ریزی می‌کنند. آنها مانند روان شناس به برنامه هایشان فکر می‌کنند تا بتوانند موضوع پایان نامه را انتخاب کنند.

راه مناسب برای روشن کردن زمینه های مورد علاقه تان این است که مشخص کنید باید دربارة چه چیزهایی فکر کنید، بخوانید، حرف بزنید یا برنامه ریزی کنید. به احتمال زیاد زمینه های زیادی پیدا می‌کنید. سپس باید استادانی پیدا کنید که به این زمینه ها علاقه مند باشند و با آنها صحبت کنید. پیشنهاد می‌کنیم قبل از این که با یکی از استادان صحبت کنید حداقل یک موضوع کلی در ذهن داشته باشید اما بدون داشتن موضوع کلی نیز می‌توانید با استادان مشورت کنید. بسیاری از دانشجویان برعکس عمل می‌کنند، یعنی ابتدا استادی را که می‌خواهند با او کار کنند پیدا می‌کنند و سپس با همکاری استاد، موضوع پایان نامه را انتخاب می‌کنند. اگر در دورة کارشناسی ارشد هستید می‌توانید از استادان درخواست کنید برای پایان نامه تان در طرح های پژوهشی آنها مشارکت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا استادادن را بهتر بشناسید و بفهمید به چه موضوعاتی علاقه دارند. در مجموع، بهتر است موضوعی انتخاب کنید که استاد نیز به آن علاقه دارد و از آن حمایت می‌کند و موضوع جدید و عجیب و قریبی انتخاب نکنید که فقط برای شما جالب است.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.