موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی در مقطع ارشد و دکتری

به منظور کمک به دانشجویان در جهت انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی در این بخش فهرسی از چند موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی ارائه می گردد که بروز بوده و در سالهای اخیر در دانشگاه های داخل کشور مطالعه شده است. به این ترتیب شما می توانید با گلچنین کردن برخی موضوعات مورد علاقه خود و تهیه متون پایان نامه های مربوطه آشنایی عمیقتری با زمینه های مطالعاتی مطلوب پیدا نمایید. در این میان متخصصان موسسه پایان نامه سرا از شکاف میان موضوعات موجود یا خلاهای مطالعاتی موجود در زمینه مدیریت صنعتی، قادر به ارائه موضوعات متنوع تری هستند. لذا در صورتی که شما وقت تعیین و انتهاب موضوعات مطلوب خود را نداشته باشید، متخصصین موسسه پایان نامه سرا به صورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. ارائه موضوع توسط متخصصین پایان نامه سرا رایگان بوده و برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت دریافت می کنند. در واقع برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نمی شود. برای سفارش موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی و پروپوزال مدیریت صنعتی روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

چند موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی:

 • بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در استان اصفهان و اولویت بندی آنها
 • تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان
 • بررسی تاثیر استراتژی های زنجیره تامین بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن
 • مدلی برای مدیریت دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودروسازی ایران
 • طراحی ساختار سازمان های تحقیق و توسعه با رویکرد مدیریت دانش
 • رتبه‌بندی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ایساکو
 • تبیین اثر توانمند سازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در SMES سازمان صنایع و معادن استان مازندرانر
 • ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده ازالگوی بازخور 360درجه بابکارگیری تحلیل سلسله مراتبی داده ها
 • طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مساله های کلیدی در مدل تعالی EFQM در سازمانهای صنعتی
 • ارزیابی میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد ‏‎OPM3‎‏
 • طراحی مدل ریاضی مدیریت تأمین و توزیع
 • بررسی و ارائه راهکارهای استقرار خوشه صنعتی نوآور الکترونیک برای رقابتی شدن
 • انگیزه ، انرژی بی پایان برای بهره وری در واحد های صنعتی

موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی در مقطع ارشد و دکتری

در این قسمت لیستی از چند موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی گردآوری شده است. این موضوعات در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند. فهرست مذکور جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما وقت این کار را نداشته باشید، متخصصین موسسه پایان نامه سرا به صورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما از شکاف پایان نامه های موجود استخراج کنند، برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نخواهند کرد. برای سفارش موضوع و پروپوزال روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی:

 • بررسی استراتژی های بازاریابی در موسسات غیرانتفاعی ایرانی( تحلیل موردی: تشکل خیرین مدرسه ساز و خیریه کهریزک)
 • بهبود عملکرد فرآیند بازاریابی با استفاده از مفهوم شش سیگما
 • تاثیر کیفیت رابطه بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی در شهر تهران
 • بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان بین بانک های پارسیان و صادرات در شهر تهران
 • بررسی رابطه اعتماد و تداوم رابطه در بازاریابی صنعتی B2B
 • بررسی تاثیرات تطابق ادراکی در همکاری های مشترک بازاریابی
 • تحلیل میزان اثر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد سازمانهای غیرانتفاعی

موضوع پایان نامه مدیریت استراتژیک در مقطع ارشد و دکتری

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه رشته مدیریت استراتژیک که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما وقت این کار را نداشته باشید، متخصصین موسسه پایان نامه سرا به صورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما از شکاف پایان نامه های موجود استخراج کنند، برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نخواهند کرد. برای سفارش موضوع پایان نامه رشته مدیریت استراتژیک و پروپوزال رشته مدیریت استراتژیک روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

موضوع پایان نامه رشته مدیریت استراتژیک:

 • بررسی معماری سازمانی مناسب جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه سیستم‌های یکپارچه در صنعت تولید قطعات خودرو کشور
 • نوسازی استراتژیک: تبیین نقش یادگیری سازمانی
 • ارائه رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری برای جاری سازی استراتژی های دانشگاه
 • ارائه الگوی عمومی نقشه استراتژی بر مبنای کارت امتیازی متوازن ویژه بیمارستانهای دولتی ایران
 • تعیین میزان همسویی استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌و‌کار در شهرداری کلانشهر اصفهان
 • بررسی مقایسه ای میزان اصول تفکر استراتژیک در افراد کارآفرین و غیر کارآفرین (کارآفرینان و کارمندان سازمان های دولتی شهر تهران)
 • اولویت بندی اقدامات استراتژیک بازاریابی با رویکرد گسترش کارکرد کیفیت و فرآیند تحلیل شبکه ای
 • بررسی برنامه های استراتژیک منابع انسانی و نقش آن بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در شهرداری منطقه 20 تهران
 • همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان
 • ارزیابی عملکرد دانشگاه های غیرانتفاعی بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی در مقطع ارشد و دکتری

در این بخش فهرستی از تحقیقات اخیر پزوهشگران در زمینه مدیریت اجرایی در قالب موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی چند موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی کار شده شما می توانید موضوعاتی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما در رشته تحصیلیتان مطابقت دارد را دقیق تر بررسی نمایید برای این منظور می توانید با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما بررسی و مطالعه موضوع و متون پایان نامه ها را نداشته باشید، متخصصین موسسه پایان نامه سرا به صورت رایگان از شکاف پایان نامه های موجود برای شما انتخاب موضوع خواهند نمود. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما  استخراج کنند، برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع پایان نامه هیچ هزینه مازادی گرفته نمی شود. برای سفارش موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی و پروپوزال مدیریت اجرایی روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی

 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایتمندی کارکنان
 • بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)
 • مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر اساس مدل تعالی EFQM در سازمان های پروژه محور
 • مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه
 • ارائه برنامه راهبردی مدیریت دانش برای پیشبرد چهار منظر کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: شرکت سایپا
 • بررسی الزامات مدیریتی در ارتقای نظام اطلاع‌رسانی شرکت پویش برق تهران
 • بررسی اثر عناصر آمیزه‌ی بازاریابی بر ارزش ویژه‌ی برند فروشگاه‌های رفاه از دیدگاه مشتریان
 • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کسب مزیت رقابتی درشرکت پاکسان
 • موانع خصوصی سازی دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائه سیاست های مناسب جهت رفع آن ها
 • رتبه بندی عوامل موثر مشتری مداری در ارزیابی عملکردبانک ملت ایران
 • بررسی عوامل آمیخته بازاریابیدر صنعت ورق آلومینیوم و ارائه استراتژی بازاریابی جهت شرکت آلومینیوم پارس
 • نقش خلاقیت مدیران بازرگانی درمیزان فروش واحد تولیدی قطعات خودرو مشهد
 • تدوین استراتژی رقابتی برای پروژه های عمرانی از طریق بازنگری دستور العملهای ارجاع کار
 • طراحی الگوی بهینه ارتقای رضایت مشتریان بر اساس مدل کسب و کار شرکت های پخش دارویی
 • تعیین اولویتهای سرمایه گذاری ، مبتنی بر مزیت های رقابتی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
 • الگوی پیاده سازی اثربخش مدیریت دانش در اداره کل تعاون
 • بررسی عوامل موثر در توسعه توریسم درمانی در بیمارستانها

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مدیریت اجرایی در پایان نامه سرا

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه پایان نامه سرا  برای انجام پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مدیریت اجرایی، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مدیریت، بدین وسیله آمادگی خود را جهت مشاوره، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته مدیریت اجرایی اعلام می نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

نام، نام خانوادگی

گرایش رشته*

موبایل*

ایمیل

اگر فکر می کنید توضیحات بیشتری در مورد سفارشتان نیاز هست، بفرمایید.


انجام پایان نامه مدیریت در مقطع ارشد و دکتری

انجام پایان نامه مدیریت در مقطع ارشد و دکتری

رشته مدیریت از پر طرفدارترین رشته های دانشگاهی در سراسر جهان است که هر ساله علاقه مندان بسیاری را به خود جلب می کند.یکی از چالش­های تحصیل برای دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت، نوشتن پایان نامه و پروپوزال می­باشد. بسیاری از دانشجویان این تفکر را دارند که پروپوزال مدیریت را خود بنویسند و در ادامه به ویژه در فصول مربوط به روش تحقیق، از خبرگان مدیریتی و آماری برای همکاری و کمک برای انجام پایان نامه مدیریت استفاده نمایند. باید بدانید که نوشتن پروپوزال مدیریت از بخش های دیگر مهم تر بوده و چالش های خاص خود را دارد.

انجام پایان نامه مدیریت

پروپوزال رشته مدیریت:

در گام نخست یک پروپوزال رشته مدیریت باید مساله محور باشد. این بدان معنی است که محقق مساله ای را درک کرده باشد و سعی داشته باشد با ارایه آن به عنوان دلیل انتخاب موضوع، اساتید را راغب نمایند که با دانشجو و محقق رشته مدیریت همکاری نمایند. یک کار علمی، کار صحیحی است که بتواند یک مشکلی را شناسایی کند و برای حل آن راهی را پیشنهاد دهد.
پس از شناسایی متغیرها، محقق باید به دنبال یک مقاله بیس به روز در رشته مدیریت با کلید واژه­های اصلی پایان نامه مد نظر خود باشد. دلیل استفاده از یک مدل مبنا برای انجام پایان نامه در رشته مدیریت آن است که دانشجویان سطح کارشناسی ارشد، به دلایل مختلف از جمله ضعف در زمینه مدل­سازی و ارایه مدل، اساتید سعی بر این دارند که از مدل­های مبنا  برای انجام پژوهش استفاده نماید.

در گام بعدی اساس مدل و مساله فرضیه­ ها و اهداف خود را بیان نماید. فرضیه ها و اهداف به عنوان چراغ روشن کننده ادامه مسیر شناخته می­ شود، که می­ تواند با تبیین درست زمینه لازم برای نوشتن صحیح روش تحقیق مشخص نماید. در نهایت مفاهیم روش شناسی و نحوه سنجش و دستیابی به فرضیه هایی که در انجام پایان نامه مدیریت مد نظر است، مطرح می ­شود .

روش تحقیق در پروپوزال

بیشتر روش­های تحقیق از نظر هدف می­ تواند به صورت کاربردی ، نظری و بنیادی باشد. بیشتر تحقیق­ های در سطح کارشناسی ارشد از نوع کاربردی می­ باشند اما در سطح دکتری ممکن است در پایان نامه های مدیریت به صورت بنیادین و کاربردی توامان شود از نظر ماهیت و روش نیز روش تحقیق­های رشته مدیریت جزء تحقیق­های توصیفی – پیمایشی هستند. توصیفی از آن جهت که محققین بنا ندارند در نتایج به دست آمده از پژوهش تغییری ایجاد نمایند و پیمایشی یا به عبارتی میدانی از این بابت که محققین سعی دارند داده­ های خود را از جامعه هدف گردآوری نماید.

گرایش های رشته مدیریت:

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت اجرایی و شهری

انجام پایان نامه مدیریت:

بعد از نگارش پروپوزال مدیریت، برای انجام پایان نامه مدیریت باید بدانیم، دانشگاه مورد نظر پایان نامه را در چند فصل تدوین نموده است. فصل بندی پایان نامه رشته مدیریت در دانشگاه های داخلی از یک قانون کلی  5 فصلی تبعیت می­ نماید:

فصل نخست: کلیات پژوهش پایان نامه مدیریت

در این فصل یک شمای کلی از پژوهش، طوری که استفاده کنندگان به درک صحیحی از پایان نامه و اقدامات در فصول آتی برسند. در فصل نخست در موسسه پایان نامه سرا این مفاهیم به صورت کامل ارایه می­گردد:

مقدمه پایان نامه مدیریت

 در مقدمه فصل نخست یک مختصر توضیحی در مورد انجام پایان نامه مدیریت می­ توان ارایه داد. تنها مقدمه ­ای که می­تواند رفرنس داشته باشد، همین فصل نخست است. در تمام مقدمه­ های فصول بعدی فقط به اقدامات که قرار است صورت بگیرد پرداخته خواهد شد.

بیان مساله پایان نامه مدیریت

گویای مساله ای است که قرار است با انجام این پژوهش حل گردد. در این بخش محقق باید به خوبی مساله موجود را تبیین نمایند. این بخش از پژوهش مورد توجه کارشناسان باتجربه موسسه پایان نامه سرا در نگارش پایان نامه می­باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پایان نامه مدیریت

 در بخش محقق باید به این موضوع اشاره نماید که اختلاف نظرها در مورد تحقیق خود چطور می ­­باشد، باید این موضوع را نیز تبیین نماید که در صورت حل شدن معضل و مساله چه عوایدی نصیب سازمان خواهد شد.

اهداف، فرضیه ­ها و سئوال­های پایان نامه مدیریت

 این بخش بر اساس مدل که طراحی شده است و چارچوب نظری که پروپوزال جمع آوری شده است طراحی و تبیین می­شود. به عبارتی این بخش از پژوهش همانند چراغ راه پژوهش­گر خواهد بود و باید طوری انگاشته شود به ویژه در رشته های نظیر مدیریت، که قابلیت اندازه­ گیری در فصول آتی را داشته باشد. این بخش نیز با توجه خاصی از سوی کارشناسان گرانقدر موسسه پایان نامه سرا نگاشته می­شود.

قلمرو پژوهش پایان نامه مدیریت

 تحقیق ها از سه بابت از لحاظ قلمرو تقسیم می­شوند، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی.
قلمرو زمانی به معنی این است که تحقیق در چه بازده ای صورت گرفته است.
قلمرو مکانی  به معنی  شهری که پژوهش در آن صورت گرفته، منظور بوده است.
قلمرو موضوعی نیز در برگیرنده موضوع و حوزه تحقیق می­باشد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی پایان نامه مدیریت

 تعاریف مفهومی اشاره به آن دسته از تعاریفی دارد که در کتاب ها و مقالات گردآوری شده است.
تعاریف عملیاتی : اشاره به نحوه اندازه ­گیری متغیر در پژوهش خود می­باشد. به عنوان نمونه دقت شود:
بدبینی سازمانی از نقطه نظر عملیاتی برای اندازه­ گیری آن از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تایید خبرگان بوده است استفاده شده است. در این پژوهش از سئوال 1 الی 12 به اندازه­ گیری این بعد می­پردازد. برای نگارش فصل نخست پایان نامه خود می­توانید با موسسه پایان نامه سرا تماس حاصل فرمایید.

فصل دوم : کلیات پژوهش پایان نامه مدیریت

در این بخش باید محقق به بررسی مدل­ها و نظریه ها در مورد موضوع بپردازند. در بخش دوم نیز به تعداد کافی که غالبا ً 7 تا پژوهش داخلی و 7 پژوهش خارجی نیز می ­باشد باید اشاره نمایند. در انتها نیز مدل مفهومی پژوهش خود را به همراه چارچوب نظری تحقیق خود بیان نماید.برای نگارش فصل دوم پایان نامه خود می­توانید با موسسه پایان نامه سرا تماس حاصل فرمایید.

فصل سوم : روش شناسی پژوهش پایان نامه مدیریت

روش شناسی پژوهش پایان نامه مدیریت: از لحاظ آماری و روش شناسی تحقیق حاضر را تببین می­نمایند که در زمره کدام دسته از پژوهش ها می ­باشد.

جامعه آماری، نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: جامعه آماری اشاره به مکانی دارد که مساله در آنجا اتفاق افتاده است و محقق سعی دارد در آنجا تحقیق خود را انجام بدهد.محقق به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه هدف، هزینه و زمان بر بودن گردآوری از کلیه اعضا سعی بر این دارد که نمونه گیری نماید. انتخاب نوع روش نمونه­ گیری بسیار با اهمیت می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز دو روش عمده در رشته مدیریت وجود دارد نخست جدول مورگان و کرجسی می­باشد و دوم فرمول کوکران. با استفاده از دو روش معمول محقق حجم نمونه خود را می­تواند مشخص نماید.

روایی و پایایی پایان نامه مدیریت: روایی به معنای اندازه­­ گیری صحیح چیزی است که می بایست اندازه گرفته شود. برای تایید روایی از نظر خبرگان دانشگاهی و جامعه آماری استفاده می شود.پایایی به معنای قابلیت اعتماد به پرسشنامه می­ باشد. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ معمولاً در رشته مدیریت استفاده می­ کنند.

روش تجزیه و تحلیل داده ­های پایان نامه مدیریت: در این بخش معمول است که اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نرم افزار و آزمون صورت گرفته شده ارایه شود. مثلا نرم افزار spss و آزمون های k-s برای تشخیص نوع توزیع داده ­ها در جامعه هدف، بسته به نوع توزیع و همچنین جنس فرضیه ها آزمون های بعدی مشخص می­گردد.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­های پایان نامه مدیریت

این بخش از جمله موارد چالشی است که دانشجویان رشته مدیریت با مشکل رو به رو هستند. این بخش از پژوهش شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می­باشد. در آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش در نمونه آماری پرداخته می­شود و در بخش آمار استنباطی به بررسی فرضیه ها و تحقق اهداف پرداخته می­شود. برای نگارش فصل چهارم پایان نامه خود می­توانید با موسسه پایان نامه سرا تماس حاصل فرمایید.

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات پایان نامه مدیریت

در این بخش نیز باید محققین در مورد نتایج به دست آمده بحث نمایند. چند نکته مهم که در نگارش فصل 5 توسط کارشناسان موسسه پایان نامه سرا دقت می­شود : بحث و تفسیر نتایج، مقایسه با سایر تحقیق های صورت گرفته در فصل دوم ، ارایه پیشنهادات کاربردی در انتهای هر فرضیه نیز می­باشد.

 نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
موضوع ایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژِی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

انجام پایان نامه مدیریت در زمینه های مختلف

خدمات موسسه پایان نامه سرا در زمینه انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت

 • جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت
 • نوشتن پروپوزال مدیریت
 • انجام پروژه های کلاسی رشته مدیریت
 • انجام پایان نامه کارشناسی مدیریت
 • تحلیل آماری پایان نامه مدیریت
 • نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (2) پایان نامه مدیریت
 • انجام فصل چهار (4) پایان نامه مدیریت
 • نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (5) مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت در موسسه پایان نامه سرا

موسسه پایان نامه سرا فعال در زمینه انجام پایان نامه ارشد مفتخر است اکنون با همکاری بسیاری از اساتید و فارغ التحصیلان رشته مدیریت در کلیه گرایش ها در مقاطع ارشد و دکتری به مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بپردازد. شما دانشجوی عزیز برای دریافت مشاوره و یا درخواست سفارش انجام پایان نامه مدیریت از طریق لینک سفارش پایان نامه اقدام نمایید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

نام، نام خانوادگی

گرایش رشته*

موبایل*

ایمیل

اگر فکر می کنید توضیحات بیشتری در مورد سفارشتان نیاز هست، بفرمایید.


سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.