برای جلسه پروپوزال آماده شوید

گروه‌‌های تخصصی از نظر چگونگی برگزاری جلسات پروپوزال و جلسات دفاع بسیار متفاوت عمل می‌کنند. بنا براین بررسی قواعد و هنجار‌‌های هر دانشگاه درباره جلسه پروپوزال و دفاع بسیار مهم است تا دانشجو بتواند با آمادگی در‌‌‌‌ این جلسات شرکت کند. جدول ۱۳-۱ فهرستی از سؤال‌‌هاست که باید از سایر دانشجویان یا اعضای هیات علمی‌درباره جلسه پروپوزال و جلسه دفاع بپرسید. پاسخ به‌‌‌‌ این سؤال‌‌‌ها می‌تواند شما را با شرایط و وضعیت‌‌‌‌ این جلسات آشنا کند.

چهارچوب جلسات را بشناسید چهارچوب و مدت زمان جلسه پروپوزال در هر گروه تخصصی متفاوت است. در برخی جلسه‌‌ها از شما خواسته میشود پروپوزال خود را به طور مختصر توضیح دهید. در‌‌‌‌ این صورت باید بیان مساله را خلاصه کنید و بیشتر بر بخش روش شناسی متمرکز شوید. پس از‌‌‌‌ این که پروپوزال را توضیح دادید اعضای کمیته علمی ‌از شما سؤال می‌کنند.‌‌‌‌ این سؤال‌‌‌ها به سه صورت خواهند بود: الف) قصد دارید چه کاری انجام دهید؟ (درخواست برای توضیح دقیق تر و کامل تر)، ب) چرا می‌خواهید‌‌‌‌ این کار را انجام دهید؟ (پرسش در مورد اهمیت و ضرورت موضوع و تصمیم گیری)، ج) در زمینه ….. چه کار خواهید کرد؟ (مطرح کردن مساله‌‌‌‌ای که اعضای کمیته تصور می‌کنند با آن روبرو خواهید شد). معمولا‌‌‌‌ این سؤال‌‌ها درباره خود پژوهش هستند اما ممکن است اعضای کمیته علمی‌سؤال‌‌هایی درباره اهمیت پژوهش، یافته‌‌های پژوهش مرتبط با پژوهش شما، طرح پژوهش، روش اجرا و مسائل آماری مطرح کنند. همچنین اعضای کمیته علمی ‌برای اصلاح پروپوزال شما پیشنهاد‌‌هایی می‌دهند.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.