فرایند پروپوزال را بررسی کنید

فرایند نوشتن پروپوزال به استاد راهنما و مقررات دانشکده بستگی دارد اما برخی نکات مشترک نیز وجود دارند. فرایند نوشتن پروپوزال معمولاً زمانی شروع می‌شود که:

الف) موضوع پژوهش و استاد راهنما مشخص شده اند.
ب) پیشینة جمع آوری و مطالعه شده است.
ج) دانشجو کاملاً می‌داند چه کاری می‌خواهد انجام دهد.

برخی دانشجویان هر بخش از پروپوزال را که می‌نویسند به استاد راهنما می‌دهند تا بررسی کند (مثلاً ابتدا بخش پیشینة پژوهش و سپس بخش روش پژوهش را به استاد راهنما می‌دهند). برخی دیگر از دانشجویان پروپوزال را کامل می‌کنند و سپس آن را به استاد راهنما تحویل می‌دهند. استاد راهنما می‌تواند در هنگام نوشتن پروپوزال، شما را راهنمایی کند. معمولاً اعضای شورای تخصصی، پیش نویس پروپوزال شما را مطالعه نمی‌کنند مگر این که یکی از آنها به موضوع شما علاقة زیادی داشته باشد یا در آن زمینه متخصص باشد. استاد راهنما باید پروپوزال را بخواند و به شما بازخورد دهد و شما نیز باید پروپوزال را اصلاح کنید به گونه ای که استاد راهنما احساس کند برای ارائه به شورای گروه مناسب است. پس از تشکیل جلسة گروه، بباید اصلاحات مورد نظر شورای گروه را انجام دهید و نسخة اصلاح شده را برای تأیید نهایی به گروه بدهید.

همچنین گاهی باید مدارکی ارائه دهید تا هیأت بررسی سازمانی که وظیفة حفاظت از آزمودنی ها (انسان ها و حیوانات) را بر عهده دارد کار شما را تأیید کند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا سازمان ها را ملزم می‌کند تا حقوق آزمودنی ها را حفظ کنند. هر سازمانی که به دیگران اجازة پژوهش می‌دهد باید کمیته یا شورایی داشته باشد که از حقوق افراد حفاظت کند.

باید پیش از شروع پژوهش به هیأت بررسی سازمان نامه بنویسید و اجازه بگیرید. مدارکی که باید به همراه نامه بفرستید عبارتند از: شرح روش اجرای پژوهش، چگونگی کنار آمدن با مسائل اخلاقی پژوهش (مثل محرمانه ماندن اطلاعات، خطرهای پژوهش برای آزمودنی ها)، هر مسأله اخلاقی خاصی که به پژوهش شما مربوط است (مثل فریب دادن آزمودنی ها).
زمان بندی و ماهیت این روش ها در دانشکده ها متفاوت است و به نظر استادان راهنما بستگی دارد. مثلاً در یکی از دانشکده ها تا زمانی که هیأت بررسی سازمانی، اجرای پروژة را تأیید نمی‌کرد مدیر تحصیلات تکمیلی، پروپوزال را تأیید نهایی نمی‌کرد. در برخی دانشکده ها روال کار برعکس است: تا زمانی که پروپوزال به طور رسمی در گروه تصویب نشده باشد دانشجو نمی‌تواند آن را برای هیأت بررسی سازمانی ارسال کند! با سایر دانشجویان مشورت کنید، آیین نامه های اجرای پایان نامه یا رساله را مطالعه کنید و از استاد راهنمای خود اطلاعات بگیرید. در این صورت، می‌توانید از روال معمول کار و اقدامات مهمی که باید در هنگام نوشتن پروپوزال انجام دهید مطلع شوید.

نگارش پروپزال(فصل اول)

بخش های مختلف پروپوزال را بشناسید
فرایند پروپوزال را بررسی کنید
فهرست مطالب پروپوزال

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.