تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید

برخی دانشجویان و اعضای هیأت علمی معتقدند استاد راهنما باید بیش از دانشجو دربارة موضوع پایان نامه آگاهی داشته باشد. برخی دیگر با این دیدگاه مخالفند و می‌گویند وظیفة استاد راهنما این است که روش پژوهش و چهارچوب منطقی کار را زیر نظر بگیرد نه این که در زمینة موضوع پایان نامة شما متخصص باشد. این عده معتقدند که مهارت های روش شناختی و تحلیلی استاد راهنما باید در همة زمینه ها کاربرد داشته باشند. ما با دیدگاه دوم موافقیم. همچنین معتقدیم گاهی دانشجویان کارهای پژوهشی برجسته ای انجام می‌دهند درحالی که استاد راهنمای آنها اطلاع زیادی از موضوع پایان نامه ندارد. با وجود این، توصیه می‌کنیم دانشجویان کسی را به عنوان استاد راهنما انتخاب کنند که در زمینة موضوع پایان نامه تخصص داشته باشد. همچنین توصیه می‌کنیم دانشجویان (به ویژه دانشجویان دورة کارشناسی ارشد) سؤال های پژوهشی را با همکاری استاد راهنما تهیه کند و علائق استاد راهنما را در نظر بگیرند.

ما به شدت توصیه می‌کنیم با استاد راهنمای متخصص کار کنید زیرا این کار موجب می‌شود نتیجة بهتری به دست آورید، زمان کمتری صرف کنید و کمتر اذیت شوید. استادانی که چندین سال در یک زمینة علمی کار می‌کنند پیشینة پژوهش را به خوبی می‌شناسند. آنها می‌دانند چه پژوهش هایی در آن زمینه انجام شده اند، چه پژوهش هایی انجام نشده اند و چه پژوهش هایی در حال اجرا هستند. آگاهی استاد راهنما از زمینة پژوهش می‌تواند مانع از این شود که ماهها روی یک پروژة ایده آل کار کنید و بعد متوجه شوید فرد دیگری مدت ها قبل شاهکار ما را در مجلة شخصیت و روان شناسی اجتماعی منتشر کرده است. علاوه بر این بیشتر احتمال دارد که استاد راهنمای متخصص به شما کمک کند تا بتوانید به جامعة علمی خدمت کنید.

اعضای هیأت علمی متخصص با زیروبم کار آشنا هستند. آنها با روش های درست انتخاب آزمودنی ها آشنا هستند، مشکلات روش ها و طرح های پژوهشی رایج را می‌دانند و قواعد و هنجارهای روش شناختی را در زمینة مورد نظر می‌شناسند. در این صورت، می‌دانید که پژوهش شما چقدر زمان می‌برد و بودجة پژوهشی مناسبی برای آن درخواست می‌کنید. همچنین، استاد راهنمای متخصص مانع از آن می‌شود که به دلیل بی توجهی (شما یا استاد راهنما) نقص جدی در پایان نامه یا رساله وجود داشته باشد. استاد راهنمایی که پیشینة پژوهش را می‌شناسد ممکن است بتواند مقاله ها، فصل های کتاب و کتاب های مرتبط را به شما معرفی کند. مثلاً یک بار یکی از دانشجویان به ما اطلاع داد که می‌خواهد به کتابخانه برود و پیشینة پژوهش را جست و جو کند. وقتی این دانشجو فهمید استاد راهنمایش دو کشوی پر از مقاله دربارة زمینة مورد نظر دارد، یک روز همة این مقاله ها را بررسی کرد و مقاله های مورد نیاز خود را کپی کرد. این کار موجب شد بوقتش برای جست و جو و دانلود مقاله ها تلف نشود.

دلیل دیگر برای انتخاب استاد راهنمای متخصص این است که این گونه استادان بیشتر احتمال دارد برای پروژة شما وقت صرف کنند. استادانی که به موضوع پژوهش شما اهیمت می‌دهند بیشتر احتمال دارد برای شما وقت بگذارند، دربارة پروژة شما بیشتر فکر کنند و دقیق تر فرایند کار شما را زیر نظر بگیرند. احساس مالکیت بر موضوع پژوهش اغلب موجب می‌شود استادان مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند و اگر احساس مالکیت پژوهش را به استاد راهنما منتقل کنید، ممکن است بازخورد و حمایت منظم و بیشتری به شما بدهد.

در پایان، کار کردن با استادان متخصص ممکن است مزایای عملی نیز داشته باشد. استادانی که به طور منظم پژوهش می‌کنند اغلب به آزمایشگاه، تجهیزات و حتی منابع مالی (بودجه های پژوهشی) دسترسی دارند. اگر در زمینة مورد علاقة استادان متخصص پژوهش کنید بسیاری از آنها به شما اجازه می‌دهند از این امکانات استفاده کنید. علاوه بر این، اگر استاد راهنمای شما در زمینة خاص، شناخته شده باشد بیشتر احتمال دارد که شغلی به دست آورید یا در دورة کارورزی پذیرفته شوید. اگر پایان نامه یا رسالة عالی و مورد علاقة استاد راهنما باشد توصیه نامة برجسته ای برای شما خواهد نوشت.

البته کار کردن در زمینه های مورد علاقة استادان، بدون دردسر نیست. برخی استادان ممکن است بیش از حد کنترل کننده باشند و شما را وادار کنند آنچه مورد نظرشان است و روشی را که می‌پسندند انجام دهید و به ا یده ها یا نظرات شما توجه نمی‌کنند. ممکن است متوجه شوید فقط از دستورالعمل های استاد راهنما پیروی می‌کنید و استاد راهنما کمتر به پرورش مهارت هایی که برای انجام پژوهش مستقل ضروری اند توجه می‌کند. حتی در دورة کارشناسی ارشد که دانشجو بیشتر به استاد راهنما وابسته است، دانشجو باید در حال یادگیری مهارت های جدید باشد نه این که مثل بَرده کار کند. یاد نگرفتن مهارت های پژوهشی در دورة کارشناسی ارشد، نقطه ضعف محسوب می‌شود، به ویژه اگر بعدها می‌خواهید پژوهش کنید و در محل کار از شما می‌خواهند خودتان فرایند پژوهش را طراحی و اجرا کنید. علاوه بر این، استادان در زمینه هایی که بر آن تسلط دارند بیشتر از دانشجویان کار می‌خواهند تا در زمینه هایی که کمتر اطلاعات دارند. اما می‌توان از این مشکلات اجتناب کرد و ما معتقدیم بیشتر دانشجویان می‌توانند از مزایای تخصص استاد راهنما استفاده کنند و این مزایا بیشتر از مشکلات احتمالی آن است.

اگر نمی‌توانید استاد راهنمای متخصص انتخاب کنید و به این بیندیشید که از استادان متخصص به عنوان استاد مشاور یا داور استفاده کنید. استادان متخصص را از گروه آموزشی، جامعة علمی رشتة خودتان، سایر مراکز علمی یا اینترنت جست و جو کنید. مشورت کردن با استادان متخصص در زمینه های مهم می‌تواند تا حدی جای استاد راهنمای متخصص را پر کند.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.