همکاری در ترجمه

با توجه به چاپ سالانه کتابهایی با عناوین جدید و جذاب توسط ناشران بزرگ دنیا، شاید ترجمه بخشی از این کتابها به انتقال دانش روز دنیا و بومی شدن آن کمک نماید از همین روی موسسه پایان نامه سرا با تشکیل کارگروه ترجمه کتاب بر آن است بخشی از خلاء ناشی از مشکلات ترجمه کتاب های علمی را به این روش مرتفع نماید.

خدمات ما در زمینه ترجمه کتابهای غیر فارسی عبارتند از:

انتخاب موضوعات به روز

بررسی کتابهای خارجی که به فارسی ترجمه نشده اند

انتخاب کتاب با نیم نگاهی به بازار کتاب ایران و تخمین میزان فروش کتاب

انتخاب کتاب غیر فارسی جهت ترجمه

ترجمه تخصصی فصول مختلف کتاب به صورت فاز بندی شده و اقساط هزینه کل

ویرایش علمی فصول ترجمه شده توسط اساتید آن رشته

ویراستاری طراحی جلد و تصحیح

چاپ کتاب در تیراژ دلخواه