جدول‌‌های مناسب تهیه کنید

آماده سازی جدول‌‌ها کار سخت و هزینه بری است، به همین علت بسیاری از ویراستاران مجله‌‌‌ها استفاده از جداول را فقط برای ارائه مطالب مهم مجاز می‌داند. در پایان نامه یا رساله، پژوهشگران آزادی عمل بیشتری دارند زیرا جدول‌‌ها نیازی به آماده سازی ندارند.

جدولی که خوب طراحی شده باشد تا حد زیادی به فهم نتایج کمک میکند. به خصوص اگر نتایج، پیچیده باشند. جدول‌‌های آماده را از کامپیوتر خود کپی ‌نکنید.‌‌‌‌ این جدول‌‌ها به ندرت شکل، ‌‌‌اندازه و کیفیت مورد نظر دانشگاه‌‌‌ها را دارند. استفاده از‌‌‌‌ این جدول‌‌ها اصلا توصیه نمی‌شود. آماده کردن جدول‌‌ها و نمونه‌‌های مناسب و حرفه‌ای به تمرین زیادی نیاز دارد. بهترین توصیه‌‌‌‌ای که برای آماده کردن جدول وجود دارد در‌‌‌‌ این چند کلمه خلاصه می‌شود. برنامه ریزی قبلی مانع از کار ضعیف می‌شود. ابتدا تأثیری را که می‌خواهید جدول روی خوانده داشته باشد، در نظر بگیرید. اگر قصد دارید اطلاعات یک متغیر وابسته را برای نشان دادن تاثیر یک یا چند متغیر مستقل استفاده کنید به‌‌‌‌ این مساله دقت کنید که تاکید روی کدام متغیر مستقل است. برای مثال فرض کنید چهار گروه را با هم مقایسه می‌کنید در‌‌‌‌ این موقعیت می‌توانید نتایج را در در قالب متن ارائه کنید. اگر قصد دارید داده‌ها را در قالب جدول ارائه کنید، می‌توانید جدول را به صورت زیر تنظیم کنید.

جدول ۱۱-۲ میانگین و انحراف استاندارد خود افشایی در دو جنسی پس از مواجهه با مدل خود افشایی و غیر خود افشایی

مدل غیر خود افشایی خود افشایی
انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین جنسیت
1.89 4.76 2.34 7.6 زن
1.93 2.67 2.02 4.85 مرد

به این مثال توجه کنید. تصور کنید با افزودن متغیر‌‌های مستقل، پژوهش را پیچیده تر کنیم. برای مثال ممکن است بین انواع خود افشایی تمایز قائل شویم یا متغیر‌‌های دیگری همچون جنسیت، صمیمیت، پول و بلند پروازی حرفه‌‌‌‌ای را اضافه کنیم. چگونه میتوانیم همه داده‌‌ها را در جدول ارائه کنیم؟ جدول ۱۱-۳ یکی از جداول برای ارائه چنین داده‌‌هایی است.

جدول ۱۱- ۳میانگین و انحراف استاندارد سطوح خود افشایی در دو جنسی پس از مواجهه با مدل خود افشایی و غیرخودافشایی

مدل خود افشایی مدل غیر خود افشایی
جنسيت میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراق استاندارد
زن
صمیمت 5.2 1.98 3.26 .67
پول 4.8 1.87 3.91 1.56
آرزو‌‌های حرفه‌‌‌‌ای 4.78 2.01 3.84 1.72
مرد
صمیمت

پول

آرزو‌‌های حرفه‌‌‌‌ای

3.35

5.92

5.87

1.77

1.96

2.15

2.67

5.13

5.26

1.78

2.31

24.

بخشی که شرح داده شد‌‌ه‌اند، نمایش داده شوند.‌‌‌‌ این کار، خواندن مقاله را آسان تر می‌کند زیرا در‌‌‌‌ این صورت نیازی نیست برای خواندن مطالب مربوط به جدول، صفحات بی شمار پایان نامه یا رساله را جست و جو کرد. زمانی که جدولی‌‌ها را آماده می‌کنید، به خوانا بودن آن‌‌ها نیز توجه کنید.

عمودی در مقایسه با جدول‌‌های افقی که برای خواندن آن‌‌ها باید ورق بزنید اولویت دارند. اما استفاده از جدول افقی ارائه شده در یک صفحه نسبت به جدول عمودی که در 2 بخش و ۲ صفحه مجزا ارائه شده است، بهتر است. در علوم رفتاری به طور معمول نیازی به ارائه اعداد بیش از ۲ رقم اعشار وجود ندارد. حذف اعداد اضافی باعث صرفه جویی در استفاده از فضا و جلوگیری از نوشتن به روش غیر علمی ‌می‌شود. عنوان جدول‌‌ها را مختصر و واضح بنویسید. اطلاعاتی را که در عنوان بخش‌‌‌ها استفاده شده است برای جدول‌‌ها استفاده نکنید.

همان طور که اشاره شد آماده کردن جدول‌‌های کار آمد، نیازمند تمرین است. راهنمای APA جزئیات بسیاری درباره نحوه‌ی طراحی جدول ارائه کرده است و حتی برای طراحی جدول، فهرستی باید‌‌ها و نباید‌‌ها تهیه کرده است (راهنمای APA، ص ۱۵۰). قبل از تهیه پیش نویس اولیه، این مطالب را به دقت مطالعه کنید. دیگر محققان همچون بریلر و ماستلر (۱۹۸۸) و نیکول و یکسمان (۲۰۱۰) پژوهش‌‌های مختلف فراهم کرده‌‌‌اند. علاوه بر موارد فوق می‌توانید برای آشنایی با نحوه طراحی و استفاده از جدول‌‌ها، به مجله‌‌‌های معتبر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید جدول‌‌های مختلفی طراحی کنید و از دیگران سوال کنید که چقدر ساده و قابل فهم هستند.

به محض‌‌‌‌ این که در مورد طرح جدول تصمیم گرفتید همه داده‌‌‌های مشابه را در جدول‌‌های یکسان ارائه کنید. توصیه ما را درباره استفاده از جملات تکراری به یاد دارید؟ اگر جدولی که ابتدا آماده کرده‌اید برای خوانندگان قابل فهم است، با طراحی جدول‌های متنوع و جدید خود و خوانندگان را به زحمت نیندازید. تنها اطلاعات مهم را در قالب جدول ارائه کنید. اطلاعات آزمودنی‌‌‌ها و دیگر اطلاعات غیر مهم را در بخش پیوست بیاورید.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.