جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند

در الگوی دفاع مختصر، اعضای هیأت علمی‌از دانشجو می‌خواهند از محتوای پروپوزال خود دفاع کند، یعنی تمرکز اصلی بر ‌‌‌‌مهارت‌‌های دانشجو در توجیه جنبه‌‌های مختلفت پروپوزال و دفاع از چهار چوب پایان نامه یا رساله است. در هر دو روش، اعضای هیأت علمی‌انتظار دارند پروپوزال براساسی نظرات و بحت‌‌‌های آن‌‌ها اصلاح شود.

جلسته دفاع از پایان نامه یا رساله معمولا از جلسه دفاع از پروپوزال رسمی‌تر است. بخشی از‌‌‌‌ این رسمی‌تر بودن به دلیل‌‌‌‌ این است که هدف جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله ارزیابی میزان توانایی پژوهشی شماست تا بر اساس آن تصمیم گرفته شود که آیا درجه کارشناسی ارشد یا دکتری به شما داده شود. ملاکث ارزیابی، هم پایان نامه یا رساله نوشته شده است و هم چگونگی ارائه شفاهی آن.

بنابراین هیات داوران از شما سؤال‌‌هایی می‌کنند تا مشخص شود چه کاری انجام داد‌‌ه‌اید چه یافته‌‌هایی به دست آورد‌‌ه‌اید، مفهوم‌‌‌‌ این یافته‌‌ها چیست و چه ارتباطی با یافته‌‌های سایر پژوهشگران دارد. داوران می‌خوا‌‌هند بدانند که ‌‌‌‌آیا دانشجو فهمیده است چه کاری انجام داده و چرا آن را انجام داده است. آنها با دید علمی ‌به پژوهش می‌نگرند (نه با دید غیرعلمی ‌و شهودی) و می‌خواهند بدانند که‌‌‌‌آیا دانشجو می‌تواند یافته‌های پژوهش را برای دیگران نیز توضیح دهد. به طور کلی، اعضای هیات علمی ‌انتظار دارند رساله دکتری دقیق تر از پایان نامه کارشناسی ارشد باشد. برخی دانشجویان معتقدند که جلسه دفاع، صوری است اما همه ما دانشجویانی را میشناسیم که نتوانستند از پایان نامه یا رساله خود دفاع کنند. توصیه می‌کنیم که هم دفاع از پروپوزال و هم دفاع از پایان نامه یا رساله را جدی بگیرید و برای آن‌‌ها آماده شوید.
جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.