فرآیند داوری مقالات

پس از ارسال مقاله برای یک ژورنال، ابتدا به مقاله یک شماره اختصاص می بابد که به آن manuscript number می گویند سپس توسط از نظر فرمت و زبان و همچنین سرقت ادبی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مشکلی نداشته باشد به ادیتور واگذار می گردد. ادیتور ژورنال با مطالعه مقاله در صورتیکه تشخیص دهد مقاله از نظر سطح و نوآوری در حد ژورنال می باشد آن را در نوبت داوری قرار می دهد. سپس با انتخاب دو یا چند داور مقاله را برای آنها ارسال می کند و به آنها زمان می دهد تا مقاله را بررسی نمایند . پس از دریافت نظرات داوران ادیتور ژورنال می تواند تصمیم بگیر که مقاله را پذیرش کند و یا آن را رد نماید. در صورتیکه نظرات داوران با هم در تضاد باشد ادیتور می تواند مقاله را برای یک داور دیگر بفرستد و بر اساس نظرات آن داور در مورد مقاله تصمیم بگیرد. پس از اخذ تصمیم مناسب توسط ادیتور، ایمیلی از سوی ژورنال برای نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود و در آن نامه نظرات داوران به همراه نظرات ادیتور ژورنال به اطلاع نویسندگان می رسد. نویسندگان پس از پاسخ به نظرات و کامنتهای داوران باید مقاله را مجددا برای ادیتور ارسال نمایند. ادیتور با توجه به نظرات داوران و پاسخهای داوران مختار است مقاله را پذیرش یا رد کند. معمولا ادیتورها در این مرحله مقاله را مجددا برای داورها ارسال می کنند تا در صورتیکه کامنتها به درستی صورت گرفته و مقاله طبق نظرات آنها اصلاح شده باشد به اطلاع ادیتور رسانده شود.

انواع ژورنالها از نظر داوری

به ژورنالهایی که فرآیند داوری دارند اصطلاحا ژورنالهای پیر ریویود (Peer- reviewed) می گویند که بدین معناست که مقالات این ژورنالها توسط سایر محققین در آن رشته به صورت داوطلبانه داوری می شود و از این نظر می توان این ژورنالها را به دو گروه ژورنالهای با داوری مخفی و ژورنالهای با داوری آشکار تقسیم نمود. ژورنالهای با داوری مخفی نام و مشخصات نویسندگان را از مقالات حذف می کنند و سپس مقالات را برای داوران ارسال می کنند تا هر گونه اثر گذاری و احتمال تقلب علمی را کاهش دهند در صورتیکه ژورنالهای با داوری آشکار به داوران اجازه می دهند تا به اطلاعات نویسندگان دسترسی داشته باشند. نوع فرآیند داوری معمولا تاثیر چندانی بر روی زمان داوری نداشته و صرفا کیفیت داوری را دستخوش تغییر می کند.

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.