به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید

رساله یا پایان نامه، کار پژوهشی مشترکی است که استاد راهنما و دانشجو انجام می‌دهند. وقتی رسالة نهایی در «چکیدة رساله های جهان» بایگانی شد هم نام استاد راهنما و هم دانشجو ثبت می‌شود. استادی که اعتبار ملی و بین المللی دارد نسبت به کیفیت کارهای علمی اش حساس است. برای این که بتواند به خوبی با استاد راهنما همکاری کنید باید بتوانید به طور منطقی با هم کار کنید. باید ابتدا مشخص کنید از استاد راهنما چه می‌خواهید. آیا با استادی که بسیار ساختار یافته عمل می‌کند. (مثلاً برای کارها مهلت تعیین می‌کند و به طور مرتب با دانشجویان ملاقات می‌کند) بهتر می‌توانید کار کنید یا استادی که به شما آزادی عمل می‌دهد؟ آیا می‌خواهید با استادی کار کنید که گرم، صمیمی و حمایت گر است یا ویژگی های دیگری برای شما اهمیت دارد؟ (مثل تخصص و موقعیت حرفه ای).

در مجموع، باید تصمیم بگیرید چه نوع ساختاری، چه مقدار کمک و حمایت و چه نوع روابط بین فردی را ترجیح می‌دهید. سپس می‌توانید بفهمید که هر یک از اعضای هیأت علمی چقدر با خواسته ها شما تطابق دارند.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.