بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید

حتی اگر هنگام آماده کردن طرح اولیه پژوهش، پیشینه مفصل و کاملی فراهم کرده‌‌‌‌اید بازهم باید آن را ویرایش کنید. اکنون باید به محله‌‌های مرتبط سر بزنید و مقاله‌‌هایی را که دو فاصله بین آماده شدن طرح پژوهش تا پایان آن چاپ شده‌‌‌اند جست و جو کنید و به پیشینه پژوهش اضافه نمایید و بخشی منابع را به روز کنید. به علاوه، ممکن است استادان از شما بخواهند تغییراتی در کار خود انجام دهید. اگر هنگام تهیه طرح اولیه یژوهش، پیشینه مختصری آماده کرده باشید در‌‌‌‌ این بخش باید کوتاهی خود را جبران کنید و پیشینه پژوهش را به صورت کامل آماده و ارائه کنید.

فراهم کردن پیشینه جامع و کامل هنگام ارائه طرح اولیه پژوهش بدان معنی است که در‌‌‌‌ این مرحله نیاز کمتری به بازبینی آن وجود دارد. اگر بخش روش شناسی، دقیق و روشن نوشته شده باشد با انجام ۴ موارد زیر به راحتی قابل ویرایشی خواهد بود: ۱) اگر در نوشتن بخش روش شناسی از افعال آینده استفاده کرده‌اید در این مرحله آن‌ها را به زمان گذشته تغییر دهید. ۲) اگر بین آنچه قصد داشتید انجام دهید و آنچه انجام داده‌‌‌‌اید تفاوت وجود دارد. توضیحات مربوط به آزمودنی‌‌ها، روشی اجرا و غیره را اصلاح کنید، ۳) جزئیات بیشتری در مورد آزمودنی‌‌های واقعی خود اضافه کنید، مثلا برای هر یکی از گروه‌‌های شرکت کننده، نمودار یا توضیحاتی اضافه کنید، ۴) هر روشی را که براى تحليل داده‌‌ها استفاده کرده‌‌‌‌اید به منظور تأیید روش ‌‌‌اندازه‌گیری متغیر‌‌ها ذکر کنید (برای مثال داده‌‌‌های توافقی بین ارزیابان). حتی اگر فکر می‌کنید نیازی به بازبینی مطالب نیست، پیشینه پژوهش خود را بررسی کنند.‌‌‌‌ این امر به شما کمک می‌کند تا ارتباط بین پژوهش خود را با پژوهش‌‌های دیگران درک کنید می‌توانید بخش بحث را بهتر بنویسید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.