طول بخش “روشها” و جزئيات آن

اگرچه بخش روش ها نبايستي همانند يک کتابچه راهنما يا کتاب آشپزي خوانده شود، اما اين بخش، بخشي از مقاله پژوهشي است که در آن طول (تعداد کلمات)، پس از مواردي همچون واضح و شفاف بودن توضيحات و ارائه جزئيات کافي، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. البته در صورتيکه نياز باشد با توضيحات کامل به خوانندگان مي کمک کنيد تا بهتر اين قسمت را درک نمايند، طولاني شدن اين بخش اهميتي ندارد.

اهميت هر يک از سوالات اشاره شده در لیست 1 و همچنين ميزان جزئيات مورد نياز براي پاسخ به هر يک از اين سئوالات مي تواند بسته به نوع مطالعه و مخاطبان مورد نظر، متفاوت باشد. براي مثال، در صورتي که شما بخواهيد 2 روش تجزيه اي را براي بررسي کمي سرم گنادوتروپين جفتي انساني با هم مقايسه کنيد و يا بخواهيد وجود يک عامل بيماريزا را در نمونه هاي افراد سالم، زنان باردار، يا بيماران مبتلا به نارسايي کليه شناسايي نماييد بايستي برروي سوابق و پرونده هاي پزشکي موجود و قضاوت پيشين پزشکان متعدد تکيه کنيد. جزئيات در خصوص اين که تشخيص در کجا انجام شده (براي مثال کلينيک در برابر بيمارستان) يا چه کسي تشخيص را انجام داده (به عنوان مثال پزشک معالج در برابر رزيدنت) براي خواننده نسبت به جزئيات در خصوص اين که چه پروتکل هايي براي مقايسه روش ها مورد استفاده قرار گرفته، تجزيه و تحليل در کجا صورت گرفته و چه ابزاري مورد استفاده قرار گرفته است، اهميت کمتري دارد.

به همين صورت، در صورتي که شما در حال انجام يک مطالعه باليني هستيد که براي آن تشخيص، تفسير هيستوپاتولوژي يا واکنش به درمان مهم ترين نتيجه است، اينکه چه کسي اين تشخيص را انجام داده يا چه معيار تشخيصي مورد استفاده قرار گرفته است، جزئيات مهمتري هستند در مقايسه با اين که چه کسي در آزمايشگاه مرکزي نمونه خون بيمار را آزمايش نموده يا چه روشهاي تجزيه اي مورد استفاده قرار گرفته اند. در مثال دوم، شما همچنان بايستي عنوان نماييد که آزمايش در آزمايشگاه مرکزي با استفاده از يک دستگاه تجزيه اي مشخص انجام شده، اما جزئيات بيشتر مورد نياز نيست.

خطاي از قلم افتادن (جزئيات ناکافي) در بخش روش ها بسيار شايع است. شرايط تجربي و جزئيات گاهي اوقات براي خود نويسنده کاملا واضح بوده و ممکن است ناخواسته آن ها را ناديده بگيرد. يکي از راه هاي اجتناب از ناديده گرفتن جزئيات مهم، اين است که تصور کنيد پيش نويس اول مقاله شما به عنوان يک دستور کار استاندارد براي آموزش به افراد تهيه شده است. خودتان را جاي افراد تازه کاري بگذاريد که مي خواهند با خواندن اين دستور کار آن آزمايش را انجام دهند و ببينيد مطالب عنوان شده در بخش روشها مي تواند راه گشاي کار آنها باشد و با خواندن اين قسمت آيا مي توانند آن آزمايش يا روش را تکرار کنند يا خير. سعي کنيد تا در نظر بگيريد چه جزئياتي باعث مي شوند آزمايش يا روش در صورت عدم وجود آن ها با شکست مواجه گردد، به کمک اين روشها شما مي توانيد به درستي تصميم بگيريد که چه جزئياتي از اين بخش لازم نيست در مقاله نهايي گنجانده شوند. اما ممکن است دريابيد که فراموش کرديد مسئله اي ساده، و در عين حال مهم را عنوان نماييد.

لیست 1. نمونه هايي از سئوالات چه کسي، چه چيزي، چه زماني، کجا، چگونه و چرا جهت نگارش بخش روش هاي يک مقاله

چه کسي

چه کسي سوابق را ثبت نمود؟ چه کسي داده را بررسي نمود؟ چه کسي نمونه ها را جمع آوري نمود؟ چه کسي شرکت کنندگان را ثبت نام نمود؟ چه کسي مواد مورد نظر را تامين نمود؟ چه کسي تشخيص اوليه را انجام داد؟ چه کسي تجزيه و تحليل آماري را انجام داد؟ چه کسي پروتکل را جهت تاييد اخلاقي بررسي نمود؟ چه کسي بودجه را تامين کرد؟

چه چيزي

چه مواد، روش و ابزاري مورد استفاده قرار گرفت؟ چه نوع مطالعه اي صورت گرفته؟ معيار پذيرش و حذف شرکت کنندگان در مطالعه چه بوده؟ چه پروتکلي دنبال شده؟ چه درمان هايي صورت گرفته؟ چه نقاط پاياني اندازه گيري شده؟ چه تبديل داده اي صورت گرفته؟ چه بسته نرم افزاري آماري مورد استفاده قرار گرفته؟ نقطه ي انفصال اهميت آماري چه بوده؟ چه مطالعات کنترلي صورت گرفته؟ چه آزمايشات اعتبارسنجي انجام شده؟

چه زماني

نمونه ها چه زماني جمع آوري شدند؟ تجزيه و تحليل چه زماني صورت گرفت؟ مطالعه چه زماني آغاز شد؟ مطالعه چه زماني خاتمه يافت؟ تشخيص چه زماني انجام شد؟

کجا

سوابق در کجا نگهداري شدند؟ نمونه ها در کجا بررسي شدند؟ شرکت کنندگان در کجا ثبت نام شدند؟ مطالعه کجا صورت گرفت؟

چگونه

نمونه ها چگونه جمع آوري، پردازش و ذخيره شدند؟ چه تعداد تکرار انجام شد؟ داده چگونه گزارش شدند؟ شرکت کنندگان در مطالعه چگونه انتخاب شدند؟ بيماران چگونه انتخاب شدند؟ اندازه نمونه چگونه انتخاب شد؟ چگونه بيماران مطالعه شده به گروه ها تخصيص يافتند؟ واکنش چگونه اندازه گيري شد؟ نقاط پاياني چگونه اندازه گيري شدند؟ گروه هاي کنترل و بيماري چگونه توصيف شدند؟

چرا

چرا يک گونه انتخاب شد (موش در برابر موش صحرايي)؟ چرا يک روش تحليلي انتخاب شد؟ چرا يک آزمايش انتخاب شده صورت گرفت؟ چرا آزمايشات به ترتيبي خاص صورت گرفتند؟

يکي ديگر از خطاهاي شايع در اين قسمت، خطاي جزئيات نامرتبط است که طي آن اطلاعات و جزئياتي که در همه جا قابل يافت است و نيازي به ارائه آنها نيست، ذکر مي گردد. براي مثال، در صورتي که شما از روشي که قبلا منتشر شده بدون هيچ تغييري استفاده نماييد، عنوان نمودن مرجع روش و اصول آن کافي است (براي مثال، “ما از روش LC-MS/MS متعلق به Anderson براي بررسي تستوسترون استفاده نموديم.”). طبيعي است خوانندگان مي توانند اطلاعات مربوط به اين آزمايشات را از منابع ديگري به دست آورند. با اين حال، در صورتي که شما روش منتشر شده را به هر گونه اي اصلاح نموده باشيد، ذکر جزئيات تمامي تغييرات صورت گرفته (و علت آنها) ضروري مي باشد.

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

طول بخش “روشها” و جزئيات آن
شيوه و قالب
سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.