مطالعه مقدماتی انجام دهید

اگر قبلا مطالعه مقدماتی انجام نداده اید، اکنون وقت آن است که مطالعه مقدماتی را انجام دهید. انجام مطالعه مقدماتی مهم است زیرا برنامه ریزی شما ممکن است خوب باشد اما در عمل، کارها متفاوت باشند. مثلاً روشی که فکر می کردید برای هر آزمودنی ۱۵ دقیقه طول می کشد ممکن است برای برخی آزمودنی ها یک ساعت به طول انجامد یا وسایل آن طور که فکر می کردید کار نکنند یا آزمودنی ها دستورالعمل های آزمون را نفهمند. حتی اگر روش اجرای پژوهش به خوبی طراحی شده باشد، مطالعه مقدماتی به شما نشان می دهد چه چیزهایی را باید به دستیاران خود آموزش دهید.

چه آزمودنی هایی باید در مطالعه مقدماتی شرکت کنند ؟ اگر برای انتخاب تعداد آزمودنی ها محدودیتی ندارید ، تعدادی از آزمودنیها را برای مطالعه مقدماتی در نظر بگیرید. داده های این آزمودنی ها را در پژوهش استفاده نکنید زیرا به طور متفاوتی با این آزمودنی ها و آزمودنی های اصلی رفتار خواهید کرد. اگر آزمودنی هایی که دارای ملاک های پژوهشی شما هستند نادرند تا جایی که ممکن است از آزمودنی هایی استفاده کنید که شبیه آزمودنیهای اصلی هستند اما ملاک های ورود به پژوهش را ندارند. مثلا هنگامی که درباره کودکان پژوهش می کنیم، اغلب از فرزندان همکاران یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای مطالعه مقدماتی استفاده می کنیم. دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشجویان کارشناسی و دوستان ممکن است مایل داشته باشند در ماطلعه مقدماتی شرکت کنند

اهداف مطالعه مقدماتی عبارتند از : ۱- اطمینان از این که آزمودنی ها مطابق دستورالعمل ها پاسخ می هند ، 2 – تصمیم گیری برای مدیریت مشکلات پیش بینی نشده ، 3 – تعیین مدت زمان اجرای آزمایش ، 4 – یادگیری چگونگی استفاده از وسایل و تجهیزات . اکنون باید روش اجرای پژوهش را به دقت مشخص و نقص ها را بر طرف کنید . برای این کار از آزمودنی هایی که در مطالعه مقدماتی بازخورد بدهند زیرا در مطالعه اصلی معمولاً بازخورد داده نمی شود . و آزمودنی ها بپرسید آیا دستور العمل ها روشن هستند، هنگام اجرای دستورالعمل ها چه مشکلاتی داشته اند ، آیا محیط پژوهش یا رفتار آزمایشگر بر عملکرد آنها در تکلیف تاثیر گذاشته است و غیره .
علاوه بر این، آزمودنی ها را هنگام اجرای داده شده تکالیفات را انجام می دهند ؟ بر اساس بازخورد آزمودنی ها و مشاهده های خود، تغییرات لازم را انجام دهید و آزمودنی های بعدی را وارد مطالعه مقدماتی کنید. دوباره از آزمودنی ها بازخورد بگیرید. روش اجرای پژوهش را تا جایی تغییر دهید که به سطح رضایت بخش برسد. بازخوردها و نکته های مهم را یادداشت کنید و برای آموزشی دستیاران پژوهش از آنها استفاده کنید.

اگر از قضاوت افراد یا مشاهده گران برای درجه بندی پاسخ های آزمودنی ها استفاده می کنید، داده های مطالعه مقدماتی را جمع آوری کنید تا بتوانید از آنها برای آموزش داوران یا مشاهده گران استفاده کنید . مثلاً انواع تعامل های مشاهده گران را در حین مشاهده کودکان در پارک، فیلم برداری کنید یا نمونه هایی از پاسخ های تشریحی را جمع آوری کنید که داوران بعدها آنها را کد گذاری خواهند کرد. این نمونه کارها به دستیاران کمک خواهند کرد تا بتوانند با داده های واقعی تمرین کنند. این مساله اهمیت زیادی دارد زیرا داده های واقعی اغلب مشکلاتی را نشان می دهند که آنها را پیش بینی نکرده اید. شاید به همین دلیل است که وقتی مشاهده گران، آزمودنی های « واقعی » را مشاهده می کنند توافق بین مشاهده گران ( در مقایسه با مطالعه مقدماتی ) اغلب کاهش می یابد ( تاپلین و رید ، 1973 ) . پیش از این که داده های مورد نیاز برای پایان نامه یا رساله را را جمع اوری کنید دستیاران را .اموزش دهید تا بتوانند این مشکلات را حل کنند .

گاهی مطالعه مقدماتی، مشکلاتی را آشکار می کند که برای برطرف کردن آن ها باید تغییر عمده ای در در طرح پژوهش یا روش اجرا انجام شود. مثلاً ممکن است روش شما برای ایجاد انگیزه در ازمودنی ها باعث افزایش انگیزه در آنها نشود. استاد راهنما باید همه تغییراتی را که می خواهید در روش اجرا و طرح پژوهش انجام دهید تأیید کند . اگر تغییر مهمی انجام شود ، ممکن است نیاز باشد دوره باروپوزال به شورای گروه ارجاع شود .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.