برخي اشتباهات رايج در نگارش مقالات انگليسي

• از اسم به جاي صفت استفاده نکنيد:
نگوييد:
ATP formation, reaction product
شکل گيري ATP؛ محصول واکنش؛
بلکه بگوييد:
Formation of ATP, product of the reaction
شکل گيري ATP؛ محصول واکنش؛

• کلمه ي ((اين)) (this) همواره بايد با يک اسم دنبال شود، به شکلي که مرجعش صريح و روشن باشد.
نگوييد:
This is a fast reaction, this leads us to conclude
اين يک واکنش سريع است؛ اين امر ما را به نتيجه گيري مي رساند؛
بلکه بگوييد:
This reaction is a fast, this observation leads us to conclude
اين واکنش سريع است؛ اين مشاهده ما را به نتيجه گيري مي رساند.

• نتايج تجربي را به طور يکنواخت در زمان گذشته بنويسيد:
نگوييد:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را توليد مي کند.
بلکه بگوييد:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را توليد کرد.

• در جاييکه امکانش هست از فعل معلوم استفاده کنيد.
نگوييد:
It was observed that the solution turned red
مشاهده شد که محلول به رنگ قرمز درآمد.
بلکه بگوييد:
The solution turned red

محلول قرمز شد
يا
We observed that the solution turned red
ما مشاهده نموديم که محلول به رنگ قرمز درآمد.

• تمام مقايسات را کامل کنيد:
نگوييد:
Yeild was higher using bromine
با استفاده از برم بازده بالاتر بود
بلکه بگوييد:
Yeild was higher using bromine than chlorine
نسبت به کلر، با استفاده از برم بازده بالاتر بود.

منابع:
1- George B. Kauffman,The ACS style guide: A manual for authors and editors, J. Chem. Educ., 1986, 63 (7), p 173-229.
William Strunk Jr, E. B. White , The Elements of Style, Third Edition. Macmillian,
نگارش مقاله: در جستجوی گنج

نگارش، اکسپت و چاپ مقاله isi ، علمی پژوهشی و scopus

یکی از مهمترین راه های رساندن اطلاعات و یافته های پژوهشی به جامعه علمی نگارش مقالات علمی است. با توجه به افزایش نیاز جهت نگارش مقالات به صورت استاندارد و بالا بردن سطح دانش و آگاهی محققان از فن نگارش مقالات و انتخاب ژورنال متناسب با مقالات نگاشته شده، دپارتمان مقالاتِ مجموعه پایان نامه سرا از آغاز فعالیت این موسسه در تلاش بوده است تا با جلب همکاری متخصصین و اساتید داخل و خارج کشور که در ژورنالهای معتبر، مقالات ارزشمندی را به چاپ رسانده اند از تجارب گرانبهای این عزیزان بهره برده و خدمات با ارزشی را به علاقه مندان ارائه دهد. متخصصین این مجموعه قادرند به شما در زمینه نگارش و تصحیح مقالات، انتخاب ژورنال مناسب، ارسال مقاله برای ژورنال مناسب، پاسخ به نظرات و سئوالات داورهای ژورنال و همچنین دریافت نامه اکسپتنس و چاپ مقالات یاری رسانند. جهت سفارش نگارش مقاله isi و یا دریافت نامه پذیرش و چاپ مقالات isi خود می توانید با مراجعه به قسمت ثبت سفارش خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایید.

درباره نگارش مقالات

يک مقاله علمي گزارش سازماندهي شده اي از فرضيات، دادهها و نتايج مي باشد که قصد دارد به خواننده چيزي بياموزد. مقالات بخش مرکزي تحقيقات مي باشند. اگر تحقيقات شما منجر به يک مقاله ي علمي نشود همچون زماني است که اصلا تحقيقاتي صورت نگرفته است. ((جالب و تاليف نشده)) معادل ((هيچ)) است. در ادامه خواهید دید رمز و رازهای نگارش یک مقاله موفق و حرفه ای چیست

نگارش مقاله: در جستجوی گنج

 

نگارش مقاله: در جستجوی گنج

 

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

 

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

 

چکیده مقاله: سخنرانی آسانسوری

 

چکیده : سخنرانی آسانسوری

 

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

 

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

 

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

 

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

 

بخش نتایج: سهام یک شرکت

 

بخش نتایج: سهام یک شرکت

 

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

 

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

 

مراجع و منابع

 

مراجع و منابع

 

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.