چگونگی نگارش پایان نامه

بررسی تعاریفی که در فرهنگ های مختلف دربارة پایانه نامه یا رساله وجود دارد نشان می‌دهد اغلب تعاریف رسمی، بین دو اصطلاح تمایز قایل نمی‌شوند. فرهنگ لغت آنلاین مریام وبستر، رساله را چنین تعریف می‌کند: «نوشتة مفصلی که معمولاً دربارة یک موضوع است و به طور مشخص برای دریافت درجة دکتری تهیه می‌شود». همین فرهنگ لغت، پایان نامه را چنین تعریف می‌کند: «رساله ای که دربردارندة نتایج پژوهش اصیل است، یک دیدگاه خاص را تأیید می‌کند و به ویژه برای دریافت درجة دانشگاهی نوشته می‌شود». فرهنگ لغت آکسفورد، رساله را این طور تعریف می‌کند: «گزارش پژوهش مفصلی که به ویژه برای دریافت درجه مدرک دانشگاهی نوشته می‌شود». پایان نامه را نیز چنین تعریف می‌کند: «گزارش پژوهشی یا رسالة مفصلی که براساس یافته های پژوهشگر نوشته می‌شود و بخشی از فعالیت هایی است که برای دریافت مدرک دانشگاهی انجام می‌شود».

همان طور که این تعریف ها نشان می‌دهند هیچ تمایز روشنی بین اصطلاح پایان نامه یا رساله وجود ندارد. هردو تعریف مربوط به پایان نامه، شامل رساله نیز می‌شوند.

در بیشتر دانشگاه های آمریکا بین پایان نامه و رساله تفاوت قائل می‌شوند و اصطلاح «پایان نامه» را برای فالیت پژوهشی دورة کارشناسی ارشد به کار می‌برند و برای کار پژوهشی دورة دکتری از اصطلاح «رساله» استفاده می‌کنند. البته این تمایزگذاری در همة دانشگاه ها پذیرفته شده نیست و برخی اعضای هیأت علمی، رسالة دکتری را نیز پایان نامه خطاب می‌کنند. در سراسر این کتاب، اصطلاح «رساله» یعنی پژوهش تجربی اصیل که برای دریافت، درجة دکتری انجام می‌شود و «پایان نامه» یعنی پژوهش تجربی که برای دریافت درجة کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

با وجود اختلاف نظر دربارة تعریف اصطلاحات، بیشتر اعضای هیأت علمی بر سر کارکردهای عمومی پایان نامه و رساله توافق دارند. یکی از اهداف عمدة پایان نامه و رساله این است که مهارت های پژوهشی دانشجو سنجیده شود. هدف دیگر این است که میزان تسلط دانشجو در یک زمینة تخصصی ارزیابی شود. برخی فرایند رساله را ارزیابی تسلط دانشجو بر جنبه های فنی پژوهش می‌دانند (دانش و توانایی به کار بستن اصول طرح پژوهش، روش های آماری و غیره). بنابراین هدف رساله، بررسی توانایی دانشجو در انجام پژوهش، مستقل است. یافته های رساله، سهم مهمی در پیشبرد دانش دارند.
پایان نامه نیز باید به دانش عمومی کمک کند. با وجود این، در پایان نامه کمتر بر اصالت تأکید می‌شود و دانشجویان معمولاً کمک و راهنمایی بیشتری می‌گیرند. گاهی دانشجویان کارشناسی ارشد، پژوهشی را که قبلاً انجام شده است تکرار می‌کنند. علاوه بر این، دانشجویان کارشناسی ارشد به ندرت می‌توانند کار پژوهشی مستقل انجام دهند در حالی که دانشجویان دکتری باید بتوانند مستقل کار کنند.

رساله ها و پایان نامه ها کارکرد آموزشی نیز دارند. با انجام رساله یا پایان نامه مهارت های پژوهشی را یاد می‌گیرید و دربارة یک زمینة تخصصی اطلاعات کسب می‌کنید. همچنین باید توانایی تفکر انتقادی را در خود پرورش دهید، کارهای پژوهشی دیگران را یکپارچه کنید و آنهار ا گسترش دهید و با جامعة علمی به صورت دقیق و حرفه ای ارتباط برقرار کنید. در حالت آرمانی، فرایند پژوهش موجب می‌شود برای جنبه های تجربی رشتة خود ارزش بیشتری قایل شوید و به نقش تان در تولید علم افتخار کنید.
چهارچوب کلی پایان نامه و رساله

تحلیل آماری پایان نامه

در این بخش، که یکی از مهم ترین مراحل انجام پایان نامه است، شما باید داده ها را تحلیل کنید. همانطور که می دانید، ابتدا باید مطالب و اطلاعات را به صورت میدانی، آزمایشی و در کتابخانه جمع آوری کنید. اما این تمام کار نیست. پس از این که اطلاعات جمع آوری شد، باید تحلیل آماری شوند. یعنی باید آنها را به شکل قابل فهمی تجزیه و تحلیل کنید. سپس آنها را بر روی کاغذ بیاورید. بنابراین تجزیه و تحلیل کردن آماری پایان نامه، یک بخش بسیار مهم و لاینفک از انجام پایان نامه است. این بخش با نرم افزارهای مختلفی انجام می شود. به طور مثال، در رشته انسانی، غالبا از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

اهمیت و دلیل انجام تحلیل آماری پایان نامه

فرض کنید که می خواهید یک غذا بپزید. برای پخت یک غذا چه می کنید؟ ابتدا مواد اولیه مورد نیاز برای آشپزی را مشخص می کنید. سپس آنها را خریداری می کنید و در یک مکان گرد هم می آورید. سپس مواد را طبقه بندی می کنید تا بتوانید بهترین استفاده از آنها را داشته باشید. یعنی در واقع تجزیه و تحلیل آماری را انجام می دهید. اما فرض کنید هنگام پخت، تحلیل آمار را انجام ندهید! چگونه می توانید غذا بپزید؟! در این صورت تنها راه شما این است که تمام مواد را درون ظرف بریزید و با هم مخلوط کنید!!
انجام پایان نامه هم دقیقا همین طور است. ابتدا اطلاعات جمع آوری می شوند. سپس آنها را تجزیه و تحلیل و طبقه بندی می کنید. بعد از این مرحله است که می توانید انجام پایان نامه را به اتمام برسانید. پس بنابر مثال بالا، تحلیل آماری پایان نامه، نقش بسیار مهمی در نوشتن پایان نامه دارد. شما باید این مرحله را به خوبی و با دقت انجام دهید. همچنین می توانید انجام این کار دشوار و بسیار مهم را به متخصصان ما بسپارید. ما متخصصانی در اختیار داریم که می توانند این تحلیل آماری پایان نامه را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما انجام دهند. کافی است یکبار امتحان کنید.

تحلیل آماری پایان نامه

نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری پایان نامه

نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری رشته علوم انسانی به وجود آمده است. کلمه SPSS ، مخفف Statistical package for social science به معنی بسته آماری مختص علوم اجتماعی است. بنابراین همان طور که از نام این نرم افزار هم پیداست، نرم افزار SPSS برای انجام تحلیل آماری پایان نامه در رشته های علوم انسانی به کار می رود. همچنین از این نرم افزار در رشته های دیگر هم استفاده می شود. برای مثال: بازار سرمایه، پزشکی و سلامت، مسائل آموزشی، نقشه برداری و بازار یابی. این نرم افزار چند قابلیت دارد. یکی از آنها که به طور گسترده هم مورد استفاده است، تحلیل آماری است. اما این نرم افزار در زمینه مدیریت و مستندسازی داده ها و اطلاعات مختلف هم کاربرد دارد.

چرا نرم افزار SPSS یک نرم افزار خوب برای تحلیل آماری است؟

به این دلیل که این نرم افزار، قابلیت های زیادی دارد.
این نرم افزار می تواند جدول های متنوعی را در اختیار شما که محقق هستید بگذارد. به طور مثال جدول های فراوانی و … .
با استفاده از این نرم افزار می توان برای طرح های آماری مختلف، نمودار های گوناگونی رسم کرد.
می توان از اطلاعات زیادی، خلاصه های آماری مهمی مانند گراف ها به دست آورد.
می توان تابع های مختلفی که در ریاضی کاربرد دارند را استفاده کرد. مانند لگاریتم، قدر مطلق و … .
همچنین یکی از ویژگی های این نرم افزار، قابلیت تبادل اطلاعات است. می توان اطلاعات این نرم افزار را با دیگر نرم افزار ها مبادله کرد.

چگونه می توانم تحلیل آماری پایان نامه را انجام دهم؟

برای انجام این کار، شما دو راه دارید. یا باید خودتان این کار را انجام دهید. در این حالت باید به نرم افزار های مورد استفاده در این زمینه مسلط باشید. همچنین در این حالت امکان خطا نیز وجود دارد. بنابراین باید کار را با دقت بسیار زیادی انجام دهید.
اما بهترین راه برای انجام تحلیل آماری، استفاده از افرادی است که کاربلد هستند. در این حالت، کار به بهترین نحو انجام خواهد شد. همچنین در وقت شما نیز صرفه جویی می شود. متخصصان ما، تجربه زیادی در این کار دارند. بنابراین کار را به سرعت انجام می دهند. همچنین کیفیت کار نیز بسیار بالا خواهد بود. به این دلیل که متخصصان ما تعداد زیادی از این کار انجام داده اند. بنابراین می توانید به آسانی سفارش دهید.
دیگر نرم افزارها برای تحلیل آماری کدام اند؟
نرم افزار های تحلیل آماری فقط محدود به نرم افزار SPSS نمی شوند. نرم افزار های زیادی در این زمینه وجود دارند که گاها فقط مختص یک رشته اند.

نرم افزار Axume

نرم افزار Axume (آکسوم) هم یک نرم افزار مشابه SPSS است. از این نرم افزار می توان برای محاسبه ضریب همبستگی، انجام آنالیز واریانس، محاسبات رگرسیون خطی و غیرخطی استفاده کرد. همچنین مانند نرم افزار SPSS ، این نرم افزار هم قابلیت رسم جداول و نمودار های مختلف را نیز دارد.

نرم افزار S PLUS

نرم افزار S Plus ( اس پلاس ) هم یک نرم افزار برای تحلیل آماری است. این نرم افزار کمی با نرم افزار های قبل تفاوت دارد. به این دلیل که می توان در اس پلاس، کد هم نوشت. کدنویسی در یک نرم افزار، می تواند قدرت و حیطه کاری آن را به مقدار زیادی افزایش دهد. این نرم افزار قابلیت استفاده برای آنالیز واریانس ( یک طرفه و چندطرفه ) ، رسم نمودار های وصفی و متغیر و تحلیل سری های زمانی را دارد.

نرم افزار Minitab

نرم افزار Minitab ( مینی تب ) هم یکی از مهم ترین نرم افزار ها در زمینه تحلیل آماری پایان نامه است. این نرم افزار در دو سیستم عامل داس و ویندوز عرضه شده است. به کمک آن می توان تحلیل آمار را به صورت گرافیکی انجام داد. با این نرم افزار می توان تخمین های نقطه ای و فاصله ای را انجام داد، داده های تصادفی بر پایه توزیع های مختلف را شبیه سازی کرد و همچنین از ابزار های تخمین و تشریح اطلاعات برای کارهای مختلف استفاده کرد.
البته نرم افزار های گوناگونی در این زمینه وجود دارند. در این مقاله نمی توان تمام آنها را گنجاند ولی بهترین و معروف ترین آنها را برای شما معرفی کردیم.

سفارش تحلیل آماری پایان نامه در پایان نامه سرا

به کارگیری روش علمی در تحقیق تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر استفاده از روش مناسب و تحلیل صحیح نتایج به دست آمده بسیار پر اهمیت است. معمولا پایان نامه هایی که در حوزه های علوم انسانی و پزشکی نوشته می شوند نمونه ای از پژوهش های کاربردی هستند. در این گونه پایان نامه های سعی می گردد تا به یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند پاسخ داده شود. موسسه پایان نامه سرا با در اختیار داشتن تیم تخصصی آمار خود می تواند کلیه تجزیه تحلیل های آماری مورد نیاز محققین و دانشجویان را با دقت بالا و در زمانی کوتاه به انجام رساند. تیم تخصصی پایان نامه سرا علاوه بر تجزیه و تحلیل داده ها، از طیف وسیعی از نرم افزارهای آماری با توجه به موضوع پژوهش استفاده می نماید و این آمادگی را دارد که به صورت تخصصی این نرم افزارها را به دانشجویان و علاقه مندان آموزش دهد.

نگارش پایان نامه ارشد و دکتری

موسسه پایان نامه سرا با داشتن بانک کاملی از متخصیص مجرب در کلیه رشته ها و گرایش ها، مفتخر است در زمینه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در غالب مشاوره یا نگارش کامل پایان نامه با دانشجویان محترم همکاری نماید. در این خصوص هم ارائه موضوع، تدوین پروپوزال و در نهایت نگارش پایان نامه ممکن بوده و هم در صورت داشتن موضوع یا پروپوزال ادامه کار قابل انجام است.

به منظور تسهیل در پرداخت و مطالعه مطالب تدوین شده برای دانشجویان محترم، نگارش پایان نامه در سه یا چهار بخش تحویل داده شده و پس از تایید دانشجوی محترم فاز بعدی توسط متخصص شروع خواهد شد. اگر چنانچه هر بخشی از کار بعد از تحویل و بررسی توسط دانشجو نیاز به اصلاح داشت، اصلاحات لازم توسط متخصص مجری پایان نامه اعمال خواهد شد. همچنین در هر مرحله ای از نگارش پایان نامه اگر دانشجو سوالی راجع به فازهای انجام شده داشته باشد امکان ارتباط بین دانشجو و مجری جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی از طریق موسسه ممکن خواهد بود. در نهایت بعد از نگارش کامل پایان نامه، جلسات توجیهی و آموزشی در محل موسسه بر گزار می گردد.

خدمات پایان نامه

اصولا هر دانشجویی، به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، برای خاتمه تحصیل خود، لازم است اثری پژوهشی را تهیه و تحویل نماید و در جلسه ای تحت عنوان جلسه دفاع از پایان نامه به دفاع از کار پژوهشی خود بپردازد. این اثر پژوهشی که پایان نامه نامیده می شود در واقع چکیده و عصاره فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو محسوب می شود. پایان نامه یا رساله به معنی تایید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو است و نشانگر فعالیت های منسجم او به حساب می آید که با راهنمایی استاد راهنما و استادان مشاور آن را به پایان می رساند.

مجموعه پایان نامه سرا همانطور که از نامش بر می آید خدمات متنوع و گسترده ای را در زمینه مشاوره و نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به علاقه مندان ارائه می دهد. بخشی از خدمات این موسسه عبارتند از:

  • مشاوره و پیشنهاد موضوع
  • نگارش پروپوزال
  • نگارش فصول پایان نامه به صورت فاز بندی شده
  • انجام تحلیل های آماری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق، یکی از مهمترین و اساسی ترین امور در دانشگاه ها و و مراکز تحقیقاتی محسوب می شود و بی تردید پیشرفتهای علمی که خود ناشی از همین تحقیقات و پژوهش هاست، می تواند به عنوان پشتوانه ای ضامن دوام و استحکام استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در حال و آینده محسوب شود.
ایجاد زمینه های مساعد و تشویق و ترغیب افراد مستعد و علاقه مند به خصوص قشر دانشجو، یکی از موثرترین گامها در این خصوص است. در این راستا ایجاد یک روند صحیح و کلی و نیز ایجاد زمینه های مساعد برای محققین و دانشجویان یکی از اصولی ترین اقداماتی است که باید به آن پرداخته شود. موسسه پایان نامه سرا به عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه نگارش و نوشتن پایان نامه های دانشجویی در تلاش است تا با ایجاد پلی میان متخصصین و اساتید کارآزموده و دانشجویان گرامی، راهگشای مشکلات و سئوالات بسیاری از محققین گرامی کشور در ارتباط با چگونگی نگارش و ارائه پایان نامه های پژوهشی باشد.

جهت آشنایی اجمالی با شیوه ی پژوهش میتوانید لینک زیر را مطالعه نمایید.

امید است با یاری خداوند متعال و سعی و تلاش محققین عزیز کشورمان گامی موثر در جهت اعتلای علم و دانش میهن مان برداریم.

درباره نوشتن پایان نامه

احتمالاً تاکنون از خود پرسیده اید: نوشتن پایان نامه یا رساله چگونه باید باشد؟ آیا باید از روش های خاصی استفاده شود؟ حجم آن چقدر باید باشد؟ برای نوشتن آن از چه چهارچوبی باید استفاده کرد؟ آیا باید از سبک نوشتاری خاصی پیروی کرد؟ در ادامه سعی می‌‎کنیم به این سؤال ها پاسخ دهیم.

چگونگی نگارش پایان نامه
چگونگی نگارش پایان نامه

 

انتخاب استاد راهنما و موضوع
انتخاب استاد راهنماوموضوع

 

نگارش پروپزال(فصل اول)
نگارش پروپزال(فصل اول)

 

پیشینه تحقیق(فصل دوم)
پیشینه تحقیق(فصل دوم)

 

روش تحقیق(فصل سوم)
روش تحقیق(فصل سوم)

 

نتایج (فصل چهارم)
نتایج (فصل چهارم)

 

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع
بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

 

جلسه دفاع
جلسه دفاع
سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.