نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال چگونه است؟

نگارش پروپوزال مشخص می‌‌کند چه کاری را چگونه باید انجام دهید. نگارش پروپوزال از چند جنبه اهمیت دارد. نخست این که پروپوزال اولین بخش مهم پایان نامه یا رساله است که دانشجو می‌نویسد. پروپوزال، تمرین اولیه برای نوشتن پایان نامه یا رساله است و نشان می‌دهد نوشتن کل پایان نامه یا رساله احتمالاً چقدر زمان می‌برد. نوشتن پروپوزال باعث می‌شود پیچیدگی فرایند پژوهش و نیز دشواری موضوع پژوهش خود را کاملاً درک کنید. همچنین، پروپوزال به استادان راهنما و مشاور و اعضای شورای تخصصی نشان می‌دهد برای انجام کار پژوهشی چقدر آمادگی دارید. با نوشتن پروپوزال، دیدگاه استادان را نسبت به خودتان شکل می‌دهید. آیا دوست دارید شما را یک دانشجوی درمانده بدانند که همیشه به کمک و راهنمایی نیاز دارد؟ آیا دوست دارید روی پای خودتان بایستید و به موقع از استادان کمک بگیرید؟

دومین دلیل برای اهمیت پروپوزال این است که وقتی شورای گروه، پروپوزال را تصویب می‌کند چهارچوب کار پژوهشی مشخص می‌شود. پروپوزال دقیقاً مشخص می‌کند چگونه باید برنامه ریزی کنید تا بتوانید کار پژوهشی را انجام دهید. شورای گروه با تصویب پروپوزال به شما می‌گوید اگر دقیقاً مطابق پروپوزال عمل کنید می‌توانید کار پژوهشی را به خوبی انجام دهید.

در برخی دانشکده ها، پروپوزال نوعی قرارداد است (استرنبرگ، 1981)؛ یعنی اگر مطابق پروپوزال عمل کنید، شورای گروه نمی‌تواند پس از تصویب قرارداد از شما بخواهد آزمودنی های بیشتری انتخاب کنید، روش دیگری را به کار ببرید یا یک گروه کنترل اضافه کنید. در برخی دانشکده ها، اعضای گروه پروپوزال را امضا می‌کنند و سپس در دفتر رئیس دانشکده یا محل دیگری بایگانی می‌شود. در این شرایط، یک دانشجوی دورة دکتری که چند سال در کشور دیگری بوده و حالا برگشته و رسالة دکتری اش را تمام کرده است (حتی اگر هیچ یک از اعضای هیأت علمی که کار او را سال ها پیش تأیید کرده اند در آن دانشکده نباشند) با استناد به مدارک بایگانی شده در دانشکده می‌تواند ثابت کند که دانشکده با موضوع پژوهشی او دربارة «تأثیر تمرین های هوازیِ زیرآبی در سالمندان» موافقت کرده است.

با وجود این، همة دانشکده ها و گروه ها پروپوزال را نوعی قرارداد نمی‌دانند. حتی دانشکده هایی که پروپوزال را بایگانی می‌کنند معتقدند تأیید پروپوزال به معنی تأیید پایان نامه یا رسالة نهایی نیست، بلکه باید پژوهش را به خوبی انجام دهید، داده ها را به درستی تحلیل کنید، نسخة نهایی و کامل شده را آماده کنید و غیره. علاوه بر این، بیشتر پژوهشگران در طول اجرای پژوهش برخی چیزها را تغییر می‌دهند. با وجود این، هم دانشجویان و هم اعضای هیأت علمی باید از قوانین و مقررات دانشکدة خودشان مطلع باشند.

با نوشتن پروپوزال می‌توانید نشان دهید چه توانایی هایی دارید. با وجود این، باید بدانید هر چند خلاقیت و ابتکار در پژوهش مهم است، نشان دادن خلاقیت و ابتکار در پروپوزال درست نیست. پروپوزال محل به چالش کشیدن قوانین و مقررات گروه و مطرح کردن روش های «بهتر» برای انجام پژوهش نیست. روش نوشتن پروپوزال در گروه تخصصی خودتان را یاد بگیرید. از روشی که گروه تخصصی تعیین کرده است پیروی کنید و از خلاقیت خود برای حل مشکلات بزرگتر استفاده کنید.

بسیاری از شما پروپوزال را مانع بزرگی می‌دانید اما حقیقت این است که قبلاً بیشتر کارهای پروپوزال را انجام داده اید. اکنون باید نوشته ها، منابع، ابزارهای پژوهش و غیره را ساماندهی و مرتب کنید. در زیر، بخش های مختلف پروپوزال را معرفی می‌کنیم.

بخش های مختلف پروپوزال را بشناسید
فرایند پروپوزال را بررسی کنید
فهرست مطالب

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.